Baner 2

Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne: Krajowa Ocena Techniczna czy zgodność z normami PN-EN 16034 i PN-EN 14351-2?
Data dodania: 03.02.20

Producenci wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, wprowadzając wyrób do obrotu, byli zobowiązani do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej (wcześniej Krajowej Aprobaty Technicznej) a następnie certyfikatu. 

 

2020 01 39 1

 

Sytuacja zmieniła się, gdy zostały zatwierdzone normy: PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi wewnętrzne.

 

Norma PN-EN 16034:2014-11 stosowana łączenie z normą PN-EN 14351-1 umożliwia oznakowanie CE zewnętrznych drzwi przeciwpożarowych.

 

Norma PN-EN 16034:2014-11 stosowana łączenie z normą PN-EN 14351-2 umożliwia wprowadzania do obrotu wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych na rynku krajowym i oznakowania ich znakiem budowlanym.

 

W takim przypadku nie ma konieczności wydawania Krajowej Oceny Technicznej. Wydane wcześniej dla drzwi wewnętrznych Krajowe Oceny Techniczne lub Krajowe Aprobaty Techniczne są dalej ważne i mogą być podstawą wprowadzania drzwi do obrotu.

 

Krajowe Oceny Techniczne (wcześniej Aprobaty Techniczne) zawierają pełną informację dotyczącą konstrukcji drzwi, zakresu zastosowania. W przypadku zastosowania normy dla wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych informacja ta znajduje się w:
- krajowym certyfikacie stałości właściwości użytkowych, wydanym w oparciu o normę PN-EN 16034 oraz
- dokumentach potwierdzających zgodności z norma PN-EN 14351-2, w zależności od zastosowania drzwi, raportem własnym producenta (drzwi tylko do komunikacji wewnętrznej), raportem z laboratorium akredytowanego (drzwi ze specjalnym własnościami np. akustyka) lub certyfikatem stałości właściwości użytkowych (drzwi na drogach ewakuacyjnych).

W przypadku zgodności z normą producent ma możliwości wyboru miedzy różnymi jednostkami certyfikującymi. Wprowadzenie konkurencji wpłynie korzystnie na jakości obsługi klienta oraz krótsze terminy uzyskania dokumentów. 


CERTBUD

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 01/2020
   

 

 

 

01 chik
01 chik