Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-www

 

Baner Press Glass final

 

 

 ET-Swiat-Szkla-480x150

Cyfryzacja w branży okiennej: procesy produkcyjne, produkty, badania i usługi
Data dodania: 26.08.20

Cyfryzacja zmienia cały łańcuch wartości w branży okiennej, drzwiowej i fasadowej.

 

Obejmuje to sprzedaż z działami sprzedaży online, narzędzia konfiguracyjne i platformy sprzedażowe, planowanie ofert posprzedażowych i konserwację w oparciu o cyfrowe informacje o produkcie.

 

Oczywiście okna i drzwi z czujnikami oraz automatycznie uruchamianymi napędami (np. siłownikami) są częścią cyfryzacji. 

2020 07 30 1 

Rys. 1. Okna, elewacje i elementy budynków będą w przyszłości bardziej przejrzyste, adaptacyjne i cyfrowe, konfigurowane w wirtualnych salonach sprzedaży i planowane za pomocą systemów BIM (Building Integrated Modelling) [fot.: Siemens AG]

 

W szczególności wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence) w przetwarzaniu danych użytkowych oraz informacji o klientach, sterowanie głosowe (np. w domu inteligentnym), drukarka 3D (do oferowania jednostkowych produktów wg wymagań klienta), przedmioty codziennego użytku z czujnikami i łączem internetowym (IoT – Internet of Things) oraz rzeczywistość wirtualna (VR – Virtual Reality) i rozszerzona (AR – Augmented Reality) muszą prowadzić do znaczących zmian.

 

Udane modele biznesowe online pokazują, że oszczędności kosztów dzięki uproszczonym procesom przynoszą wysoką wartość dodaną, jak pokazuje przykład tachografu cyfrowego. Nowe technologie o wartości dodanej będą się szybko rozprzestrzeniać i prowadzić do przełomowych zmian.

 

Nawet jeśli branża okienna nie jest „Doliną Krzemową”, nadal istnieją obiecujące usługi i produkty cyfrowe – zgodnie z dewizą: „Tam, gdzie jest problem, są szanse na nowe i lepsze rozwiązania” – które widać w następujących obszarach:


- wirtualne sale sprzedaży z rzeczywistością rozszerzoną (AR) i wirtualną (VR) oraz konfiguratorami produktów (możliwość doboru cech produktu zgodnych z wymaganiami konkretnego klienta);


- programy CAD (Computer Aided Design) i cyfrowe narzędzia do projektowania, obliczania i symulacji komputerowych (np. symulacje do sprawdzania odporności na uderzenie wyrobów szklanych);


- zintegrowane projektowanie budynków (BIM) i wspomagane komputerowo zarządzanie obiektami (CAFM – Computer Aided Facility Management);


- oprogramowanie do projektowania okien ze zintegrowanym zarządzaniem danymi dla sprawniejszej organizacji wszystkich obszarów – od planowania, produkcji, logistyki, zarządzania dokumentami do wewnętrznej zakładowej kontroli produkcji (ZKP);


- drukarka 3D do produkcji jednostkowych produktów lub małych serii elementów z tworzywa sztucznego, drewna, metalu lub szkła;


- robotyka i produkcja za pomocą maszyn CNC (Computerized Numerical Control) z autonomicznym sterowaniem i bezpośrednim połączeniem ze sklepami internetowymi;


- narzędzia online do obliczania i projektowania izolacji cieplnej/akustycznej, statyki, śladu węglowego, wykorzystania światła dziennego, zysków słonecznych, wentylacji itp.;


- okna, drzwi, bramy, fasady, szyby, osłona przeciwsłoneczna z inteligentnymi funkcjami i sterowaniem jako elementy inteligentnego budynku (Smart Home);


- automatyczne technologie służące do konserwacji i napraw: systemy zdalnej identyfikacji radiowej (RFID – Radio-frequency Identification), transpondery (bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne), czujniki, internetowa komunikacja maszyn (IOT) działająca na podstawie zdalnie przekazanych danych użytkowych (siły, częstotliwość, konserwacja, części zamienne itp.);


- instruktaż i szkolenie pracowników produkcji, montażu lub laboratorium za pomocą komunikacji zdalnej (Life-Stream) oraz okularów wyświetlających obrazy i dodatkowe informacje czy dane techniczne (AR i VR).

 

Kompetentne, innowacyjne i elastycznie działające firmy mogą znacznie rozszerzyć swój zasięg sprzedaży dzięki możliwościom sprzedaży online. Każdy, kto może zrobić coś wyjątkowego i zaprezentować tę kompetencję w Internecie, za pośrednictwem optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO – Search Engine Optimization), może zdobyć klientów na całym świecie.

 

Może to przynieść korzyści przedsiębiorstwom rzemieślniczym, które mają zdolność rozwiązywania złożonych problemów i dostosowania wyrobu do indywidualnych potrzeb klienta. W obszarze okien mogą to być okna i elementy łączące design i wyszukane funkcje, takie jak ochrona przed wysoką temperaturą, hałasem i włamaniem.

 

Rozpoczęcie pracy w technologiach cyfrowych nie jest problemem zwiększonych kosztów, ale braku czasu menedżerów i przedsiębiorców. Konieczne jest tu ponowne przemyślenie, a przed przekazaniem zadań usługodawcom lub pracownikom musi najpierw ocenić konsekwencje cyfryzacji. Firmy muszą tworzyć sieci, ściślej współpracować z uniwersytetami, instytutami, stowarzyszeniami i firmami tworzącymi oprogramowanie.

 

Szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych spowalniane jest przez następujące obszary problemowe:
- słabe połączenie sieciowe z niewystarczającą szybkością transmisji,
- ogłaszanie przetargów na poszczególne etapy wznoszenia budowli,
- wznoszenie budynków z udziałem wielu firm,
- szczegółowy projekt, który jest realizowany wraz z postępem budowy
- słabe wyposażenie cyfrowe wielu urzędów, także małych biur projektowych i przedsiębiorstw rzemieślniczych.

 

Zgodnie z opracowaniem [1], firmy w strukturach MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz rzemieślniczych dzielą się w następujący sposób:
- 10% firm będzie pionierami pod względem rozwoju umiejętności cyfrowych i zastosowań operacyjnych („wczesny innowator”),
- 40% przedsiębiorstw w dobrej kondycji ekonomicznej prawdopodobnie z czasem przeskoczy w tryb cyfryzacji, ale nadal jako maruderzy,
- 50% firm podejmie decyzję odmowną na długi czas, dopóki nie przestaną być konkurencyjne lub nie zostaną poddane „wymuszonej cyfryzacji” przez rozwój rynku.

  

2020 07 30 2

Fot. 2. Najsilniejsze przeszkody w cyfryzacji w rzemiośle [źródło: Das Handwerk wird digital (Rzemiosło staje się cyfrowe) [1]]

 

Sprzedaż
U podstaw cyfryzacji chodzi o tworzenie cyfrowych „obrazów” fizycznych obiektów i zdarzeń oraz komunikację analogową. Dane te można następnie gromadzić, zapisywać, analizować i wykorzystywać.

 

W połączeniu z metodami obliczeniowymi i analitycznymi (algorytmami) rozpoznawane są wzorce, dla których działania są następnie definiowane i wykonywane automatycznie.

 

W porównaniu z ludzkimi działaniami jest to bezkonkurencyjnie szybkie i tanie. To sprawia, że „cyfrowe“ dane są ważną podstawą dla nowego biznesu.

 

Nic dziwnego, że pojawiły się potężne portale internetowe, które wykorzystują fizyczne zasoby innych firm i organizują jedynie pośrednictwo podaży i popytu (Uber, airbnb, Flixbus, Verivox, ebay i wiele innych).

 

Gdy tylko portal zostanie założony i utworzony w obszarze danego produktu, zasady jego dystrybucji zmieniają się zasadniczo.

 

Większość ludzi zamawia dziś produkty i usługi online. Dla wielu zakup trwałych i złożonych produktów, takich jak okna i drzwi, nadal jest kwestią zaufania i pożądany jest osobisty kontakt. Ważne jest kompetentne doradztwo przy montażu.

 

Instalacja i dostępność w przypadku reklamacji i usterek jest decydującym argumentem przemawiającym za zakupem w siedzibie firmy, salonie sprzedaży, itp. Dlatego producenci, dealerzy i firmy montażowe mające dobre osobiste kontakty z klientami mają duże szanse na przetrwanie ekspansji sklepów internetowych.

 

Niemniej jednak zakup okien i komponentów odbywa się już za pośrednictwem dobrych sklepów internetowych i jest silnym konkurentem dla tradycyjnej sprzedaży. Dlatego w większości programów do konstruowania okien interfejsy internetowe są zintegrowane z systemem sklepu internetowego, z którego mogą korzystać klienci komercyjni, sprzedawcy lub klienci końcowi.

 

2020 07 30 3

Fot. 3. Influencerzy wpływają na zachowania zakupowe na poziomie osobistym i emocjonalnym. [4]

 

 (...)

Zmienione zachowania i opinie kupujących
W przypadku wszystkich zakupów online na zachowania zakupowe duży wpływ ma prosty proces składania zamówień, a także portale informacyjne, porównawcze i oceniające. Według badań [3, 4], recenzje online są ważne dla oceny informacji dla 67,4% kupujących, a przy zakupie produktu dla 63,8%. Im wyższa cena produktu, tym wyraźniejsza jest potrzeba informacji.

 

Jednak w branży okiennej większość serwisów producentów i sprzedawców detalicznych wciąż odstaje od poziomu, na którym są portale innych branż czy hurtownie internetowe np. Amazon. Producenci okien i dystrybutorzy zajmujący się profesjonalną sprzedażą internetową mogą nadal z powodzeniem zwiększać swoją sprzedaż przez odpowiednie pozycjonowanie.

 

2020 07 30 4 

Rys. 4. Programy do tworzenia okien często zawierają potężne moduły CAD do projektowania, konstruowania i wizualizacji dla rzeczywistości rozszerzonej [fot.: Klaes]

 

Planowanie i testowanie
Budowy i modernizacje/remonty budynków charakteryzują się tym, że przebiegają zgodnie z indywidualnie opracowanym projektem (niekiedy poszczególne branże mają opracowane swoje dodatkowe projekty). Z tego powodu istnieje wiele interfejsów, przerw informacyjnych i pracochłonnych procesów. Potencjał zwiększenia wydajności w wyniku cyfryzacji organizacji pracy, logistyki materiałów i montażu szacuje się na 30% do 50%.

 

Dlatego wiele usług cyfrowych ma na celu automatyzację interfejsów i przepływu informacji. Branża okienna jest tutaj bardzo dobrze sytuowana, ponieważ dostępne są potężne programy. Dzięki funkcjonalnym, predefiniowanym standardom branżowym i normatywnym specyfikacjom dotyczącym zarządzania klientami i obiektami, planowania i kontroli produkcji, zarządzania materiałami, logistyki wysyłki, planowania montażu, oprogramowania dla dealerów w sieci i rozwiązań mobilnych, wszystkie procesy w budowieokien mogą być przetwarzane bardziej wydajnie.

 

Pozwala to na ciągłą cyfryzację wszystkich procesów operacyjnych – od oferty po odbiór w pełni zmontowanych produktów. Kompletna dokumentacja cyfrowa wszystkich etapów pracy zapewnia w każdej chwili przejrzystość kosztów, wykorzystanie zdolności produkcyjnych lub monitorowanie terminu dostawy.

 

Przepływy pracy zapewniają zautomatyzowaną optymalizację wykorzystania materiałów, logistyki oraz wykorzystania maszyn i personelu. Ta „pełna cyfryzacja” zapewnia bezpieczeństwo procesów we wszystkich obszarach.

  

2020 07 30 5

Rys. 5. Zalety i obszary działania systemów BIM [fot: Systemy BIM]

 

Optymalizacja konstrukcji i procesów
Budynki, a tym samym okna, elewacje i elementy budowlane były planowane za pomocą programów CAD w Niemczech i Europie Zachodniej od czasu powszechnego wprowadzenia programów komputerowych pod koniec lat 80. – czy to przez architektów, inżynierów, techników, majstrów czy projektantów. Rozwiązania chmurowe umożliwiają teraz kompleksową, niezależną od lokalizacji pracę i jeszcze bardziej ułatwiają pracę dzięki wykorzystaniu baz danych komponentów (np. BIM).

 

Nowoczesne programy do konstruowania okien zawierają funkcje CAD i umożliwiają ogólne wykorzystanie danych konstrukcyjnych bez interfejsów i luk informacyjnych. Dzięki narzędziom do projektowania 3D można projektować i odtwarzać skomplikowane geometrie okien czy elewacji.

 

Można stosować zarówno standardowe systemy profili, jak i indywidualne detale konstrukcyjne, które można następnie wielokrotnie wykorzystywać we wszystkich projektach i automatycznie dostosowywać do danego zadania budowlanego.

 

Oprogramowanie może generować widoki 3D (również w rzeczywistości rozszerzonej) do prezentacji konstruktorom i projektantom, a także tworzyć dane produkcyjne z listami produkcyjnymi dotyczącymi szkła i profili, dotyczące obróbki (cięcia, skrawania, itp), które można przesłać bezpośrednio do maszyny CNC.

  

Zintegrowane Projektowanie Budynku (BIM)
Budynki są projektowane w programach CAD od ponad 25 lat. Jednak do tej pory szczegółowe dane dotyczące materiałów budowlanych i komponentów nie były brane pod uwagę na początku projektowania, dlatego konieczne były liczne korekty i zmiany w planowaniu prac. Teraz można to zrobić dzięki danym cyfrowym, lepszym systemom IT i przechowywaniu danych w chmurze.

 

Może to znacznie obniżyć koszty, ponieważ można teraz uniknąć odchyleń od standardowych wymiarów przy zmniejszonej ilości odpadów. BIM oferuje model danych, który idealnie uzupełnia istniejące systemy CAD. Dane CAD można uzupełnić obszernymi informacjami o materiałach i komponentach budowlanych, np. kształt, kolor, możliwe wymiary, funkcje techniczne i wiele innych.

 

Daje to właścicielom budynków, generalnym wykonawcom, producentom komponentów i projektantom ważne korzyści:
- lepszy przepływ informacji, ponieważ interfejsy działają lepiej lub nie są już konieczne;
- wszyscy uczestnicy mają centralny dostęp do aktualnych danych w dowolnym momencie („Jedno źródło aktualnej prawdy”);

 - szybkie dostosowanie istniejącego projektu i jednoczesne informowanie wszystkich uczestników projektu;

- zdefiniowane procesy pracy z potencjałem bieżącej optymalizacji i szybszego podejmowania decyzji;
- większa przejrzystość wszystkich procesów, planowania czasu i ilości, a tym samym kosztów projektu;
- mniej błędów, ponieważ konflikty geometryczne i funkcjonalne są zauważane znacznie wcześniej w procesie planowania 3D (zarządzanie kolizjami);
- wyższy poziom szczegółowości we wczesnej fazie planowania/projektowania optymalizuje proces projektowania i minimalizuje ryzyko (koniec z uszczegóławianiem projektów na placu budowy);
- jeśli dane są aktualizowane do momentu akceptacji, wszystkie informacje są dostępne dla efektywnego i zrównoważonego zarządzania budynkiem.

 


Modele BIM oferują znaczne korzyści, szczególnie w przypadku wymagających technicznie konstrukcji (kliniki, budynki administracyjne i produkcyjne itp.). Suma korzyści oznacza, że planowanie BIM będzie w przyszłości coraz bardziej potrzebne.

 

To już standard w Skandynawii, a Niemcy chcą stosować model BIM 2021 do robót publicznych. Zmienia to praktykę przetargową i producenci muszą dostarczać dane cyfrowe w określonych formatach (format wymiany OpenBIM IFC) [7, 6], aby dane mogły być odczytane, zrozumiane i edytowane przez projektanta.

 

Oprócz optymalizacji procesów ważną dziedziną zastosowań jest prosta wizualizacja poprzez integrację obiektów BIM z rysunkami CAD. Dzięki temu „nagi” model budynku staje się wirtualnym domem z konstrukcyjnymi produktami.

 

Jednak działa to tylko wtedy, gdy architekci mogą pracować ze swoimi zwykłymi programami CAD, a interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu. Dlatego architekci preferują platformy, na których można znaleźć różne obiekty BIM, jakie można jednym kliknięciem przenieść do własnego oprogramowania CAD. Pokazuje to BIM Monitor 2019 firmy BauInfoConsult [6].

 

Producenci, którzy nie dostarczają obiektów BIM, tracą ten kanał sprzedaży na początku procesu projektowania. Dlatego umieszczanie obiektów BIM w obszarze pobierania na stronie internetowej firmy jest zwykle dobrym rozwiązaniem.

 

BIM może również zapewnić idealne dane do późniejszego zarządzania. Dlatego podczas tworzenia modelu BIM należy zarejestrować dane niezbędne do użytkowania budynku. Obejmuje to informacje dotyczące czyszczenia, serwisowania i konserwacji, zarządzania pokojami, przeprowadzek, mebli i miejsca pracy, czy usługi.
W tym celu niezbędny jest interfejs do programów CAFM (Computer Aided Facility Management).

 

2020 07 30 6b 

Rys. 6. Obiekty BIM dostarczają wszystkich niezbędnych informacji o materiałach i komponentach budowlanych w dowolnej szczegółowości i umożliwiają przeniesienie do projektu CAD przed rozpoczęciem budowy szczegółowego projektu, ze wszystkimi funkcjami i parametrami [źródło: Hueck, BIM Tutorial [8]]

 


Informacje o produkcie i dokumentacja
W branży budowlanej i wykończeniowej liczne interfejsy, przerwy informacyjne i procesy administracyjne wymagają dużo czasu i pieniędzy. Potencjał zwiększenia wydajności w organizacji pracy, logistyce materiałów i montażu szacuje się na 30% do 50%.

 

Wraz z wejściem w życie Europejskiego Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych CPR) zdefiniowano obowiązki dotyczące dokumentacji technicznej dla producentów w celu przygotowania deklaracji właściwości użytkowych (DWU).

 

2020 07 30 7 

Rys. 7. W przypadku generatora oznakowania CE, wymagania normatywne i prawne dotyczące dokumentacji mogą być spełnione łatwo i zgodnie z normami.

 

Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowych parametrów i dlatego potrzebuje atestów, opisów projektów i dokumentów z zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Producent deklaracją właściwości użytkowych potwierdza prawnie zgodność z właściwościami technicznymi i wartościami charakterystycznymi, takimi jak izolacyjność cieplna, izolacyjność akustyczna, przepuszczalność powietrza, odporność na obciążenia wiatrem czy wodoszczelność.

 

W tym przypadku usługi cyfrowe, takie jak generator znakowania CE lub zarządzanie dokumentami (wynikami badań, atestami, certyfikatami itp), zapewniają  oszczędność czasu i pewność prawną. Idealnie jest, jeśli dane te są generowane bezpośrednio w oprogramowaniu do konstruowania okien lub można je łatwo zintegrować. Jako notyfikowana jednostka testująca i certyfikująca, ift Rosenheim opracował bazę danych (generator znakowania CE), która wykorzystuje istniejące certyfikaty, „paszporty“ systemu i opinie ekspertów od producenta lub dostawcy systemu.

 

 2020 07 30 8

Rys. 8. Egzoszkielety dla przemysłu i logistyki robią wielkie postępy i wkrótce będą przydatne w sytuacjach montażowych [fot.: GBS German Bionic Systems GmbH]

 

Ponadto zapisywane są zasady „transmisji“ zgodnie z normą DIN EN 14351-1 i zdefiniowano zasady dotyczące zamienności elementów. Dzięki temu producent okien może jednym kliknięciem stworzyć deklarację właściwości użytkowych zgodną z normami oraz znak CE dla każdej pozycji zamówienia, nawet w różnych językach europejskich.

 

2020 07 30 9 

Rys. 9. Projektowanie montażu z konfiguracją kompletnych zestawów montażowych poprawia jakość montażu i niezawodność procesu [fot.: ISO-Chemie]

 

Montaż
Sam montaż okien, drzwi oraz akcesoriów okiennych lub drzwiowych jest trudny do zautomatyzowania. Stosowane są różne zautomatyzowane urządzenia transportowe (od przenośników samojezdnych po urządzenia mobilne), ale nie wszędzie można ich używać.

 

Egzoszkielety są już z powodzeniem stosowane w branży przemysłowej i logistycznej, a teraz są również w fazie próbnej w branży okiennej. Znaczący wzrost wydajności jest możliwy dzięki programom informatycznym w planowaniu montażu, logistyce, zarządzaniu interfejsami i dokumentacji.

 

Planowanie montażu i logistyka
Każdy dobry montaż rozpoczynamy od profesjonalnego jego zaplanowania, które uwzględnia indywidualne uwarunkowania zlecenia, połączenia okien i budynku. Jadąc na plac budowy bez projektu montażu, montażysta popełnia błędy i potrzebuje więcej czasu.

 

Darmowy program online do projektowania montażu opracowany przez instytut ift Rosenheim może wesprzeć montażystę w profesjonalnym zaprojektowaniu połączeń budowlanych pod kątem fizyki budowli, mocowania i uszczelniania.

 

Po wybraniu konstrukcji i materiału ściany, materiału i profilu okna, systemu uszczelnienia i systemu mocowania oraz wprowadzeniu wymiarów okna lub drzwi, w czasie rzeczywistym przeprowadzane są fizyczne obliczenia konstrukcyjne połączenia okna z budynkiem (WinIso) oraz obliczenia statyczne.

 

Program jest dostępny w wersji niezależnej od produktu oraz jako specjalna wersja firmowa, z wykorzystaniem produktów określonej firmy (Adolf Würth GmbH & Co. KG, BTI Befestigungsstechnik GmbH & Co. KG, Deflex Dichtsysteme GmbH, ISO-Chemie GmbH, Nüßing GmbH, SFS intec GmbH).

 

Wybierane produkty przeszły niezbędne testy pod kątem trwałej użyteczności. Korzystając z wersji firmowych można zamówić odpowiedni zestaw montażowy wraz z instrukcją obróbki.

 

2020 07 30 10

Fot. 10. Dzięki nowoczesnym cyfrowym narzędziom pomiarowym zdjęcia elewacji można optymalnie wykorzystać na etapie ofertowym. Korekcja fotogrametryczna kompensuje zniekształcenie perspektywy [fot.: LLH Software GmbH, www.llh-software.de]


Pomiary
Precyzyjny pomiar jest warunkiem profesjonalnego wykonania. Oprócz pomiaru szerokości i wysokości należy określić nierówności powierzchni, wielkości kątów w połączeniach, rodzaj połączenia okna z budynkiem (w obrębie ściany czy w warstwie ocieplenia) i jeszcze wiele więcej parametrów. Tutaj pomagają cyfrowe listy kontrolne z „Wytycznych do montażu” lub programu online do projektowania montażu.

 

W przypadku istniejących budynków często nie ma aktualnych planów, na podstawie których można określić wymiary. Wtedy z pomocą przychodzą cyfrowe narzędzia pomiarowe, które pozwalają określić rozmiar okna przy wykorzystaniu zdjęć.

 

Dokładność tej metody wynosi ok. +/-10 mm i dlatego jest wystarczająca dla fazy ofertowej. Im większy wymiar odniesienia (np. szerokość lub wysokość budynku), tym lepsza dokładność. Korekcja fotogrametryczna kompensuje zniekształcenie perspektywy, na przykład fasady sfotografowane pod kątem od dołu lub trudno dostępne obszary budynku.

 

Wiele programów posiada funkcję eksportu danych, dzięki której wymiary mogą być zintegrowane z programem obliczeniowym lub oprogramowaniem do konstruowania okien. Niektóre programy mogą tworzyć plan CAD budynku/pomieszczenia lub rozliczać prace budowlane zgodnie z normami zgodnie z VOB/C (niemieckimi wytycznymi dotyczącycmi kosztorysowania robót budowlanych). Takie programy są interesujące jako wprowadzenie, ale zintegrowane rozwiązanie ma więcej zalet.

 

 2020 07 30 11

Rys. 11. Informacje na temat oceny kryteriów różnych systemów certyfikacji [fot.: Pozytywna Ocena Spełnienia Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju wydawana przez ift)

 

Zrównoważony rozwój
Sektor budownictwa i nieruchomości zużywa duże ilości energii i surowców do produkcji (energia szara) i użytkowania budynków. Po zmianie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) „Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych” zostało dodane jako siódmy „wymóg podstawowy”: […] Budynek, jego materiały budowlane i części muszą nadawać się do recyklingu po rozbiórce” […] Do budowy muszą być użyte materiały budowlane przyjazne dla środowiska surowce i łatwe do wykorzystania jako materiały wtórne.

 

Rozporządzenie przewiduje ocenę za pomocą EPD (deklaracja środowiskowa produktu). Jednocześnie rośnie znaczenie systemów certyfikacji zrównoważonego budownictwa (LEED, BREEAM i BNB, DGNB). Z tego powodu producentom komponentów zaleca się ustalenie niezbędnych danych i informacji o produkcie oraz przekazanie ich użytkownikowi budynku, który potrzebuje tych danych na czas użytkowania, przebudowy lub demontażu. Również tutaj sensowne jest wydajne przygotowanie danych w zakresie niezbędnych informacji.

 

Karta produktu dotycząca zrównoważonego rozwoju
Instytut ift Rosenheim opracował Paszport Produktu w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (NHPP – Nachhaltigkeits- Produktpass), aby projektanci, właściciele budynków i inwestorzy mogli łatwiej ocenić kryteria związane ze zrównoważonym rozwojem.

 

Zawiera niezbędne parametry dla systemów certyfikacji, takich jak DGNB, BNB, LEED czy BREEAM. Obejmuje to raport z oceny cyklu życia, deklarację środowiskową produktu (EPD), ważne deklaracje producentów REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), dowody dotyczące zdrowia (np. Volatile Organic Compounds – Zawartość Lotnych Składników Organicznych), dowody zrównoważonego rozwoju (np. PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification, FSC – Forest Stewardship Council lub cradle-to-cradle certyfikujący cykl życia „od kołyski do trumny“), deklarację zawartości frakcji do recyklingu, certyfikat zarządzania lub CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

 

Jako akredytowany posiadacz programu EPD, instytut ift Rosenheim może dostarczyć te niezbędne atesty. Instytut, wydając Paszport Produktu dotyczący zrównoważonego rozwoju, wspiera „interesariuszy”, takich jak wykonawcy, inwestorzy, użytkownicy budynków, architekci, projektanci i certyfikatorzy budynków, klienci, dostawcy lub pracownicy poprzez jasną prezentację parametrów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

 

Niezbędne parametry dla różnych systemów certyfikacji budynków (DGNB, BNB, LEED i BREEAM) są przejrzyście uporządkowane i można je łatwo wykorzystać jako podstawę systemu zarządzania środowiskowego lub ekologicznej optymalizacji produktów i produkcji.

  

2020 07 30 12


Rys. 12. Chipy NFC zainstalowane w oknie zawierają cyfrową informację o produkcie, materiałach i instrukcję obsługi – upraszczają konserwację, naprawę i późniejszy recykling [fot.: BISS.ID]

 

Zautomatyzowane tworzenie EPD
Tworzenie deklaracji środowiskowej produktu (EPD) jest jak mozaika, do ułożenia której koniecznych jest wiele danych z różnych dziedzin, na przykład użyte materiały (ramy, uszczelki, okucia, szkło itp.), procesy technologiczne: produkcja, transport i montaż. Umożliwia to składanie oświadczeń dotyczących wpływu produktu na środowisko, na przykład zużycia energii, wody lub emisji gazów cieplarnianych (CO2).

 

Instytut ift Rosenheim opracował zautomatyzowane narzędzie, aby wspierać producentów okien, fasad, drzwi, bram itp. w tworzeniu EPD dla konkretnych produktów. Na podstawie danych specyficznych dla produktu lub projektu, jednym kliknięciem można tworzyć indywidualne deklaracje EPD dla producentów, produktów i projektów.

 

Cyfrowo zarządzana konserwacja i recykling
Okna, drzwi i bramy to części ruchome, na których działanie i żywotność ma wpływ regularna konserwacja. Obciążenie zależy od liczby cykli otwierania i sił występujących podczas użytkowania.

 

Dlatego bardziej sensowne jest określanie cykli konserwacji nie na podstawie okresu, ale na podstawie czasu użytkowania. Jest to możliwe, jeśli w oprawie lub oknie znajduje się czujnik, który automatycznie przesyła informację po określonej liczbie cykli do operatora nieruchomości lub – lepiej – bezpośrednio do firmy serwisowej.

 

Dla sprawnej konserwacji szczególnie przydatne jest, jeśli personel konserwacyjny ma już wszystkie informacje o oknie dostępne online, na przykład o typie i profilu okna, połączeniach śrubowych, okuciach i napędach.

 

W ten sposób wszystkie niezbędne części zamienne można zabrać ze sobą, a konserwację lub naprawę można przeprowadzić szybko i pewnie. Stwarza to ogromny plus w zakresie efektywności/wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku bram w budynkach komercyjnych lub w systemach przeciwpożarowych i oddymiających.

 

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych, ustawa o gospodarce o obiegu zamkniętym i europejska dyrektywa ramowa w sprawie odpadów wymagają recyklingu przed utylizacją. Poszczególni producenci profili okiennych i okien już teraz zapisują obszerne dane o produkcie, a także informacje dotyczące użytkowania, pielęgnacji i konserwacji chipów (NFC – Near-field Communication, RFID – Radio-frequency Identification), które są wbudowane bezpośrednio w produkt.

 

Zapewnia to bezpieczne połączenie między produktem a informacjami o produkcie oraz eliminuje żmudne wyszukiwanie niezbędnych informacji. Ważne jest, aby były czytelne. Te cyfrowe informacje sprawiają, że konserwacja i zarządzanie obiektem jest znacznie łatwiejsze i bardziej wydajne.

 

(...)

 

Prof. Jörn P. Lass ift Rosenheim

Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Benitz-Wildenburg ift Rosenheim

  

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Bibliografia
[1] R zemiosło staje się cyfrowe - co to oznacza dla firmy, pracowników i struktury rynkowe (Das Handwerk wird digital – Bedeutung für Betriebe, Beschäftigte und Marktstrukturen). Wolfgang Dürig, Jörg Weingarten, WISO Discourse 4/2019, Friedrich-Ebert- Stiftung (FES). http://library.fes.de/pdf-files/wiso/15212.pdf
[2] D igitalizacja rzemiosła (Digitalisierung des Handwerks), bitcom 2017. 2017

https://www.bitkom-research.de/de/spotlight/research-spotlight-2017-02-digitalisierung-des-handwerks
[3] Badanie „Portal rankingowy online - na temat znaczenia portali ratingowych i rekomendacji internetowych” (Umfrage „Online- Bewertungsportal – zur Relevanz von Bewertungsportalen und Internet-Siegeln), Splendid Research 2019. www.splendid-research.com
[4] Badanie „Influencer - Wpływ na prawdopodobieństwo zakupu” (Umfrage „Influencer – Einfluss auf die Kaufwahrscheinlichkeit), Splendid Research 2019. www.splendid-research.com
[5] www.bitkom.org - Federalne Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych, Telekomunikacji i Nowych Mediów (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien) zrzeszające około 2700 firm z gospodarki cyfrowej
[6] BIM Monitor 2019. BauinfoConsult. Badanie 302 firm architektonicznych, inżynieryjnych, budowlanych i instalacyjnych. www.bauinfoconsult.de/presse/pressemitteilungen/2019/bim_2019

_studie_vergleich_wie_es_aktuell_am_bau_um_bim_bierter_ist/11952.
[7] Format wymiany openBIM IFC, Marian Behaneck, Computer Spezial 1.2019,

https://www.computer-spezial.de/artikel/dasopenbim-auschformat-ifc_3337560.html
[8] S amouczek Hueck BIM, /www.hueck.com/alu-sys/de/de/home/informationen-services/BIM-Hueck.html
[9] Stefan Luber, www.bigdata-insider.de
[10] BEST OF BigData insider, Vogel IT-Medien GmbH, www.bigdata-insider.de
[11] www.bvdw.org - Federalne Stowarzyszenie Gospodarki Cyfrowej (Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW) z ok. 700 firmami w gospodarce cyfrowej
[12] www.gruenderszene.de – platforma niemieckiej gospodarki cyfrowej
[13] Cyfryzacja i przemysł 4.0 – zmiana technologiczna i rozwój indywidualny (Digitalisierung und Industrie 4.0 – Technologischer Wandel und individuelle Weiterentwicklung). Prof.Ronald Deckert, Springer Fachmedien Wiesbaden 2019

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 07-08/2020
   

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także