Zasada działania okiennego systemu oddymiania
    Przy grawitacyjnym systemie odprowadzania dymu i gorąca w czasie pożaru, za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadzie budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz niebezpieczne gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu następuje zmniejszenie koncentracji trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach.

Stąd znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

    System oddymiania zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz (napowietrzających).

    Elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć dodatkowo do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Systemy oddymiania zgodne z obowiązującymi normami
    Norma PN-EN 12101-2 odnosi się do klap i okien oddymiających i jest normą zharmonizowaną, a więc przyjętą przez Polskę i obligatoryjną do stosowania. Wyroby opisane w tej normie podlegają obowiązkowi znakowania CE.

Zgodnie z tą normą wprowadzone zostało rozwiązanie Euro-SHEV firmy D+H, oparte na systemach aluminiowych czołowych producentów: Schüco, Reynaers, Aluprof, a także Heroal, Sapa, Hueck-Hartmann, Wicona, Raico, Gutmann, Sykon, Timber window. Rozwiązanie to posiada odpowiednie certyfikaty na okna oddymiające, które zostały przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2. Certyfikaty zostały wydane przez VdS - notyfikowaną jednostkę certyfikującą.

    Z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane są specjalne konsole do montażu napędów, co pozwala na kompleksową i szybką obsługę oraz szeroki wachlarz zastosowań.

    Okna oddymiające proponowane przez D+H mają określoną w sposób doświadczalny powierzchnię czynną oddymiania, która zależy m.in. od kąta otwarcia oraz sposobu otwierania okna. Każde okno posiada swoją specyfikację, w której ściśle określone są wymiary skrzydła, system profili, typ ramy oraz skrzydła, rodzaj szyby, napęd który należy zastosować do okna, miejsce i sposób montażu napędu. W specyfikacji znajdują się także klasyfikacje w świetle normy PN-EN 12101-2: klasyfikacja niezawodności, klasyfikacja obciążenia śniegiem, klasyfikacja działania w niskiej temperaturze, klasyfikacja obciążenia wiatrem, klasyfikacja odporności na wysoką temperaturę.

    Każde wyprodukowane okno oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji. Po sprawdzeniu i zainstalowaniu na oknie napędu, okno oznakowywane jest znakiem CE. Do każdego typu okna wydawana jest deklaracja zgodności z certyfikatem.

Podczas odbioru końcowego okiennego systemu oddymiania powinny być wymagane następujące dokumenty:
● oznakowanie CE na oknie,
● deklaracja zgodności z certyfikatem z numerem CPD wystawiona przez firmę D+H Polska,
● elementy sterowania systemem oddymiania – dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

Nowoczesny system sygnalizacji pożaru
    Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system sygnalizacji pożaru jest jednym z głównych systemów w budynku, nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujące w warunkach pożaru i jest systemem nadrzędnym w stosunku do wszystkich instalacji i urządzeń służących do ochrony przeciwpożarowej.

    DF 6000 jest wysoko wyspecjalizowanym, adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru. Charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami systemowymi, które umożliwiają wczesną detekcję pożaru. Pod wzglądem rozbudowanej logiki (możliwości sterowań), wielkości i detekcji jest jednym z najbardziej nowoczesnych systemów na rynku.

    Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z łatwym użytkowaniem i estetycznym wyglądem. Szeroki zakres funkcji możliwych do kontrolowania przez użytkownika czyni system odpowiednim dla różnorodnego zakresu zastosowań, od małych systemów po ogromne kompleksy biurowe, handlowe lub przemysłowe.

Magdalena Mazur
D+H Polska Sp. z o.o.

więcej i nfoirmacji: Świat Szkła 6/2009

Samozamykacze a ochrona przeciwpożarowa, Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 11/2010

- Bezpieczna droga w stanach kryzysowych,  Robert Kopciński, Świat Szkła 10/2010

Fasady szklane - elewacje wolne od ognia, Robert Kopciński, Świat Szkła 9/2010 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.