Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Eksport okien i drzwi po trzech kwartałach 2013 roku
Data dodania: 23.12.13

W II połowie mijającego roku znacznie poprawiła się kondycja firm zajmujących się montażami stolarki. Potwierdzają to również dane GUS i Centrum Analiz Branżowych, mówiące o coraz lepszej kondycji całej branży okien i drzwi. Poprawę sytuacji w stolarce odnotowano nie tylko w Polsce, lecz w większości krajów UE. Świadczy o tym wzmożona wymiana handlowa pomiędzy członkami UE oraz z krajami spoza Wspólnoty.


W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2013 roku łączna wartość eksportu 28 krajów należących do UE wyniosła 4,75 mld euro i była o 6 procent większa niż analogicznym okresie 2012 roku. Bardzo wysoki wzrost eksportu odnotowano w segmentach okien drewnianych (o 29 procent) oraz ślusarki stalowej (o 18 procent), a mniejszy w przypadku okien i drzwi aluminiowych (o 4,5 procent). Eksport drzwi z drewna pozostał na tym samym poziomie, co ubiegłym roku, a jedynie eksporterzy stolarki PVC odnotowali aż 11-procentowy spadek sprzedaży zagranicznej.


Na tle całej Europy eksport okien i drzwi z Niemiec oraz z Polski – dwóch zdecydowanie największych eksporterów stolarki w UE – wypada także pozytywnie. Swój udział w tych wzrostach mają również mniejsze polskie przedsiębiorstwa, które coraz częściej eksportują swoje wyroby wraz z usługą ich montażu na miejscu budowy poza granicami naszego kraju.


Od stycznia do września 2013 roku polskie firmy wyeksportowały okna i drzwi o łącznej wartości 875 mln euro, czyli o 10 procent więcej niż w ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2012 roku. Do wzrostu eksportu w największym stopniu przyczynili się eksporterzy okien drewnianych (wzrost o 30 procent), stolarki aluminiowej (o 21 procent) oraz stalowej (o 10 procent). Z kolei w segmentach drzwi z drewna oraz stolarki PVC wartość eksportu była na poziomie zbliżonym do sprzedaży w analogicznym okresie 2012 roku.


Tabela. Dynamika eksportu okien i drzwi UE, Niemiec oraz Polski po trzech kwartałach 2013 roku (w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku):

 

  Produkt            UE               Niemcy           Polska     
  Stolarka ogółem    +6%  +8,5%  +10%
  Stolarka PVC    -11%  -22%  -1%
  Okna drewniane    +29%  +45%  +30%
  Drzwi z drewna     +0,5%  -4,5%  +1%
  Stolarka stalowa    +18%  +39%  +10%
  Stolarka aluminiowa    +4,5%  -10%  +21%

 Źródło: Centrum Analiz Branżowych

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik