Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej przedstawia kolejną część najbardziej powtarzalnych wad okien – tym razem z PVC. Wady są tak liczne i wszechobecne, że i one zostały podzielone na kilka sekcji a jako, że zima za nami, to przedstawione zostały skutki jej działania na takie „oknopodobne” wyroby naszych rodzimych (niestety) producentów.

Fot. 1. Wyroszenia na szybach mogą się pojawiać – przyczyna zazwyczaj leży w niedostatecznej wentylacji pomieszczeń (zbyt szczelne okna !!!). Lecz lód na ramach to już element złego wykonania okien.

  

Fot. 2. Śnieg przewiewany przez przylgi zamkniętego okna.

  

Fot. 3. Szron na zawiasie, przylga w skrzydle uszczelniona kawałkiem szmatki.

Fot. 4. Lodowe sople.


Fot. 5. Zalodzone ramy i styk parapetu z oknem.


Fot. 6. Lód pod ramą, mokra ściana.


Rys. 1. Przyczyny wciekania wody pod szybę – nieszczelne uszczelki, uszczelki za cienkie, za krótkie, brak odwodnień wrębów, odwodnienia niedrożne lub pozasłaniane (np. podkładkami).


Rys. 2. Rysunek wyjaśnia, jak woda wcieka pod szyby – uszczelki są za cienkie.


Fot. 7. Wyjęta szyba. Widać rdzawe plamy z przecieków. Podkładka zasłania odwodnienia. 

Fot. 8. Pozostawione wiórki z frezowania ram skutecznie zasłaniają odwodnienia. Podkładka szkląca jest na wysokości otworu.


Fot. 9. W tym oknie woda ścieka z górnej kwatery (naświetla) przez nieuszczelniony styk rygla z ramą. A rygle nie mają odwodnień. Część wody wcieka w rygiel, w komorę z usztywnieniem i powoduje korozję usztywnienia.


Fot. 10. Za krótka uszczelka przyszybowa. Mogła być za mocno naprężona („oszczędność” uszczelek przez ich mocne naciąganie przy zakładaniu). W otwór wcieka woda.


Fot. 11. Uszczelka zagnieciona na końcu i wciśnięta do środka – tu też jest dziura.


Fot. 12. Za krótka uszczelka, źle podfrezowany koniec rygla. W efekcie – szczelina w oknie.


Fot. 13. Rygiel w styku z ramą skrzydła – źle podfrezowany lub niedokręcony. Takie niedokręcone rygle rozpychają skrzydła.


Fot. 14. Tu szczelina ma ok 3 mm.

Fot. 15. Pęknięte naroże, rozerwany zgrzew – miejsce wciekania wody w ramy okna.


Fot. 16. Pęknięty zgrzew. Z upływem czasu szczelina będzie się powiększać.


Fot. 17. Tu z kolei widać za mocne podfrezowanie zgrzewu, które go osłabiło.


Rys. 3. Oprócz wad powodujących wciekanie wody w profile i we wręby, pokazanych na zdjęciach, częstą przyczyną jest niewłaściwe wyfrezowanie odwodnień zewnętrznych. Przy frezowaniu naruszona zostaje żeberko poziome rozdzielające komory zewnętrzne. Woda spływa do dolnej komory skąd nie ma ujścia.

 

Kolejne przyczyny nieszczelności to okucia – nieustawione, źle ustawione, niesystemowe, niewłaściwie dobrane, lub po prostu ich brak. Przyczyn jest dużo. Za dużo, bo „oszczędności” na okuciach w nieodwracalny sposób powodują obniżenie funkcjonalności okien.

Fot. 18. Ruchomy, obluzowany zaczep.


Fot. 19. Pomyłka przy produkcji – zaczep i rolka rozmijają się – brak sprzęgu skrzydeł.


Fot. 20. Śrubokręt swobodnie można wsunąć pod skrzydło. Zawias z rozwórką w drzwiach balkonowych nie jest w stanie utrzymać szczelności i skrzydło rozszczelnia się. Tu oprócz zawiasu powinny być zaczepy okucia.


Fot. 21. Przyczyna jest prozaiczna – rolka jest a zaczepu brak. Okucia nie mają sprzęgu.


Fot. 22. Dolne okucie też się nie sprzęga. Albo skrzydło jest uniesione i rolka nie zapina się o zaczep lub też poprzesuwane są skrzydła.


Fot. 23. Tu okucie jest, ale zaczep (podłużny element) jest za nisko i rolka nie spina się z nim.


Fot. 24. Takie zaczepy, tzw. koguty, działające na zasadzie docisku, są mało przydatne. Napór wiatru czy wyginanie ram od nagrzewania sprawia, że takie zaczepy się rozpinają.


Fot. 25. Zaczep „kogut” jest niekompletny.

Fot. 26. Przy tak szerokich skrzydłach – powyżej 90 cm – zaczepy powinny być również w poziomych ramach, dolnych i górnych.


Fot. 27. Od zewnątrz i na parapecie i na krawędzi ramy śnieg leży i „dziura” w oknie.


Fot. 28. Śnieg jest też pod skrzydłem – wpada w „dziurę”, przyczyna: brak zaczepu.


Fot. 29. Kolejne niedoróbki. Brak odwodnień – powinny być dwa odwodnienia.


Fot. 30. Brak odwodnień i na dodatek brak uszczelnienia styku rygla z ramą.


Fot. 31. Dziury nawiercone w ramie (na ramie stale rosiła się wilgoć), po wywierceniu tych otworów z ram okna wyciekło wiaderko wody.


Fot. 32. Linia narysowana (przy zamkniętym skrzydle) wskazuje o ile wklęsła się rama skrzydła. Przyleganie skrzydła na ościeżnicę powinno być równe i wynosić 8 mm w każdym systemie okien PVC. Wklęśnięcie ram jest powszechne przy niedostatecznie sztywnych ramach – np. gdy zastosowano usztywnienia z cienkiej blachy – 1 mm.


Fot. 33. Wklęśnięcie ram o ok. 8 mm.

Fot. 34. Wklęśnięcie ram to jedna wada. Wadą odwrotną jest wybrzuszenie ram (zbeczkowanie). Ramy mogą się w taki stopniu wybrzuszyć, że otworzenie skrzydeł nie jest możliwe.


Fot. 35. Wybrzuszone, niedomykające się skrzydła. Zaczepy okuć zahaczają o ramy skrzydła. Skrzydeł nie można zamknąć. Jak są zamknięte, to nie można ich otworzyć.


Fot. 36. Na dole skrzydeł jest wszystko w porządku – szczelina ma wymagane 8 mm.


Fot. 37. Inne drobne wady powodujące nieszczelności okien. Uszczelka przylgowa wypada z kanału – jest za mocno naprężona.


Fot. 38. Za krótka listwa przyszybowa.


Fot. 39. Tu też listwa jest za krótka.


Fot. 40. Przykład niedoczyszczonego zgrzewu. Tłumaczenie „że to dla zwiększenia nośności naroża” jest pozbawione logiki.


Fot. 41. Tu zgrubienia widoczne są bardzo wyraźnie – woda wcieka pod okno.

Fot. 42. Szczelina w styku słupka z ramą – 4 mm – górna rama wygięła się do góry.Fot. 43. Rozerwany słupek na złączu. Brak uszczelnienia pod słupkiem.


Fot. 44. Pęknięty narożnik.


Fot. 45. Wypięta listwa zasuwnicowa. Najczęściej przyczyną jest nadmierne tarcie w rowku okuciowym i listwa z rowka wypina się. 

Kolejne fotki to przykłady okien wypaczonych od nagrzewania słonecznego. Przyczyn wyginania profili pod wpływem słonecznego nagrzewania może być i jest wiele. Za wiele.

Rys. 4. Nagrzewanie słoneczne okna.


Rys. 5. Profile z lewej strony mają otwory odprężające i gorące powietrze z komór odpływa. Profile z prawej odprężeń nie mają i gorące powietrze nie mając ujścia rozszerza się i odkształca nagrzane ścianki komór.


Fot. 46. Wybrzuszone powierzchnie profili.


Rys. 6. W okresie letnim – od nagrzewania – profile wyginają się zazwyczaj na zewnątrz.


Rys. 7. T W okresie zimowym – profile wyginają się zazwyczaj do wewnątrz.


Rys. 8. Prawidłowo usztywnione profile są odporne na odkształcenia – blacha odpowiedniej grubości, wkręty we właściwym rozstawie.


Fot. 47. Przy tak powyginanych ściankach wewnętrznych stalowe usztywnienia nie trzymają profili PVC. I jak przy takich ściankach frezować odwodnienia? Przecież będą niedrożne.


Fot. 48. Boczne komory praktycznie nie istnieją. Ścianki „posklejały” się.


Fot. 49. Powyginane ramy skrzydeł].Fot. 50. Wygięcie ramy – ponad 5 mm.


Fot. 51. Widać odcisk stalowego usztywnienia – to też od nagrzania okien.


Fot. 52. Drobne wady inne. „Przypalony” profil – podobno tak działają gorące źródła ciepła.


Fot. 53. Uszkodzenie mechaniczne.


Fot. 54. Profil zarysowany – drobna rysa – ale nie do usunięcia.


Fot. 55. Uszkodzenie przez zaczep. Takie drobne mechaniczne uszkodzenia mogą się przytrafić każdemu producentowi.

Kolejne – ostatnie już zdjęcia to skutek bezmyślności

Fot. 56. Próba malowania okna PVC. Nie ma farb do malowania okien PVC – można to jedynie wykonać fabrycznie u producenta profili i to specjalnymi farbami. Malowanie „domowe” przez producenta okien kończy się jak widać.


Fot. 57. Kremowo-białe okno.


Fot. 58. Producent okien, sam lub w jakimś warsztacie pomalował białe okna kremowo-białą farbą. Już po roku farba złazi całymi płatami (białe plamki), a naklejona taśma malarska zastosowana przy tynkowaniu ścian – jako ochrona okien nie da się usunąć. Po prostu wrosła w powierzchnię okien.


Fot. 59. A to jest ochronna folia pozostawiona na ramach okien – już nie do usunięcia.Jerzy Płoński

Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym

 

wszystkie części artykułu:

Czy Twoje okna też są takie? Część 1 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 1/2010

Czy Twoje okna też są takie? Część 2 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 2/2010

Czy Twoje okna też są takie? Część 3 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 3/2010

Czy Twoje okna też są takie? Część 4 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 4/2010

Czy Twoje okna też są takie? Część 5 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 10/2011 

Czy Twoje okna też są takie? Część 6 , Jerzy Płoński, Świat Szkła 1/2012

 

patrz też:

Wady montażu i wykonania okien. Część 1, Jerzy Płoński, Świat Szkła 4/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 2, Jerzy Płoński, Świat Szkła 5/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 3, Jerzy Płoński, Świat Szkła 6/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 4, Jerzy Płoński, Świat Szkła 7-8/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 5, Jerzy Płoński, Świat Szkła 9/2006

Wady montażu i wykonania okien. Część 6, Jerzy Płoński, Świat Szkła 11/2006 

więcej informacji: Świat Szkła 3/2010 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.