Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Sposób na zmniejszenie wyraszania pary wodnej
Data dodania: 30.01.09

Przy podwyższonej wilgotności w pomieszczeniu i dużej różnicy temperatur dochodzi w najzimniejszym miejscu do wyroszenia się pary wodnej. Dla szyby zespolonej jej krawędź jest tym najzimniejszym miejscem. Powszechnie stosowana ramka aluminiowa jest najgorsza pod względem termicznym i mechanicznym ze wszystkich dostępnych na rynku ramek.Alternatywą dla ramki aluminiowej jest ramka stalowa ocynkowana produkowana przez firmę Metal Union. Przy zbliżonych cenach obu typów ramek parametry cieplne ramki stalowej kilkakrotnie przewyższają parametry cieplne tradycyjnie stosowanych ramek aluminiowych. Korzystne parametry cieplne ramki stalowej potwierdzają badania przeprowadzone za pomocą kamery termowizyjnej.Badaniu poddano dwie szyby zespolone o współczynniku U=1,0 W/m2K wykonane na ramkach dystansowych: aluminiowej (z prawej) i ze stali ocynkowanej (z lewej), osadzone w profilu ramy okiennej z PCV dla następujących warunków: temperatura zewnętrzna: - 7,5oC, temperatura wewnętrzna:+22,5oC

 

 

Z tabeli wynika, że zastosowanie ramki ze stali ocynkowanej podnosi temperaturę krawędzi szyby o 2,8oC w porównaniu do krawędzi szyby zespolonej na ramce aluminiowej. Efektem tego jest to, że dopuszczalna względna wilgotność powietrza, przy której wykrapla się para wodna na powierzchni szyby, może być o ok. 15% wyższa. Zastosowanie omawianej ramki w znaczny sposób polepsza izolację termiczną brzegów szyby zespolonej w porównaniu do powszechnie stosowanych ramek aluminiowych, co obniża ryzyko występowania czasowej kondensacji pary wodnej.

 

 Szyba zespolona na ramce:
stalowej (z lewej strony) i aluminiowej (z prawej strony)

 

 
 

 Zdjęcie szyb zespolonych z kamery termowizyjnej wraz z rozkładem temperatur na wewnętrznej powierzchni szyby zespolonej; Li01 ramka aluminiowa, Li02 ramka stalowa

 


Jak wiemy pojawienie się wyroszenia na krawędziach szyb może doprowadzić do zniszczenia ramy okiennej. Dotychczas powszechnie stosowane aluminiowe ramki dystansowe, przy coraz lepszych właściwościach cieplnych ram okiennych oraz oszkleń, stały się słabym punktem szyb zespolonych.

 

 

Adam Satława

 

więcej informacji: Świat Szkła 3/2006

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik