W tym celu wykorzystuje się otwory znajdujące się w dolnej części pomieszczenia poniżej projektowanej warstwy dymu. System powinien być tak zaprojektowany, aby dym gromadził się w górnej części strefy i tworzył tzw. zbiorniki dymu. Chroniona strefa może być podzielona na strefy dymowe za pomocą kurtyn dymowych, które pozwalają na ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu w poziomie. Dym usuwany jest za pomocą klap dymowych usytuowanych w dachu lub ścianach pionowych budynku. Warunkiem niezbędnym do spełnienia założeń projektowych jest zapewnienie wymaganej czynnej powierzchni oddymiania, poprzez zastosowanie klap dymowych.

ESCO

Okna napowietrzające w systemie ESCO NRWG

Sposób określania jednego z parametrów klapy dymowej, jakim jest powierzchnia czynna, opisuje norma PN-EN 12101-2. Urządzenia systemu ESCO NRWG są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionej normy, co potwierdzają raporty z badań oraz otrzymany certyfikat zgodności.

System ESCO NRWG, opiera się na klapach dymowych wykonanych z profili aluminiowych oraz stalowych, w szerokim zakresie wymiarów oraz wariantów otwarcia. Klapy dymowe ESCO mogą być uruchamiane za pomocą siłowników elektrycznych łańcuchowych oraz trzpieniowych, jak i pneumatycznych. W skład systemu wchodzą nie tylko klapy dymowe, ale także siłowniki do otworów napowietrzających oraz centrale i peryferia stosowane w systemach usuwania dymu i ciepła.

Grzegorz Sawicki

ESCO Polska

patrz też:

- Specjalność: oddymianie , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 4/2010

więcej informacji: Świat Szkła 4/2010

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.