Amica SA jako dynamicznie rozwijająca się polska firma z branży AGD cały czas intensywnie poszukuje obszarów, w których mogłaby wdrożyć innowacje, zdobywając tym samym przewagę konkurencyjną nad globalnymi graczami.

 

Zgodnie z tą polityką w roku 2020 zainicjowano projekt, którego celem było wdrożenie do seryjnej produkcji technologii znakowania szyb ceramicznych.

 

Z uwagi na innowacyjny charakter tego zadania, spółka pozyskała wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Impulsem do rozpoczęcia prac było zdiagnozowanie problemu z zarzadzaniem dostawami szyb ceramicznych.

 

Trudności wynikały z rozbudowanej gamy ponad 450 modeli, długiego czas realizacji zamówień oraz wysokiego MOQ (minimalna wielkość partii zamówienia).

 

2024 02 12 8

 Płyta indukcyjna nadrukowana za pomocą linii pilotażowej

 

W rezultacie plan produkcji był wrażliwy na zmienne zapotrzebowania rynku, a poprawa tej sytuacji wiązała się ze zwiększaniem zapasów magazynowych, co angażowało znaczne zasoby kapitału obrotowego.

 

Bardzo szybko okazało się, że zastosowanie tradycyjnej technologii sitodrukowego znakowania szyb ceramicznych, z uwagi na skomplikowany proces przezbrojeń, nie pozwoli spółce osiągnąć celów projektu.

 

Analizy wykazały, iż tylko wprowadzenie druku cyfrowego (InkJet) w związku z pełną cyfryzacje procesu, daje szanse powodzenia. Specjaliści z Grupy Amica długo poszukiwali partnera technologicznego w zakresie druku cyfrowego. Po sprawdzeniu potencjału kilku firm wybrano hiszpańską firmę Tecglass.

 

2024 02 12 8

 Drukarka Tecglass wraz z systemem wizyjnej kontroli jakości

 

Jej głównym atutem było bardzo bogate doświadczenie oraz duża otwartość na potrzeby klienta. Nie mniej istotnym aspektem był fakt, iż firma ta była w stanie dostarczyć kompleksową technologię, w skład której wchodzi urządzenie drukujące, system kontroli jakości oraz system tuszy ceramicznych.

 

W przypadku opisywanego projektu zastosowano drukarkę cyfrową pracującą w systemie single pass. Czas cyklu zadruku pojedynczej formatki szkła o wymiarach 600 x 600 mm wynosi 10 s. Urządzenie wyposażone zostało w 6 układów drukujących, z których każdy zbudowany jest z 10 głowic drukujących firmy Xaar, przystosowanych do pracy z 6 dedykowanymi kolorami lub w systemie CMYK.

 

2024 02 12 8

Zadrukowane formatki szkła ceramicznego

 

Na potrzeby projektu specjaliści z Amiki wspólnie z firmą Tecglass opracowali system tuszy ceramicznych przystosowany do druku na szkle ceramicznym. Dla zachowania najwyższych standardów jakościowych produkowanych detali każda zadrukowana formatka skanowana jest przez system wizyjny.

 

W przypadku wykrycia jakichkolwiek odstępstw od wzorca formatka eliminowana jest z procesu produkcyjnego. Sama drukarka, choć kluczowa, jest tylko jednym z elementów zaprojektowanej i zbudowanej przez firmę Amica linii technologicznej.

  

Osiągnięcie najwyższych wymogów jakościowych było głównym celem dla Amiki. Z tego względu na pierwszym etapie procesu produkcyjnego zastosowano myjkę firmy Benteler Maschinenbau GmbH. Proces mycia realizowany jest dwuetapowo z zastosowaniem szczotek dyskowych i cylindrycznych przy zachowaniu przewodności wody myjącej nieprzekraczającej 10 μs/cm.

 

Kolejnym istotnym aspektem w budowie linii zadruku szyb ceramicznych okazał się wybór dostawcy pieca do wypalania formatek szkła ceramicznego. W tym przypadku wybrano włoską firmę Mappi, która dostarczyła piec do obróbki szkła zmodyfikowany zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez zespół Amiki. Piec pracuje w układzie szarżowym. Pojedynczy cykl wypału wsadu w temperaturze 630°C trwa około 6 min.

 

2024 02 12 8

 Linia druku szkła – suszarka oraz piec do utwardzania nadruków

 

Mając na uwadze to. iż linia druku musi cechować się dużą wydajnością procesową zespół Amiki opracował wytyczne dla układu sterowania przepływem materiału w obrębie linii i powierzył realizacje tego zadania włoskiej firmie Cugher Glass Srl.

 

Firma ta przyjęła rolę integratora wszystkich opisanych wyżej komponentów linii, dostarczyła system przenośników rolkowych oraz wykonała w oparciu o wytyczne Grupy Amica system informatyczny zarządzania realizacją planu produkcyjnego.

 

2024 02 12 8

Linia druku szkła

 

Głównym wyzwaniem projektu było to, że dotychczas nikt nie wdrożył technologii druku cyfrowego (InkJet) do znakowania szyb ceramicznych stosowanych w branży AGD.

 

W toku prac rozwiązano wiele problemów technicznych, z których najistotniejsze to:
- otrzymanie stabilnej przyczepności tuszu do szkła ceramicznego podczas długotrwałej eksploatacji płyty grzejnej,
- zapewnienie wymaganej stabilności barwy nadruków,
- osiągnięcie rozdzielczości i estetyki nadruku spełniających standardy branży,
- przeskalowanie technologii druku cyfrowego do oczekiwanej wydajności przemysłowej,
- integracja funkcjonalna i sygnałowa poszczególnych składników linii pozwalająca osiągnąć założoną wydajność procesu i szybkość przezbrojeń.

 

Wynikiem 3 lat pracy jest absolutnie unikatowa linia technologiczna znakowania szyb ceramicznych wykorzystująca technologie druku cyfrowego (InkJet). Linia ta jest w pełni automatyczna i wysoko wydajna.

 

Nad jakością drukowanych formatek szklanych czuwa system wizyjnej kontroli jakości wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji. Linia obsługiwana jest przez 4 pracowników, a jej roczna wydajność sięga miliona zadrukowanych detali. 

 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020.

 

2024 02 12 8

  

2024 02 12 8

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.