wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Optymalizacja właściwości fasad przeszklonych budynków – XXXIII Konferencja Techniczna „Świata Szkła”
Data dodania: 19.01.19

Tradycyjnie już, na początku grudnia ub. roku, odbyła się kolejna Konferencja Techniczna „Świata Szkła”.

 

Wydarzenie dobywało się w ciągu dwóch dni (10–11 grudnia 2018) i przyciągnęło prawie 100 uczestników z wielu firm działających w branży fasadowo- okiennej oraz szkła budowlanego.

2019 01 03 1

Tematem konferencji była Optymalizacja właściwości fasad przeszklonych budynków, co w kontekście będących w trakcie zmian wymagań, inspirowanych przepisami UE, i próbującymi je dogonić zmianami polskich przepisów i norm, jest tematem „gorącym”.

2019 01 03 3 2019 01 03 4 2019 01 03 5 2019 01 03 6
2019 01 03 7 2019 01 03 8 2019 01 03 9 2019 01 03 10

Wśród wykładowców byli przedstawiciele polskich czołowych ośrodków naukowych – instytutów naukowo-badawczych oraz uczelni technicznych, którzy musieli dzielnie stawić czoła pytaniom i wątpliwościom zgłaszanym przez żądnych wiedzy uczestników.

2019 01 03 2


Patronat merytoryczny nad naszą Konferencja objął Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych i ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku.

2019 01 04 3

W zakresie branżowym wspierali nas: Związek POLSKIE OKNA I DRZWI oraz Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego.

2019 01 04 2

Pierwszego dnia wygłoszono następujące referaty:
- Czym może zaskoczyć szkło na fasadzie – pozytywnie lub negatywnie?, Iwona Grelowska, AGH
- Aspekty projektowe i montażowe przeszklonych ścian osłonowych, Marzena Jakimowicz, ITB
- Aspekty projektowe i wykonawcze elewacji wentylowanych, Oleksij Kopyłow, ITB
- Aspekty projektowe i wykonawcze balustrad szklanych, Jacek Kosieradzki, Marzena Jakimowicz, ITB
- Balustrady całoszklane. Symulacje numeryczne uderzeń ciałem miękkim jako alternatywa dla badań laboratoryjnych, Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Lund
- Badania szyb zespolonych na zgodność z normą PN-EN 1279 – nowe wydanie. Omówienie badań i zmian w normie, Joanna Rybicka-Łada, ICiMB
- Badanie szyb zespolonych na zgodność z PN-EN 1279-3:2018 – Długotrwała metoda i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancja koncentracji gazu, Anna Kuśnierz, ICiMB
- Izolacja akustyczna przeszklonych ścian osłonowych, ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia bocznego, Anna Iżewska, ITB

 2019 01 04 4

Ta seria wystąpień wraz z pytaniami słuchaczy i dyskusjami zakończyła się około godziny 17, a o godz. 18 w bardziej luźnej atmosferze, rozpoczęła się kolacja, gdzie przy winie i przysmakach tradycyjnej kuchni polskiej można było porozmawiać, wymienić doświadczenia, czy podjąć jakieś wspólne projekty firm.

 2019 01 04 5

Mimo że biesiada trwała parę godzin, następnego dnia prawie wszyscy byli na czas gotowi do drugiej tury wykładów. Można więc było zacząć wg planowanego czasu.

 2019 01 04 6

Oto kolejność wystąpień:
- Ściany osłonowe wypełniające a bezpieczeństwo pożarowe budynków, Zofia Laskowska
- Odporność ogniowa kompozytowych belek drewniano- szklanych, Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Lund
- Ściany osłonowe metalowo-szklane– błędy projektowe i wykonawcze, Maciej Cwyl, Daniel Dojlida, Politechnika Warszawska
- Wymagania i badania drzwi automatycznych (wybrane aspekty), Wojciech Kujawski, Marzena Jakimowicz, ITB.

2019 01 04 1

Dzień ten zakończył się obiadem, po którym uczestnicy mogli odebrać certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

2019 01 04 7

O ważności poruszanych w czasie konferencji zagadnień może świadczyć fakt, że właściwie po każdym wykładzie zgłaszano wiele pytań, które czasem przeradzały się w zacięte dyskusje, a niektórych prelegentów „oblegano” także w trakcie przerw.


Następne spotkanie konferencyjne przewidywane jest na 10–11 kwietnia br. w Warszawie.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 1/2019