Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

Nowoczesne rozwiązania SIDERISE w zakresie uszczelnień przeciwpożarowych pasa międzykondygnacyjnego
Data dodania: 01.11.20

Coraz wyższe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i estetyki wymuszają ciągły rozwój aluminiowych systemów fasadowych. Jednym z zagadnień budzących spore zainteresowanie jest kwestia uszczelniania fasady na styku z żelbetową konstrukcją budynku.

 

W miejscu połączenia płyty stropowej z wewnętrzną stroną systemowej elewacji aluminiowo-szklanej zachodzi wymóg zapewnienia izolacji przeciwpożarowej, akustycznej oraz przeciwwilgociowej.

 


Wprowadzenie, wymogi formalne
W zakresie ochrony przeciwpożarowej wymóg ten wynika z przepisów prawa, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Warunki Techniczne…].

 

Zgodnie z §8 Warunków Technicznych… wprowadzono następujący podział na grupy budynków w zależności od ich wysokości:
1) niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie;
2) średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie;
3) wysokie (W) – ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie;
4) wysokościowe (WW) – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

 

Z kolei §212 Warunków Technicznych… ustanawia 5 klas odporności pożarowej budynków w zależności od wysokości budynku oraz jego przeznaczenia i sposobu użytkowania (ZL) co przedstawia tabela nr. 1

 

Tabela 1. Klasa odporności pożarowej dla budynku, w zależności od wysokości i kategorii ZL.

2020 10 21 1

 

Następnie klasy odporności pożarowej budynków definiują wymogi jakie postawiono poszczególnym elementom budynków, co przedstawia poniższa tabela nr 2.

 

Tabela 2. Klasa odporności ogniowej elementów budynku

2020 10 21 2

 

A więc w zależności od wysokości budynku i jego przeznaczenia ściany zewnętrzne muszą zapewniać szczelność ogniową [E] i izolacyjność ogniową [I] określoną w minutach od EI 30, poprzez EI 60 nawet do EI120.

 

Z uwagi na powyżej opisane wymagania oraz biorąc pod uwagę fakt, iż budynki powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem krótko i długoterminowych ruchów wynikających:
- z powodu ugięcia pod obciążeniami projektowymi,
- z powodu powtarzających się obciążeń wiatrem,
- ze względu na zmiany wymiarów i kształtu elementów wynikające z ruchów budynku, powinno się zwracać szczególną uwagę, czy materiały i rozwiązania stosowane w celu wypełnienia szczeliny pomiędzy stropem a fasadą aluminiową są w stanie zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

Zapewne z tego względu rozwiązania te są przedmiotem wielu badań, na podstawie których powstały opinie, klasyfikacje oraz rekomendacje techniczne dla poszczególnych systemów aluminiowych.

 


Przegląd obecnie stosowanych rozwiązań
Obecnie nadal popularne jest rozwiązanie wywodzące się z lat 90. ub.w., w którym do uszczelnienia pasa międykondygnacyjnego stosuje się wełnę mineralną dodatkowo zabezpieczoną blachą ocynkowaną oraz płytami gipsowo-kartonowymi o odporności ogniowej. Przykład takiego rozwiązania zaprezentowano na fot. 1-2.

 

 2020 10 21 3

Fot. 1-2. Technologia uszczelnienia pasa międzykondygnacyjnego z lat 90.

 


Tego typu rozwiązania, choć popularne i często stosowane, mają zasadniczą wadę z uwagi na sztywne połączenie blachy i płyty G-K za pomocą wkrętów z płytą stropową i ryglem.

 

Takie połączenie nie pozwala na kompensację ruchów, jakie występują na styku lekkiej ściany osłonowej i konstrukcji żelbetowej budynku.

 

W rzeczywistych warunkach po kilku latach cyklicznych ruchów budynku mogą już nie zapewniać początkowej szczelności a przez to bezpieczeństwa. Ponadto, z uwagi na ilość wymaganych warstw, montaż jest pracochłonny i drogi.

 


Nowoczesne rozwiązania odpowiadające współczesnym potrzebom
Systemy pasywnej ochrony przeciwpożarowej SIDERISE są wiodącymi na rynku brytyjskim rozwiązaniami i posiadają liczne certyfikaty notyfikowanych jednostek badawczych. Liczne badania i doświadczenia zdobyte na rynku brytyjskim zaowocowały stworzeniem produktu SIDERISE CW FS (Curtain Wall Fire Stop), który od wielu lat jest z powodzeniem stosowany w wielu projektach zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na obszarze Europy kontynentalnej.

 


Innowacyjność rozwiązania SIDERISE polega na zastosowaniu pionowego układu włókien wełny dzięki czemu możliwa jest ich wielokrotna kompresja i dekompresja. Dzięki temu zapewniona jest szczelność przez cały cykl życia budynku.

 

2020 10 21 4 

Rys. 2. Schemat rozwiązania izolacji p.poż w wykorzystaniem produktów SIDERISE; 1 - wełna CW-FS, 2 - płyta CW-FB, 3 - kątownik systemowy

 


Zostało to potwierdzone poprzez wykonanie testu, w którym przed rozpoczęciem badania odporności ogniowej zgodnie z normą EN 1364-4 izolacja została poddana wielokrotnym cyklom ściskania aby zasymulować pracę budynku. Dzięki temu możliwość akomodacji przemieszczeń została potwierdzona badaniami i uzyskanym certyfikatem.

 

 


W zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej dostępne są różne grubości izolacji CW FS:
- CW-FS 30 o grubości 75 mm i odporności EI30,
- CW FS 60 o grubości 90 mm i odporności EI60,
- CW FS120 o grubości 120 mm i odporności EI120,
dla szerokość szczeliny od 50 do 400 mm.

 

W połączeniu z płytami ogniochronnymi CW FB (Fire Board) można uzyskać odporność ogniową pasa międzykondygnacyjnego pomiędzy dwiema poziomymi strefami do EI 120 dla ścian osłonowych, bez wymagań w zakresie odporności ogniowej lub przeciwpożarowej. Rys. 1 i 2 przedstawiają schemat uszczelnienia pasa międzykondygnacjyjnego z wykorzystaniem produktów SIDERISE.

 

2020 10 21 6

Rys. 1. Przykładowe rozwiązania dla szczelin o różnej szerokości.

 

Kolejną zaletą jest szybki montaż za pomocą systemowych łączników (kątowników z blachy stalowej lub nierdzewnej). Rozwiązanie Siderise CW-FS nie wymaga stosowania blachy ani płyt gipsowych, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie kosztów materiałowych oraz istotne skrócenie czasu montażu. Szacunkowo, jeden montażysta może zainstalować do 70 mb izolacji poziomej w ciągu dnia.

 

 2020 10 21 7

Fot. 3. Instalacja SIDERISE CW-FS

 

PROVENTUSS, jako wyłączny dystrybutor produktów SIDERISE do zabezpieczeń ogniowych oraz izolacji akustycznej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, świadczy również szeroko zakrojone doradztwo techniczne związane z ich zastosowaniem, które obejmuje między innymi:
- dobór produktów na etapie projektowania,
- przygotowanie rekomendacji i propozycji rozwiązań do konkretnych wymagań projektowych,
- raporty przedstawiające ocenę oczekiwanej odporności ogniowej,
- instrukcje stosowania, szkolenia montażowe,
- weryfikacje poprawności aplikacji, audyty na budowie.

 

2020 10 21 8

 

Dzięki wdrożeniu najnowszych technologii, jak na przykład dedykowana aplikacja na smartfony, dystrybutor może świadczyć pomoc techniczną również zdalnie.


Krzysztof Nadzieja
PROVENTUSS Polska
www.proventuss.eu

 

 2020 10 21 9

(kliknij na zdjecie aby je powiększyć) 

   

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 10/2020 
  

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec 

Czytaj także