Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

Baner Press Glass final

 

Glasbau 2017 – recenzja
Data dodania: 26.09.17

Tegoroczna edycja utrwalonej już w wydawnictwie Ernst & Sohn serii nt. budownictwa ze szkła – Glasbau 2017 – zawiera trzydzieści osiem artykułów napisanych przez dziewięćdziesięciu ośmiu specjalistów przedmiotu, rekrutujących się z ośrodków badawczych i przemysłowych Niemiec (89), Austrii (3), Szwajcarii (3), Belgii (2) i USA (1).

 

Artykuły te są odbiciem najświeższych trendów rozwojowych w zakresie teorii i praktyki tej branży budownictwa, widzianych dziś z Niemiec.

 

Głównym punktem zainteresowania jest rozwój szklanych otulin budynków na tle widocznego dziś ekologicznego zwrotu w polityce energetycznej, ukierunkowanego na korzystanie z energii odnawialnej, głównie słonecznej. Te ostatnie aspekty są specjalnie podkreślone w spisie treści zielonym, „ekologicznym” kolorem odpowiednich tytułów artykułów – jest ich łącznie siedem. 

 

 

2017 9 9 1

Weller B., Tasche S. (red.): Glasbau 2017. Ernst & Sohn, Berlin 2017. Cena: 39,90 euro.

 

Podobnie, jak wcześniej, książka zawiera cztery główne części; są to: 

 

 • budowle i projekty; 
 • wymiarowanie i konstrukcje; 
 • badania i rozwój;
 • produkty budowlane i rodzaje budownictwa.

 

W pierwszej części zamieszczono 9 artykułów, dotyczących m.in.: 

 

 • perspektyw budownictwa ze szkła w horyzoncie lat 2020 do 2030; 
 • fasad szklanych na budynkach w Dreźnie i Brukseli; 
 • szklanego dachu głównej siedziby firmy EY (Ernst & Young) w Luksemburgu; 
 • szklanego dachu na stacji kolei lekkiej w Hadze; 
 • komfortu użytkownika, determinowanego systemami naturalnego wietrzenia i ochrony przed słońcem; 
 • spraw szkła giętego i technologii klejenia szkła.

 

Druga część zawiera 8 artykułów, które poświęcono m.in.: 

 

 • nowościom w ujęciu części 1 i 2 normy DIN 18008; 
 • stanowi badań nt. sprawdzania wytrzymałości szkła giętego „na gorąco”; 
 • łącznikom do szkła; 
 • aktywacji oszklenia w ocenie sztywności budynków wielokondygnacyjnych; 
 • algorytmicznej optymalizacji geometrii w architekturze; 
 • rewolucji przemysłowej 4,0, a więc sprawom aplikacji elementów BIM (building information modeling) we wstępnej analizie praktycznego zachowania się szkła budowlanego w konstrukcji; 
 • technologii sprężystego klejenia szkła.

 

W trzeciej części ujęto 10 artykułów, które obejmują m.in.: 

 

 • działalność związku branżowego „Konstrukcyjne budownictwo ze szkła” w Niemczech; 
 • badania wytrzymałości szkła zależnej od procesu jego cięcia oraz wpływu szlifowania krawędzi na jakość szkła termicznie wzmocnionego; 
 • rozwój nowych typów fasad; 
 • systemy oszkleń oddzielających i regulowanych fasad fotowoltaicznych; 
 • oceny połączeń klejonych i kontrole nieinwazyjne. Wreszcie, czwarta część dotyczy m.in.: 
 • systemów przeciwsłonecznych dla dachów ze szkła; 
 • zapobiegania przegrzewaniu się urządzeń fotowoltaicznych; 
 • szczególnych typów fasad – tzw. medialnej i jako design w architekturze; 
 • możliwości urozmaicania fasad szklanych specjalnymi wstawkami; 
 • optymalizacji termicznej fasad – ścian kurtynowych przez zastosowanie aerożeli; 
 • modułów fotowoltaicznych łączonych sprężyście silikonem; 
 • automatycznego cięcia laserem dowolnych kształtów ze szkła bezpiecznego (VSG).

 

Książka kończy się wykazem autorów i listami słów kluczowych po niemiecku i po angielsku. Wypada dodać, że ukazuje się – jak poprzednio – pod redakcją dwojga uznanych autorytetów z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

 

Z podanego przeglądu tegorocznego tomu Glasbau 2017 wynika wielka różnorodność tematyki i zawartych w niej szczególnych akcentów tyczących się szkła w budownictwie. Można spostrzec, że dziedzina ta rozwija się nadal bardzo dynamicznie i w przyszłości należy oczekiwać dalszego zwiększenia tego tempa. Dlatego książka zasługuje na dużą uwagę – także polskiego czytelnika. Wypada mieć nadzieję, że nasze ośrodki badawcze rozwiną tu szerszą działalność. Sądzę, że bezpośrednia współpraca z wyżej wymienionym instytutem w Dreźnie mogłaby tu znacznie pomóc.

 

 

 

prof. Zbigniew Cywiński

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 09/2017 

 

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec