Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Nowoczesne urządzenia w badaniach szyb zespolonych
Data dodania: 02.08.19

Szkło, jako element okien i fasad budynków, nieprzerwanie już od wielu lat jest inspiracją dla architektów. Popularność tego materiału, a w szczególności wykonanych z niego szyb, odgrywa coraz większą rolę z punktu widzenia oszczędności energii.

 

Właściwości termoizolacyjne szyb zespolonych, w tym wartość współczynnika przenikania ciepła Ug, zależy od wielu czynników, spośród których bardzo istotnym jest gaz szlachetny wypełniający przestrzeń międzyszybową.

 

W zależności od jego ilości oraz rodzaju (najczęściej jest to argon, rzadziej krypton) udaje się osiągnąć wyroby o określonych właściwościach termoizolacyjnych.

 

Ponieważ procentowy poziom wypełnienia gazem szlachetnym posiada istoty wpływ na parametry termoizolacyjne szyb, bardzo ważne staje się, aby w wiarygodny sposób można było określić stopień wypełnienia gazem szlachetnym przestrzeni międzyszybowej.

2019 07 38 1

Il. 1. Chromatograf gazowy (GC-2030 Nexis Shimadzu) z zaworem do dozowania próbek gazowych (Materiały: Dział B+R TermoProfi)

 


Wśród instytutów badawczych największą popularnością w oznaczaniu stopnia wypełnienia gazem szlachetnym przestrzeni międzyszybowej cieszy się technika chromatografii gazowej (il. 1) z użyciem detektora cieplno-przewodnościowego (TCD).

 

Detektor ten dzięki swojej uniwersalności reaguje na wszystkie chromatografowane substancje, dlatego jest często stosowany w praktyce laboratoryjnej, zwłaszcza do wykrywania dużych stężeń gazów.

 

Wyniki uzyskane metodą chromatografii gazowej zapewniają bardzo dobrą dokładność oraz powtarzalność pomiarów, co w konsekwencji gwarantuje wysoką wiarygodność uzyskanego wyniku.

 

W celu określenia zawartości gazu specjalnego techniką chromatografii gazowej w przestrzeń międzyszybową wprowadza się próbnik, przez który gazoszczelną strzykawką pobierana jest próbka gazu wypełniającego tę przestrzeń.

 

Pobraną próbkę wprowadza się do chromatografu i z wykorzystaniem kolumny chromatograficznej oraz czujnika TDC dokonuje się rozdzielenia i pomiaru badanego gazu. 

 

W konsekwencji na ekranie komputera otrzymujemy chromatogram (il. 2), na którym widoczny jest w postaci pików chromatograficznych skład chemiczny badanego gazu.

 

Stężenie poszczególnych składników w badanej próbce określa się na podstawie porównania pola powierzchni odpowiedniego piku danego gazu do pola powierzchni gazu wzorcowego.

 

Uzyskany tą metodą wynik pozwala na weryfikację, czy stopień wypełnienia gazem szlachetnym przestrzeni międzyszybowej spełnia postawione wymagania.

 

Chromatograf pozwala bardzo dokładnie określić jakie jest faktyczne stężenie procentowe argonu/kryptonu w przestrzeni międzyszybowej.

 2019 07 38 2

Il. 2. Chromatogram rozdziału gazów lekkich z użyciem detektora TCD (Materiały: Dział B+R TermoProfi)

 

Po uzyskaniu, techniką chromatograficzną, wyniku zawartości gazu szlachetnego, możemy wykonać obliczenia współczynnika przenikania ciepła Ug dla badanej konstrukcji szyby zespolonej. 

 

Znajomość wartości współczynnika przenikania ciepła Ug pozwala na sprawdzenie deklarowanych właściwości termoizolacyjnych szyb zespolonych. Im mniejsza wartość współczynnika Ug, tym lepsze właściwości termoizolacyjne.

 

Jak wspomniano wcześniej, koncentracja gazu wewnątrz szyby zespolonej (ci) jest ściśle powiązana z otrzymywanymi wynikami Ug.

 

Nieprawidłowego poziomu nie jesteśmy w stanie zweryfikować gołym okiem, dlatego należy szczególnie wyjątkowo zadbać o regularną kalibrację podręcznych mierników zawartości gazu.

 

W przypadku wątpliwości można zawsze wynik zweryfikować w instytucie badawczym lub innym laboratoriom posiadającym takie urządzenie.

 

Firma OKSAN będąca producentem ramki dystansowej TermoProfi oferuje możliwość zweryfikowania stopnia wypełnienia gazem, zarówno metodą chromatograficzną, jak również metodą bezinwazyjną.

 

Bezinwazyjne metody pomiaru nie są tak precyzyjne, jak te dokonywane za pomocą chromatografu, ale przy ich przeprowadzaniu nie występuje konieczność zniszczenia badanej szyby.

 

Obecnie najnowsze urządzenia badawcze pozwalają również na pomiar współczynnika przenikania ciepła Ug bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym lub w obiekcie inwestycyjnym.

 

Wykorzystywane do tego celu urządzenie pomiarowe składa się z 2 elementów, które instaluje się po obu stronach szyby zespolonej.

 

2019 07 38 3

Il. 3. Mobilne urządzenie do pomiaru współczynnika Ug (Materiały: Dział B+R TermoProfi)

 

Po zamontowaniu, jeden element ogrzewa szybę po jednej stronie, zaś drugi wykrywa wzrost temperatury ΔT po stronie przeciwnej.

 

Analiza przebiegu czasowego ΔT pozwala na określenie faktycznej wartości Ug szyby. 

 

Prawidłowe zdefiniowanie konstrukcji szyby zespolonej pozwala na natychmiastowe porównanie współczynnika, który wynika z rzeczywistego pomiaru ze współczynnikiem obliczonym zgodnie z normą EN 673.

 

Pomiar wykonywany przy użyciu mobilnego urządzenia jest niezwykłe szybki i trwa zaledwie od 10 do 15 minut.

 

Dlatego możliwe jest dokonanie wielu pomiarów w ciągu jednego dnia, a wynik wyświetlany jest na ekranie natychmiast po przeprowadzeniu pomiaru.

 

Dzięki mobilnemu urządzeniu do pomiaru współczynnika Ug możliwe jest określenie właściwości termoizolacyjnych praktyczne wszystkich rodzajów szyb zespolonych o wartości Ug od 0,5 do 4.0 W/(m²K).

 

Firma OKSAN wykorzystuje wspominane urządzenia w prowadzonych przez siebie pracach badawczo-rozwojowych oraz oferuje swoim klientom możliwość przeprowadzenia badań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

 

Izabela Bukowska-Śluz, Andrzej Tabała TermoProfi

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 7-8/2019
 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik