Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim po raz pierwszy potwierdził gazoszczelność wielo komorowych szyb termoizolacyjnych wykonanych zgonie z wymogami normy EN 1279-3 i wyposażonych w ramki dystansowe typu Swisspacer, mocowane na wsuwanych w nie wkładkach narożnikowych i doszczelniane zewnętrznie warstwą szczeliwa silikonowego.

 

Bardzo dobre wyniki badań materiałów uszczelniających na bazie silikonu i poliuretanu uzyskano głównie dzięki zastosowaniu nowych „narożników butylowych” firmy S&T COMPONENTS GmbH.

 

 

Nowe, montowane w ramkach narożniki butylowe firmy S&T COMPONENTS ułatwiają produkcję narożnikowych ramek dystansowych typu Swisspacer. 

 

Producenci szyb termoizolacyjnych wykazują bardzo żywe zainteresowanie nowym produktem, zwłaszcza gdy nie mogą zastosować giętych ra mek dystansowych z uwagi na znaczne wymiary stosowa nych szyb. Wtedy maksymalne parametry gięcia wymaganej ramki dystansowej znacznie przekraczają możliwości automatycznych giętarek.

 

Ramki dystansowe bowiem, składające się z odcinków łączonych wsuwanymi w nie narożnikami, nadal mają ogromne znaczenie – szczególnie w przeszkleniach strukturalnych, szklanych fasadach, lub też przy różnego rodzaju zastosowaniach dwukomorowych szyb termoizolacyjnych, gdy trzeba sprostać wysokim wymaganiom estetycznym szkła oraz wy soką dokładnością wymiarów.

 

Jest jeszcze inny powód zainteresowania. Jeżeli któryś wytwórca szyb termoizolacyjnych chce poszerzyć swoją ofertę poprzez wprowadzenie na rynek jakiegoś no wego rodzaju ramek dystansowych, zazwyczaj zaczyna on od stosowania ramek, których poszczególne odcinki mocowane są przy użyciu wkładek narożnikowych (tzw. ramek narożnikowych), co jest łatwiejsze w produkcji.

 

Wdrożenie produkcji opartej o wykorzystanie narożników bu tylowych umożliwia „przeskok” od fazy wdrożeniowej do rentowności instalacji do gięcia profili przy jedno czesnym zachowaniu wysokich wymogów jakościowych.

 

Dzieje się tak dlatego, że zastosowanie nowych, opatentowanych narożników butylowych firmy S&T COMPONENTS pozwala na eliminację późniejszej konieczności ręcznego doszczelniania wmontowanych w ramkę narożników przy użyciu butylu. Operacja ta zostaje zastąpiona „gotowym rozwią zaniem” w postaci butylowego narożnika, uzupełnionego o 10-mikronową folię z wysokojakościowej stali stopowej, którą charakteryzuje niezwykle wysoka szczelność (por. rozwiązanie zastosowane w ulepszonej termicznie ramce dystansowej typu Swisspacer-V).

 

Zastosowanie narożników butylowych pozwala również na uzyskanie określonych korzyści w procesie produkcji. Powlekane wstępnie butylem narożniki samo istnie uszczelniają złącze już tylko dzięki samemu włożeniu narożnika w profile ramki. Dal sze pochłaniające czas operacje są po prostu niepotrzebne.

 

Zastosowanie pre-butylowa nych narożników pozwala również na uzyskanie stabilnego, powtarzalnego procesu produkcji ramek narożnikowych, zwłaszcza w tych wypadkach, w których produkcję tę oparto o zastosowanie nowoczesnej, automatycznej butylarki.

 

Proponowane rozwiązanie pozwala również na obniżenie udziału w wielkości produkcji wyrobów wybrakowanych, z możliwością powstawania których należy się zazwyczaj liczyć w wypadku stosowanego dotychczas, ręcznego nakładania butylu na narożniki.

 

Nowa meto da ponadto pozwala z jednej strony uniknąć ewentualnych problemów związanych ze spadkiem przyczepności – co zazwyczaj jest konsekwencją obecności zanieczyszczeń – z drugiej zaś nie powoduje niekorzystnego wpływu na stopień wypełnienia gazem przestrzeni wewnątrzkomorowej szyby, ponieważ eliminuje możliwości powstania ewentualnych nie szczelności pomiędzy pompą wtłaczającą gaz i zewnętrzną warstwą doszczelniającą szybę, które mogłyby wystąpić wskutek niewystarczającego uszczelnienia naroży szyby.

 

Dzięki prostocie obsługi nowe narożniki butylowe prowadzą do poprawy gazoszczelności szyb termoizolacyjnych wyposażonych w ramki dystansowe typu Swisspacer-V i doszczelnianych zewnętrznie warstwą szczeliwa silikonowego.

 

Narożnik z butylem kluczem do zapewnienia szczelności gazowej szyb zespolonych zgodnej z EN 1279-3

 

Ponadto omawiane rozwiązanie po raz pierwszy stwarza możliwość wykorzystania szkła termoizolacyjnego wyposażonego w ramki dystansowe typu Swisspacer w takich zastosowaniach, jak strukturalnie przeszklone fasady, naroża pokryć całoszklanych, pojedyncze linie łączenia się szkła lub szyby wielomodułowe (szyby członowe, szyby schodkowe) stosowane w prze szkleniach dachowych o niskiej wartości współczynnika Ug przenikania ciepła.

 

S&T COMPONENTS

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 12/2011

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.