Niemcy: procedura dopuszczenia do stosowania wyrobów będących nowymi rozwiązaniami technicznymi.

  

Fot. 1. Fasady mocowane punktowo

Zwłaszcza w przypadku szkła mocowanego punktowo wprowadzono wiele nowych rozwiązań technicznych. Od delikatnego i niewidocznego po świadomie eksponowany system mocowań punktowych - zakres dostępnych rozwiązań jest więc bardzo duży. Daje to znaczną swobodę twórcom architektonicznym w zakresie konstrukcji szklanych zarówno monolitycznych, jak i ze szkła zespolonego.

Fot. 2. Zadaszenie mocowane punktowo na rozpiętej konstrukcji linowej

Fot. 3. Bezpieczne stosowanie nowoczesnych rozwiązań

Przeszklenia mocowane punktowo posiadają różnorodne zalety. Są proste w utrzymywaniu w czystości oraz można je zdobić za pomocą powszechnie znanych metod uszlachetniania, takich jak np. sitodruk, wytrawianie, pokrywanie emalią itp., realizując w ten sposób różnorodne życzenia inwestorów w zakresie technicznym i zdobniczym.

Fot. 4. Graficzna prezentacja wyliczenia statycznego metodą elementów skończonych

Oddzielenie funkcji nośnej od osłonowej

Podstawową zasadą systemów przeszkleń mocowanych punktowo jest oddzielenie funkcji nośnej od osłonowej. Szczególnie w przypadku zastosowań fasadowych można tę cechę znakomicie wykorzystać pod względem formy. Pewne obszary mogą być jednocześnie fizycznie oddzielone i optycznie powiązane.

Można dokonać wyboru konstrukcji nośnych, poczynając od bardzo wysmukłych rozpiętych konstrukcji linowych poprzez podobnie delikatne konstrukcje kratowe aż po popularne nośne konstrukcje gięte. Fantazja architektów w tym zakresie prawie nie ma granic. Duże obciążenia pozostają w pozornej sprzeczności z bardzo delikatnie wyglądającymi systemami nośnymi i mocującymi. Konstrukcja nośna może być rów-
nież „ukryta" w dwuwarstwowej fasadzie.

Atesty dla wyrobów nietypowych - do jednorazowego zastosowania

Prawo budowlane wyróżnia wyroby budowlane przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wymienione są procedury otrzymywania odpowiednich zezwoleń. Wymienione są też wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnych, ogólnie uznanych zasad technicznych, które nie należą do wymienionych kategorii. W przypadku przeszkleń mocowanych punktowo konieczne jest każdorazowe występowanie o zezwolenie jednorazowe (ZiE) przez nadzór budowlany.

Biorąc pod uwagę stosunkowo duże ograniczenia - czytaj koszty - oraz długotrwały proces uzyskiwania zezwolenia w każdym przypadku, różne przedsiębiorstwa branży budowlanej zareagowały na ten fakt i wystąpiły o dopuszczenie do powszechnego stosowania dla systemów szklanych fasad mocowanych punktowo. Zezwolenia te uwzględniają kryteria, które muszą być sprawdzone przez nadzór budowlany.

Są to np.:

• maksymalne wielkości szyb

• odstępy między otworami przelotowymi

• wymagania jakościowe uchwytów oraz zastosowanego szkła

• maksymalna wysokość zabudowy itp.

W zakresie stosowanego szkła obowiązują odpowiednie normy oraz ogólne wytyczne budowlane. Tolerancje i wykończenia otworów wiertniczych są również określone w przepisach. Stały nadzór produkcji jest podstawą do potwierdzenia zgodności własności danego produktu z dokumentami dopuszczającymi.

Ogólne zezwolenie budowlane

Różne przedsiębiorstwa zareagowały na potrzeby rynku i podjęły produkcję fasadowych systemów przeszkleń mocowanych punktowo na podstawie ogólnego zezwolenia budowlanego. Produkcja opiera się na kryteriach, które muszą odpowiadać nadzorowi budowlanemu.

Fot. 5. Punktowy uchwyt talerzowy

Fot. 6. Pająk

Fot. 7. Nowoczesność i kunszt: mocowanie punktowe i konstrukcja na stalowych odciągach

Nowe możliwości - punktowy uchwyt talerzowy dopuszczony

Na targach Glasstec 2004 po raz pierwszy zaprezentowano punktowy uchwyt talerzowy firmy Glassline, pierwszego i jak dotąd jedynego producenta punktowych uchwytów talerzowych, posiadającego dokumenty zezwalające na powszechne stosowanie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) z Berlina.

Szczególne w tych uchwytach jest to, że z jednej strony są one niezależne od konstrukcji spodniej i mogą być mocowane za pomocą otworów przelotowych o różnym rozstawie, z drugiej mogą być stosowane do mocowania szyb o maksymalnych wymiarach do 5400 x 2800 mm.

Rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami rynku budowlanego wobec przemysłu. Nie należy zapominać, że nawet najbardziej przekonujący projektant musi swemu inwestorowi umiejętnie zaprezentować rozwiązania specjalne, wręcz je „sprzedać". Ogólne warunki dopuszczenia do stosowania są ważne dla decydentów.

Skomplikowane metody otrzymywania zezwoleń nie występują w przypadku nowego punktowego uchwytu talerzowego, tak więc oddanie przeszklenia może nastąpić w zdecydowanie krótszym terminie. Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za montaż w przypadku zastosowania punktowych uchwytów talerzowych posiadających ogólne zezwolenie budowlane, możliwy jest nieskrępowany wybór najbardziej korzystnego wariantu instalacji dla danej sytuacji budowlanej, jak również można bezpiecznie wykonać montaż.

Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za koszty należy stwierdzić, że całkowity koszt realizacji jest zdecydowanie niższy oraz nie ponosi się kosztów uzyskania zezwolenia jednostkowego. Możliwości montażu są nadzwyczaj różnorodne i zalewanie otworów wiertniczych - wg opinii producenta - nie jest konieczne.

Fot. 8. Warunek konieczny: sprawdzona statyka

Połączenie z bazą danych - ciekawe uzupełnienie

Każdy, kto w jakiejkolwiek formie był lub jest narażony na stres wywołany dotrzymaniem terminów na budowie i zna możliwe restrykcje z powodu niedotrzymania terminów, należycie doceni wysoką wartość w procesie planowania punktowego uchwytu talerzowego do montażu szkła, posiadającego zezwolenie budowlane. Ta część budowlana, niezależna od systemu, jest znaczącym novum w dziedzinie systemów szklenia punktowego i wymaga zwrócenia na nią powszechnej uwagi

Dalszym ciekawym uzupełnieniem opisanego powyżej uchwytu punktowego jest jego sprzężenie z bardzo obszerną bazą danych obejmującą statyki dla poszczególnych typów wg tzw. systemu ReBan (z biura inżynierskiego Bangratz).

Chodzi tu o największą bazę danych o zasięgu światowym, zawierającą obliczenia statyczne dla poszczególnych typów szyb mocowanych punktowo, dla szyb podpartych liniowo, dla konstrukcji mieszanych tych dwóch typów, jak również dla szyb modelowych,które właśnie zostały sprawdzone przez niezależny instytut LGA z Bayern.

Ze względu na to, że nie prowadzi się obliczeń indywidualnych i nie jest potrzebne sprawdzanie statyki szkła, możliwy jest dzięki temu szybki montaż.

Franz-Jorg Dall

Glaswelt 6/05

więcej informacji: Świat Szkla 9/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.