Warunkiem skutecznych działań proekologicznych jest dostęp do wiarygodnych informacji o zagrożeniu środowiska naturalnego. Badanie O-I stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony klientów, producentów, detalistów oraz grup ekologicznych na większą jasność sprawozdawczości z zakresu oceny cyklu życia produktów. Jest pierwszym tego typu badaniem w sektorze opakowań, w którym ujęto pełny cykl życia opakowania – od wydobycia surowców po ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania. Wykorzystany w badaniach model umożliwia także ocenę danych cyklu życia opakowań z aluminium oraz polietylenu tereftalanu (PET), co pozwala dokonać pierwszych prawdziwych porównań między tymi materiałami.

„Brak spójności między różnymi metodami oceny wielkości emisji związków węgla sprawiał, że porównania między różnymi materiałami były prawie niemożliwe” – powiedział prezes O-I Al Stroucken. „Wiele dokonywanych obecnie ocen uwzględnia tylko niektóre elementy cyklu życia produktu. Klienci często nieświadomie podejmują decyzje o wyborze opakowań na podstawie niepełnych informacji. Uznaliśmy, że należy przyjąć najlepsze metody, by wprowadzić do rozmów na ten temat jasność i stworzyć dokładny obraz umożliwiający porównanie szkła z innymi materiałami do opakowań”.

O-I wykorzystało dane produkcyjne oraz publicznie dostępne informacje dotyczące produkcji aluminium i PET, aby dokonać rzetelnych porównań materiałów opakowaniowych. Model oceny cyklu życia O-I został przetestowany i zatwierdzony przez firmę AMR Research, niezależną firmę specjalizującą się w badaniach globalnych łańcuchów dostaw, zwracającą szczególną uwagę na kwestie ekologiczne.

„Nasza ocena wskazuje wyraźnie, że szkło cechuje się najkorzystniejszymi wskaźnikami emisji związków węgla” – powiedział Jay Scripter, wiceprezes O-I ds. ekologii. „Jeśli przyjrzymy się pełnemu cyklowi życia szkła, łatwo zweryfikować popularne błędne przekonania. Producenci napojów i żywności przejawiający troskę o kwestie ekologiczne powinni wybierać szkło”.

Badania cyklu życia O-I wykazały dodatkowo, że:
• transport gotowych opakowań szklanych odpowiada jedynie za niewielki ułamek (od 4 do 5 procent) całkowitego poziomu emisji związków węgla.
• wykorzystanie szkła pochodzącego z recyklingu pozwala ograniczyć ilość energii potrzebnej do wydobycia i przetworzenia surowców. Każde 10 procent zastosowanego w produkcji szkła pochodzącego z recyklingu pozwala obniżyć wielkość emisji związków węgla o około 5 procent i ogranicza zużycie energii o ok. 3 procent.
• Obecny stopień wykorzystania przez O-I szkła pochodzącego z recyklingu – 47 proc. w skali globalnej – przynosi wystarczające oszczędności w zużyciu energii, by skompensować w całości poziom emisji powstały wskutek przewozu towarów gotowych.

O-I wykorzystało uzyskane wyniki badań, w pracach nad ustaleniem ambitnych celów ekologicznych firmy mających na celu obniżenie zużycia energii oraz redukcji emisji związków węgla.

patrz też:

- Zagospodarowanie odpadów szklanych , Bernadeta Sordoń-Kulibaba, Świat Szkła 7-8/2008 

- Recykling odpadów szklanych , Rafał Pękala, Świat Szkła 7-8/2006

- Huta Szkła Jarosław - rozwój, ekologia, wsparcie regionu, historia, Świat Szkła - portal

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.