Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 09 okladka

Świat Szkła 09/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 a Baner-1

 

Baner 2

Redukcja emisji CO2 dzięki zastosowaniu nowoczesnych produktów szklanych
Data dodania: 18.08.11

W celu rozwijania świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa Pilkington Polska realizuje cykl edukacyjny, poświęcony roli szkła w certyfikacji BREEAM – systemu oceniającego stopień przyjazności danego budynku wobec środowiska. W pierwszym artykule omawiamy, w jaki sposób zastosowanie szkła może przyczynić się do uzyskania maksymalnej liczby punktów w kategorii „energia”.

BREEAM, jeden z dwóch stosowanych w Polsce systemów certyfikacji, pozwala określić stopień oddziaływania na środowisko każdego typu budynku. Asesorzy oceniający budynek w systemie BREEAM biorą pod uwagę kryteria pogrupowane w 9 kategorii: zarządzanie, zdrowie i komfort, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie gruntu i ekologia, zanieczyszczenie środowiska.

Image

BorgWarner w Jasionce; fot. Pilkington

Największą liczbę punktów do zdobycia twórcy systemu zarezerwowali dla kryteriów związanych z kategorią „energia”. Zaś dominującym elementem oceny w tej kategorii jest redukcja emisji gazów cieplarnianych generowanych na skutek procesów związanych z powstaniem i eksploatacją budynku. Punkty, jakie można uzyskać w kategorii „energia” odpowiadają około 19% z założonych 100% dla ocenianego budynku.

Dlatego tak ważne jest, by w przypadku zrównoważonych budynków, deweloperzy już na bardzo wczesnym etapie realizacji inwestycji zaplanowali odpowiednie rozwiązania, służące zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych poprzez obniżenie zużycia energii niezbędnej do funkcjonowania obiektu.

Obecnie istnieje wiele metod zwiększania efektywności energetycznej budynków. Biorąc pod uwagę ekonomiczny aspekt projektu i ograniczone środki inwestora, w pierwszej kolejności należy rozważyć rozwiązania, które nie podnosząc zbytnio kosztów inwestycji pozwalają wygenerować odpowiednie oszczędności energetyczne.

Duży wkład w redukcję emisji CO2 ma szkło. Dobranie szyb zespolonych o odpowiednich parametrach, może przyczynić się do znacznych oszczędności w zużyciu energii, a tym samym do zdobycia punktów w kategorii „energia”.

Aby zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w okresie zimowym wykorzystuje się szkło niskoemisyjne, które zapobiega ucieczce ciepła z pomieszczeń, pozwalając jednocześnie na przenikanie energii słonecznej do wnętrza budynku.

Image

Wysokoefektywne szkło przeciwsłoneczne - rozkład energii; fot. Pilkington

Szyby o najniższym współczynniku przenikania ciepła Ug (wyrażonym w W/m2K, który określa stopień strat ciepła w watach na metr kwadratowy szkła przy różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem na zewnątrz wynoszącej 1 stopień Kelvina) zapewniają najlepszą izolacyjność cieplną.

Oprócz tego w chłodnym, ale słonecznym klimacie, szkło charakteryzujące się wysokim współczynnikiem „g”, określanym też jako bierny zysk ciepła słonecznego (g-całkowita przepuszczalność energii słonecznej) jeszcze bardziej pomaga zredukować potrzebę ogrzewania wnętrza budynku.

Przykładowo, najwyższym poziomem izolacyjności cieplnej charakteryzują się szyby z gamy Pilkington Optitherm™. Produkty te zapewniają niskie współczynniki przenikania ciepła Ug aż do 1,0 W/m2K (Pilkington Optitherm™ S1 użyte w jednokomorowej szybie zespolonej o standardowej konstrukcji), a nawet 0,6 W/m2K (Pilkington Optitherm™ GS użyte w dwukomorowej szybie zespolonej wypełnionej kryptonem). Szkło Pilkington Optitherm™ GS przewyższa wymagania specyfikacji budynków pasywnych, oferując jednocześnie wysoką wartość współczynnika „g” i wysoką przepuszczalność światła (odpowiednio 61% i 73%).


Najbardziej popularnym szkłem niskoemisyjnym jest Pilkington Optitherm™ S3. W jednokomorowej szybie zespolonej o standardowej konstrukcji osiąga ono współczynnik Ug = 1,1 W/m2K, oferując jednocześnie wysoką przepuszczalność światła, niską refleksyjność i wysoki poziom neutralności.

Takie parametry sprawiają, że produkt ten jest częstym rozwiązaniem dla dużych powierzchni przeszklonych w wymagających projektach, takich jak obiekt BorgWarner w Jasionce k/ Rzeszowa, który uzyskał certyfikat LEED Silver.

W celu ograniczenia energii zużywanej przez urządzenia do klimatyzacji w miesiącach letnich stosuje się przeszklenia ze szkła przeciwsłonecznego, które minimalizuje ilość energii słonecznej dostającej się do budynku, przepuszczając jednocześnie do środka dużo naturalnego światła dziennego.

Na rynku dostępne są energooszczędne przeszklenia, takie jak Pilkington Suncool™, które łączą w szybach zespolonych ochronę przed słońcem i izolacyjność cieplną. Są to wysokoefektywne szyby przeciwsłoneczne, charakteryzujące się wysokim zakresem przepuszczalności światła oraz bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, dzięki właściwościom niskoemisyjnym powłoki. Asortyment produktów pozwala uzyskać przepuszczalność światła na poziomie od 30 do 71%, całkowitą przepuszczalność energii słonecznej g obniżoną nawet do 19% i współczynnik przenikania ciepła Ug = 1,0 W/m2K.

Image

Wysokoefektywne szkło Pilkington Suncool  w  biurowcu Harmony Office Center II w Warszawie; fot. Pilkington 

Planując wykorzystanie szkła w budynku należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy największa ilość energii zużywana będzie na klimatyzację, czy na ogrzewanie. W obiektach biurowych w naszym kraju z reguły zależy nam najbardziej na ograniczeniu energii wykorzystywanej do chłodzenia pomieszczeń latem.

Aby osiągnąć ten cel najlepszym wyborem są przeszklenia o niskim współczynniku g (całkowita przepuszczalność energii słonecznej). Nie powinien być to jednak jedyny parametr brany pod uwagę, ponieważ równie ważne dla budownictwa zrównoważonego będą przepuszczalność światła i izolacyjność cieplna.

Wysoka przepuszczalność światła pozwoli na oświetlenie światłem dziennym miejsc pracy (dodatkowe punkty w kategorii „zdrowie i komfort”). Właściwości niskoemisyjne szkła zapewnią natomiast odpowiednią izolacyjność cieplną, która przyda się nie tylko zimą, ale także latem, gdyż ograniczone zostanie przewodzenie i konwekcja ciepła do wnętrza pomieszczeń, emitowanego przez nagrzane ulice, budynki i inne obiekty na zewnątrz.

Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie w projekcie wysokoefektywnego szkła przeciwsłonecznego o właściwościach niskoemisyjnych, które zapewni jednocześnie wysoką przepuszczalność światła, niską przepuszczalność energii słonecznej oraz znakomitą izolacyjność cieplną.

Umiejętne zastosowanie szkła podnosi wartość budynków w systemie oceny ich oddziaływania na środowisko, nie wymagając od inwestora zwiększenia nakładów finansowych.

Szczegółowe informacje na temat uzyskiwania punktów w systemie certyfikacji BREEAM poprzez optymalne zastosowanie szkła w projektach budowlanych dostępne są w broszurze na stronie:
www.pilkington.com/Europe/Poland/Polish/About+Pilkington/sustainability/default.htm

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik