„JAROSŁAW 2009 to dla nas cenne uhonorowanie dotychczasowych działań. Jesteśmy wdzięczni za tak prestiżowe wyróżnienie. Jest ono uznaniem dla wszystkich pracowników naszej firmy, którzy swoim zaangażowaniem i niezwykłą motywacją, co dzień przyczyniają się do naszego wspólnego rozwoju i zapewniają najwyższą jakość pracy oraz wytwarzanych produktów.

To z ich pomocą wszelkie aktywności firmy doskonale wpisują się w potrzeby zarówno rynku, jak i klientów. Są także doskonałą odpowiedzią na trendy rynkowe i pozwalają rozwijać działalność, stanowiącą tak perspektywiczny potencjał regionu podkarpackiego i Polski. Nagroda, jaką nas uhonorowano to świadectwo uznania całego zespołu firmy, będące motywacją do dalszych działań w obranym przez nas kierunku”, komentuje Zygmunt Jamiński.

Działalność O-I Produkcja Polska S.A, firmy której huta zlokalizowana jest na terenie miasta Jarosław, to ważne ogniwo rozwoju regionu. Przedsiębiorczość firmy wyraża się w każdej sferze jej działalności. Sięgająca roku 1971 historia, to wieloletnia tradycja, doświadczenie w zakresie produkcji opakowań szklanych, to także wciąż nowe inwestycje, technologie, przedsięwzięcia, nowoczesne wyposażenie, stały rozwój pracowników, troska o ekologię. Wszystko to sprawia, że firma jest największym i najnowocześniejszym producentem opakowań szklanych w Polsce, a jej wyroby trafiają także na rynki Unii Europejskiej. Obecnie firma O-I Produkcja Polska S.A., (którą stanowią teraz dwie huty: Poznań - Antoninek oraz Jarosław -  największa hutą O-I ) jest sukcesorem dawnej huty szkła Jarosław.

JAROSŁAW

Statuetki „JAROSŁAWA” przyznawane są od 1994 r. za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Nagroda corocznie trafia do rąk osób, zarządów instytucji i stowarzyszeń, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Jarosławia w zakresie: Kultury, Nauki, Oświaty, Sportu, Ekologii, Promocji Miasta, Przedsiębiorczości, Rewaloryzacji Zabytków, Aktywności Społecznej, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Po tegorocznej uroczystości wręczenia nagród, do rąk zwycięzców trafiło już łącznie 147 statuetek.

-----------------
O firmie O-I

Wielokrotnie w ciągu każdego dnia opakowania szklane firmy O-I pozwalają dostarczyć nabywcom najbardziej znane produkty na całym świecie. Firma jest liderem na rynkach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz w regionie Azji i Pacyfiku i oferuje preferowane przez konsumentów, szklane opakowania podlegające w całości recyklingowi, umożliwiające zachowanie doskonałego smaku, czystości, atrakcyjności wizualnej i korzyści związanych z wartością produktów klientów firmy. Firma powstała w 1903 r. i zatrudnia obecnie ponad 23 000 osób w 79 zakładach produkcyjnych w 21 krajach. W 2008 r. sprzedaż netto wyniosła 7,9 mld USD. Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie www.o-i.com

patrz też:

- Cykl życia opakowań szklanych , Świat Szkła - portal     

- Huta Szkła Jarosław - rozwój, ekologia, wsparcie regionu, historia , Świat Szkła - portal

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań do win, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza nowy asortyment standardowych opakowań dla napojów wysokoprocentowych, Świat Szkła - portal   

- O-I wprowadza na rynek asortyment standardowych opakowań szklanych do produktów żywnościowych, Świat Szkła - portal   

- O-I Produkcja Polska S.A. uhonorowana prestiżową nagrodą "JAROSŁAW 2009" , Świat Szkła - portal 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.