Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

Baner Press Glass final

 

Fotowoltaika w systemach zabezpieczeń
Data dodania: 08.12.17

W systemach zabezpieczeń spotykamy się z różnymi rozwiązaniami, które w większym lub mniejszym stopniu uzupełniają lub po prostu wspierają te systemy. Niektóre szczególnie dobrze rokują na przyszłość, chociaż może ich związek z zabezpieczeniami dopiero się rodzi. W tym konkretnym wypadku mam na myśli systemy fotowoltaiczne, czyli produkcję prądu ze słońca. 

 

O zaletach posiadania takiego systemu raczej nie trzeba nikogo przekonywać, bo przecież kto z nas nie chciałby usamodzielnić się od zakładów energetycznych i ich rachunków za prąd? Myślę że większość z państwa jednoznacznie odpowie na to pytanie i kwestią czasu (a raczej kosztu takiej instalacji) jest to, że staną się one bardzo powszechne. Oczywiście istotne będą także uwarunkowania prawne, które od kilku lat nie mogą wejść w życie. Na szczęście na horyzoncie pojawiła się nadzieja od strony prawnej w postaci programu wsparcia chociażby poprzez program rządowy „Prosument”.

 

Słowo Prosument dla większości z Państwa może być nieznane, jednak symbolizuje ono wielką możliwość, która tkwi w tym, że dzięki posiadaniu instalacji fotowoltaicznej na rynku pojawi się nowy gracz, który nie będzie już tylko konsumentem albo tylko producentem, ale stanie się i jednym i drugim, co określa się nazwą Prosument. Taki posiadacz instalacji fotowoltaicznej poprzez produkcję energii będzie mógł ja „wpuszczać” do sieci energetycznej po ustalonej z góry kwocie, dzięki czemu niewykorzystany na własne potrzeby prąd będzie przynosił zyski. To główny atut tego rozwiązania, ale gdyby spojrzeć na systemy fotowoltaiczne od strony systemów zabezpieczeń, to można dostrzec zależność polegającą na możliwości tworzenia systemów zabezpieczeń zintegrowanych z własnymi źródłami energii, czyli fotowoltaiką. Można tę zależność rozpatrywać jako powiązanie polegające na dostarczaniu energii w przypadku przerw w zasilaniu z sieci, lub jako jedyne i autonomiczne źródło zasilania, np. dla systemów instalowanych w odizolowanych miejscach, gdzie z jakiś powodów dostęp do wpięcia się w sieć energetyczną jest utrudniony lub niemożliwy. Przed nami okres, w którym najprawdopodobniej fotowoltaika będzie coraz szerzej wchodziła w nasze życie i stanie się nie tylko dobrem ekskluzywnym, ale czymś co będzie wszechobecnym standardem. Dla lepszego zrozumienia fotowoltaiki przedstawię krótko istotę jej działania oraz elementy składowe.

 

Wyróżniamy dwa główne typy elektrowni fotowoltaicznych:

 

1. Elektrownie typu off-grid;

2. Elektrownie typu on-grid.

 

 

2017 11 48 1

 

 

Instalacja off-gridowa (wyspowa) pracuje jako całkowicie autonomiczne źródło energii, tzn. do swojej pracy nie potrzebuje linii elektrycznej ani nie jest do niej podłączony. Dla tego typu rozwiązań stosuje się dodatkowo buforowanie energii znacznie zwiększające efektywność całego systemu. Jeżeli nie ma podłączonych odbiorników, lub odbiorniki nie wykorzystują w pełni możliwości paneli, nadwyżka energii trafia do bufora (jest to najczęściej zestaw akumulatorów). W sytuacji gdy odbiorniki potrzebują więcej energii niż są w stanie dostarczyć ogniwa, energia pobierana jest również z akumulatorów (lub tylko z nich).

 

System taki składa się z : 

 

 • paneli fotowoltaicznych, 
 • systemu mocowania paneli do dachu lub podłoża, 
 • regulatorów ładowania, 
 • akumulatorów, 
 • opcjonalnie: inwertera DC/AC, 
 • okablowania (różnego rodzaju złączki i konektory odpowiedniej jakości).

 

Drugi model instalacji to instalacje on-gridowe i przeznaczone są do wytwarzania prądu przemiennego we współpracy z siecią energetyczną. Zestawy nie posiadają urządzeń magazynujących energię. Jest ona spożytkowana przez użytkownika lub odbierana przez sieć energetyczną. Energia produkowana przez system jest stale dostarczana do sieci, użytkownik kontroluje ilość wyprodukowanej energii i na tej podstawie dokonuje rozliczeń z miejscowym zakładem energetycznym, na podstawie wskazań dodatkowego licznika. System jest bezobsługowy, oznacza to że nie wymaga dozoru użytkownika.

 

System taki składa się z : 

 

 • paneli fotowoltaicznych, 
 • systemu mocowania paneli do dachu lub podłoża, 
 • inwertera DC/AC (to urządzenie, które zamienia prąd produkowany w panelach na prąd, który może być wykorzystywany w domach lub przesyłany do sieci elektrycznej), 
 • okablowania, 
 • inteligentnego licznika energii (urządzenie, które mierzy ile energii (kWh) system oddaje do sieci).

 

System fotowoltaiczny opiera się w dużej mierze na działaniu ogniw fotowoltaicznych. To elementy, które odpowiadają za przemianę promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zachodzący w ogniwie fotowoltaicznym proces określa się terminem zjawiska fotowoltaicznego. Polega na produkcji siły elektromagnetycznej w wyniku stałego oddziaływania promieniowania świetlnego. Ogniwa fotowoltaiczne, biorąc pod uwagę aktualny stan badań, są w prawie 95% produkowane z krzemu. Warto zwrócić uwagę, że budowa każdego panelu słonecznego składa się z dwóch warstw: pozytywnej (+) i negatywnej (–). Ilość energii możliwa do wygenerowania przez daną elektrownię fotowoltaiczną zależy przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego, które dociera do powierzchni ziemi.

 

 

2017 11 48 2

 

 

(...)

 

Wartość jest przedstawiana w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m2). Wszystkie elektrownie fotowoltaiczne tworzą odpowiednie panele słoneczne, które przetwarzają energię świetlną w energię elektryczną. Wyemitowany dzięki temu prąd stały przekształcony zostaje w panelu fotowoltaicznym w prąd zmienny za pomocą inwertera. Dopiero w takiej formie może zostać dostarczony jako źródło elektryczności do urządzeń w firmie lub gospodarstwie domowym. Elektrownie fotowoltaiczne mogą też zaspokajać zapotrzebowanie na prąd nocą. W takim wypadku konieczne jest zaopatrzenie systemu w akumulator. Jego zadaniem jest magazynowanie „nadmiaru” wyprodukowanego prądu. W porze zwiększonego nasłonecznienia ogniwa fotowoltaiczne mogą pozyskać bardzo dużą ilość energii słonecznej. Akumulator może ją „przechować” w celu późniejszego oddania energii do sieci wewnętrznej. Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu naładowania baterii, zwiększa jej żywotność. Wsparciem są tu urządzenia zwane regulatorami ładowania.

 

 

2017 11 49 1

 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów oraz w celu zapewnienia coraz pełniejszej oferty, firma DRAFTEL S.C. w maju br. podpisała umowę dystrybucyjną z jednym z głównych producentów modułów fotowoltaicznych w Polsce oraz wprowadziła gotowe zestawy fotowoltaiczne do swojej oferty. Wspólnie, niebawem organizować będziemy w Naszych oddziałach cykl szkoleń dla instalatorów oraz projektantów właśnie z zakresu fotowoltaiki. Liczymy na owocną współpracę i wiele kilowatów energii produkowanej z instalacji powstałych z tej inicjatywy. Zapraszam do kontaktu firmy zainteresowane tym tematem.

 

 

Jarosław Rama
– koordynator projektu OZE w firmie DRAFTEL S.C.

 

 

 Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2017 
 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także