Firma REYNAERS wprowadziła do asortymentu oferowanych systemów fasadę elementową o symbolu CW 86-EF. System ten, przeznaczony do wykonywania fasad płaskich oraz wklęsłych i wyoblonych, posiada kilka odmian termoizolowanych i nieizolowanych, w tym wariant strukturalny.

 Wariant bez izolacji termicznej (rys. 1) zaleca się w naszej strefie klimatycznej wyłącznie do wykonywania konstrukcji wewnętrznych, np. zabudowy przekrytych patio.

Wariant z izolacją termiczną w postaci pasków poliamidowych posiada dwie odmiany:

• JUNIOR, o szerokości profili 86 mm i głębokości 150 mm, przeznaczony do wykonywania fasad bez elementów otwieranych (rys. 2);

• SENIOR, o szerokości profili 86 mm i głębokości 195 mm, stosowany do fasad wyposażonych w elementy otwierane, tj. okna uchylne na zewnątrz lub wysuwane równolegle na zewnątrz (rys. 3 i 4).

Odmiana strukturalna (rys. 5) może być również wyposażona w okna uchylne na zewnątrz bądź wysuwane równolegle.

Ze względu na bardzo szybki montaż zaleca się stosowanie systemu CW 86-EF do wykonywania fasad wielkopołaciowych. Zakłada się dwie metody montażu: tradycyjną i modularną. Przy montażu tradycyjnym na placu budowy dokonuje się instalacji szkieletu (słupów i rygli), a następnie montuje się kasety dostarczone z warsztatu lub częściowo prefabrykowane elementy. Metoda modularna zakłada wykonanie w warsztacie całkowicie przeszklonych elementów i ich montaż na placu budowy. Ta druga metoda jest bardziej wydajna, więc skoncentrujemy się na jej szczegółowym opisaniu.

Transportu na budowę wykonanych w warsztacie elementów (modułów) dokonuje się zwykle przy wykorzystaniu specjalnych kontenerów, gwarantujących bezpieczny ich przewóz. Kontenery te zazwyczaj rozwozi się transportem pionowym (np. windą) na właściwe piętra. Montażu modułów na danym piętrze dokonuje się bez użycia rusztowań, za pomocą:

• przesuwnego dźwigu z piętra powyżej,

• wciągnika zainstalowanego na zewnętrznej belce (jedna belka obsługuje 4 do 5 pięter),

• żurawia budowlanego wyposażonego w odpowiednią trawersę.

Elementy mocowane są do kotew zainstalowanych na stropie każdego piętra (rys. 6) i łączone ze sobą za pomocą okuć i uszczelek wielokomorowych (rys. 7).

Pierwszym obiektem wykonanym w systemie CW 86-EF był budynek LE FRANCE w Paryżu, gdzie użyto odmiany strukturalnej, zarówno na fasady zewnętrzne, jak i na zabudowę wewnętrznego patio.

Odmiany SENIOR użyto do wykonania elewacji MUNICIPALITY TOWER w Wilnie (fot. 1), budynku CUBS w Londynie (fot. 2), obiektu MANOR ROAD w Oxfordzie, a także REYNAERS INSTITUTE w Duffel (Belgia). Bardzo ciekawym zastosowaniem tego systemu są modularne łączniki terminali lotniska GATWICK & HEATHROW w Londynie (fot. 3). Zalety fasady elementowej to:

• możliwość wykonania całych elementów w warsztacie (co gwarantuje lepszą jakość i uniezależnienie się od warunków atmosferycznych),

• bardzo szybki montaż na placu budowy,

• montaż bez użycia rusztowań,

• możliwość przeniesienia znacznych ruchów budynków (podatność konstrukcji przy zachowaniu szczelności i stabilności fasady),

• ograniczenie przenoszenia się dźwięków pomiędzy kondygnacjami dzięki połączeniu na uszczelkach,

• uproszczenie gospodarki materiałowej i ograniczenie zaplecza na placu budowy.

Oczywiście, podejmować się wykonywania fasad elementowych winny firmy posiadające warsztat, umożliwiający wytwarzanie dużych gabarytowo elementów. Do transportu modułów na plac budowy trzeba używać specjalnie przygotowanego sprzętu, a na placu budowy należy posiadać sprzęt dźwigowy lub wciągniki. Fasad elementowych nie stosuje się do wykonywania pochyłych ścian i konstrukcji dachowych, a standardowe rozwiązania pozwalają na sporządzanie fasad wklęsłych lub wypukłych o kącie przełamania do 5o na jednym połączeniu.

Bardzo wysokie parametry szczelnościowe i wytrzymałościowe fasady elementowej CW 86-EF dają możliwość wykonywania obiektów o wysokości powyżej 100 m, stosowanie w strefach szkód górniczych i podwyższonej aktywności sejsmicznej.

Krzysztof Wiśniakowski

REYNAERS

artykuły tego autora:
- Systemy o podwyższonej izolacyjności termicznej , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 3/2009
- Ściana kurtynowa typu ''szklane żebro'' , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 7-8/2006
- Fasada elementowa CW 86-EF , Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 4/2005
- Tajemnice ogrodu zimowego, Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 4/2004
- Aluminium dla zieleni (ogrody zimowe) Krzysztof Wiśniakowski, Świat Szkła 11-12/2001 

więcej informacji: Świat Szkla 4/2005

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.