Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 06 okladka1

Świat Szkła 6/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Beispiele zur Bemessung von Glasbauteilen nach DIN 18008 – recenzja
Data dodania: 10.11.16

Opiniowana książka, obejmująca Przykłady wymiarowania elementów szklanych podłóg DIN 18008 jest kolejną pozycją na rynku niemieckim, poświęconą współczesnym zasadom obliczania i konstruowania nowoczesnych struktur ze szkła, traktowanego jako materiał wypełniający, ale też – jako tworzywo nośne.

 

 

Przytoczona tu norma DIN 18008 została niedawno w Niemczech wprowadzona i stąd powstała potrzeba jej przybliżenia dla praktyki projektowej. Doświadczenia projektantów wykazują, że najlepszym rozwiązaniem w przyswajaniu każdego przepisu są konkretne przykłady liczbowe. Właśnie ta metoda została zastosowana w recenzowanym podręczniku.

 

 

2016 11 16 1

 

 

Książka składa się z trzech części, obejmujących: 

Część A: Wprowadzenie,

Część B: Przykłady,

Część C: Załącznik.

 

W Części A omówiono krótko problematykę normy DIN 18008 i sposób narracji zawartej w Częściach B i C. Ukazano też tendencje przyszłościowe właściwe dla przepisów europejskich i przytoczono odpowiednie źródła literaturowe. 

 

Obszerna Część B stanowi właściwą treść książki. Zawiera ona 19 rozdziałów szczegółowych. Omówiono tu oszklenia pionowe i poziome, pracujące w układzie obciążeniowym właściwym dla tarcz i płyt – jako panele monolityczne i z bezpiecznego szkła laminowanego (VSG – Verbundsicherheitsglass). Rozważono tafle szklane mające charakter izolacyjny i konstrukcyjny – w układzie pojedynczym, podwójnym i potrójnym. Uwzględniono tu różne sposoby podparcia i wpływy uderzeniowe. Rozpatrzono przy tym zróżnicowanie boków paneli prostokątnych – od 500 mm do 3400 mm, w różnych proporcjach wzajemnych. W każdym przypadku określono przynależny system statyczny, oddziaływania i ich kombinacje, stany graniczne nośności i użytkowalności, oraz naprężenia i przemieszczenia. W szczegółowym obliczeniu, każdorazowo powołano się też na stosowne punkty normy DIN 18008.

 

W Części C przywołano właściwe tu nazewnictwo i jego odpowiednie ujęcia skrótowe. Jest to ważna część książki, umożliwiająca zrozumienie kolejnych etapów projektowania, przebiegu wymiarowania, zakresów obowiązywania i reguł konstruowania – w odniesieniu do procesów obciążania, wymiarowania i ustalenia stanów granicznych. Sprawy te przedstawiono wyjaśniająco w zawartym tu załączniku, w postaci przynależnych blokowych schematów przepływów. 

 

Książka ma duże znaczenie praktyczne, jednakże jej użytkownicy powinni mieć wiedzę podstawową już ugruntowaną. W naszych warunkach, wiedza taka powinna być przekazywana na politechnikach. Wobec trwania prac nad odnośnymi przepisami europejskimi (Eurocode Structural Glass) – przy wiodącym udziale specjalistów niemieckich – studia tej tematyki w Polsce wydają się konieczne.

 

 

prof. Zbigniew Cywiński

 

 


Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2016

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec