Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Nowi członkowie Grupy SANCO
Data dodania: 24.06.10

40 Walne Zgromadzenie SANCO rozpoczęło się sensacyjnie: grupa rozszerzy się o 16 nowych członków  w roku 2010.

Grupa SANCO to sojusz niezależnych firm średniej wielkości firm - producentów szyb zespolonych na wewnętrznym rynku Uniii Europejskiej

Funkcje firmy macierzystej spełnia Glas Trösch GmbH z Nördlingen. Stąd pochodzą innowacje techniczne i licencje uprawniające do podjęcia produkcji szyb zespolonych SANCO.

Firma Gethke Glas Gronau, członek grupy SANCO, reprezentowana przez prezesa Pana Christiana Gethke zaprosiła w tym roku uczestników Walnego Zgromadzenia do regionu Münster. Na spotkanie na dalekim niemieckim zachodzie, do kraju romantycznych młynów wodnych i przepięknych parków, przybyła prawie w komplecie cała rodzina SANCO.

Zaraz na początku spotkania Pan Erich Trösch, , właściciel firmy Glas Trösch GmbH , witając uczestników spotkania przedstawił sensacyjną informację: 12 nowych zakładów produkujących szyby zespolone, największa grupa zakładów z Ukrainy oraz jedno przedsiębiorstwo z Mołdawii, staną się od dnia 01.06.2010 nowymi licencjobiorcami marki SANCO.

W związku z tym SANCO będzie reprezentowane ze swoją produkcją w dziewięciu krajach. Razem z nowym zakładem z Polski oraz dwoma kolejnymi z Niemiec grupa SANCO obejmuje dzisiaj 54 licencjobiorców -  przedsiębiorstw produkujących najwyższej jakości szyby izolacyjne.

Pan Jürgen Halbmeyer, kierownik Grupy Doradczej SANCO, przedstawił w swoim raporcie zarys obecnych działań w obrębie grupy oraz plany na przyszłość dotyczące nowych produktów oraz dalszego rozwoju obsługi przedsiębiorstw licencjobiorców SANCO.

W chwili obecnej SANCO jako partner bierze udział w projekcie badawczym DAGI Federalnego Związku Szkła Płaskiego (niem. BF) realizowanym w instytucie IFT Rosenheim. Projekt ten dotyczy określenia nowych zadań i parametrów szyb zespolonych dla klejonych systemów okiennych.

Aby wyraźnie uwidocznić korzyści tego systemu dla producentów okien oraz klientów indywidualnych, konieczna jest już na wstępnie ścisła współpraca dostawców i innych komponentów. Dzięki będzie zagwarantowane długotrwałe funkcjonowanie wszystkich elementów.

Innym ważnym projektem realizowanym przez Grupę Doradczą SANCO jest projekt: „Zabezpieczenie przed wypadnięciem przy zespoleniach dwukomorowych”. Projekt ten również jest realizowany we współpracy z instytutem IFT Rosenheim.

Szczególną uwagę podczas swojego wystąpienia poświęcił Pan Jürgen Halbmeyer systemowi zarządzania jakością marki SANCO. Podkreślił on istotę całego systemu wymagań jakościowych stosowanych przez Grupę SANCO, a dotyczącą w szczególności produktów i komponentów do produkcji szyb zespolonych (tylko wybrani dostawcy poprzez tzw. dopuszczenie materiału do produkcji; sprawdzanie i zapewnienie kompatybilności poszczególnych materiałów tworzących szybę zespoloną) oraz opracowanie nowych testów i rozszerzenie wymagań na elementy znaku jakości QKE RAL.

Podsumowując kierownik Grupy Doradczej SANCO podkreślił ponownie trzy elementy swojego wystąpienia:
- 1. Zastosowanie najlepszych z możliwych do wyboru materiałów do produkcji szyb zespolonych.
- 2. Pozbawioną błędów produkcję szyb zespolonych.
- 3. Wydajność całego systemu produkcji realizowana od doradztwa technicznego, aż po końcową dostawę / montaż produktu. Dla SANCO elementy te obowiązują wszystkich producentów w Unii Europejskiej.

Dalej pod hasłem „komunikacja” Pan Jürgen Halbmeyer przedstawił wewnętrzne i zewnętrzne środki komunikacji w Grupie SANCO. Szczególne znaczenie ma tutaj realizacja szerokich środków komunikacji elektronicznej. Nowa wewnętrzna strona Grupy SANCO – Intranet – oferuje do codziennego użytku w poszczególnych rozdziałach m.in. : Zastosowanie techniki w produkcji, Podręcznik znaku CE, Informacje zawarte w „Książce o szkle”, Materiały marketingowe.

Dalsze instrumenty komunikacji dotyczące wymiany informacji z odbiorcami i klientami indywidualnymi są w przygotowaniu. Informacje techniczne grupy SANCO są na bieżąco realizowane przez Internet oraz materiały drukowane. Najistotniejsze informacje są dostępne w sześciu językach stosowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa Grupy SANCO.

W osobnym wystąpieniu Pan Jürgen Servais z firmy EUROGLAS przedstawił referat pod tytułem: „Rynek szkła i szyb zespolonych w Europie”. Wynika z niego obraz niejednakowego rozwoju rynku w poszczególnych krajach, który z pewnością utrzyma się w najbliższym czasie. Niepewność co do rozwoju rynku pokazuje również wyraźnie, jak istotne i wartościowe jest utrzymywanie ścisłego partnerstwa w ramach takiej grupy jak SANCO. Niemieckie przedsiębiorstwa grupy SANCO utrzymały swoją pozycję w mijającym roku z udziałem wynoszącym około 15% w produkcji szyb zespolonych.

Jürgen Halbmeyer zakończył Walne Zgromadzenie SANCO zaproszeniem na 41. Walne Zgromadzenie, które w przyszłym roku obędzie się w miejscowości Vlissingen w Holandii.

Oczywiście każde spotkanie Grupy SANCO jest związane z odwiedzeniem zakładu gospodarzy. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się na miejscu z możliwościami produkcyjnymi zakładu Gethke Glas Gronau. Był czas na wymianę wielu doświadczeń oraz pogłębienie wieloletnich znajomości. Członkowstwo w Grupie SANCO jest wartością samą w sobie poprzez wymianę Know-how, poprzez kontakty biznesowe oraz poprzez wieloletnie prywatne przyjaźnie.

więcej informacji: www.sanco.de