Zgodnie z najnowszymi danymi stowarzyszenia FEVE (Europejska Federacja Producentów Opakowań Szklanych) ilość poddawanego recyklingowi szkła z gospodarstw domowych wzrosła w Europie do nowego, najwyższego poziomu 67% w 2009 przy około 25 miliardach zebranych butelek i słoików*).

Wzrost ten odzwierciedla coraz większą świadomość środowiskową konsumentów oraz nieprzerwane starania ze strony rządów UE i Komisji Europejskiej na rzecz poprawy modeli zbiórki i odzysku szkła.

 

 

Nowe dane pokazują, że 11 krajów poddaje recyklingowi ponad 75% szkła. Prym wiodą Szwecja, Szwajcaria, Austria, Belgia i Holandia, osiągając imponujący wynik ponad 90%.

Jeśli chodzi o Polskę, konsumpcja opakowań szklanych ukształtowała się na poziomie 1 018 969 ton, podczas gdy zebranych do recyklingu ton metrycznych opakowań szklanych było 446 303. Oznacza to, że stopa recyklingu szkła w Polsce kształtuje się na poziomie 43,8%, co daje 9 miejsce w Europie.

 

Wiodący producent opakowań szklanych i członek FEVE, firma O-I, to największy światowy nabywca szkła z odzysku – rocznie zużywa prawie pięć milionów ton do produkcji nowych opakowań. Zwiększając proporcje używanej stłuczki szklanej (szkła z surowców wtórnych), może zmniejszyć zużycie energii i oferować produkt jeszcze bardziej ekologiczny.

Przetopienie stłuczki zabiera bowiem mniej energii niż przetopienie surowców. Każde 10% użytej stłuczki to zmniejszenie emisji CO2 o 5% i zużycia energii o 3% – oprócz zaoszczędzonej energii, którą pochłonęłoby wydobycie i przetworzenie surowców.

 

 

Prosty proces pozwala poddać szklaną butelkę recyklingowi i w ciągu 30 dni przerobić na nowy pojemnik szklany dokładnie tej samej jakości. To sprawia, że szkło jest jedynym materiałem, który umożliwia rzeczywisty recykling „od kołyski do kołyski”. Wyróżnia się w ten sposób na tle pozostałych materiałów opakowaniowych, w których przypadku recykling wiąże się ze spadkiem jakości.

 

W 2010 roku firma O-I przeprowadziła ocenę cyklu życia (LCA) szkła**), śledząc pełny cykl życia opakowania: od wydobycia surowców po ponowne użycie lub recykling pojemnika. Korzystając z publicznie dostępnych danych na temat produkcji aluminium i tworzyw PET, wykazano niezbicie, że szkło ma najkorzystniejszy ślad węglowy.

 

Choć szkło ze swojej natury jest materiałem przyjaznym dla środowiska, firma O-I chce zwiększyć nacisk na zrównoważony rozwój i postawiła sobie ambitne cele do zrealizowania do roku 2017, w tym zwiększenie udziału używanego szkła z odzysku do 60%.

 

Postawiony przez O-I cel zwiększenia wykorzystania stłuczki współgra z zamierzeniem Komisji Europejskiej, aby uczynić z Unii Europejskiej „gospodarkę okrężną”, gdzie recykling jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zmniejszenia ilości odpadów i gdzie odpady są traktowane jako cenny zasób.

 

W związku z tymi planami uchwalone zostały dyrektywy nakładające na rządy obowiązek zwiększenia poziomu recyklingu aby wspierać ograniczanie zapotrzebowania na surowce podstawowe, zwiększanie ponownego wykorzystania wartościowych materiałów i redukcję zużycia energii.

 

 

*) Dane FEVE z 2009 roku. Dane obejmują kraje UE-27 oraz Chorwację, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. Tam, gdzie dane z 2009 roku nie były dostępne, użyto danych Eurostat z roku 2008. Opublikowane na stronie www.feve.org.

**) Ocena LCA 2010, przeprowadzona przez O-I i zweryfikowana przez AMR.

więcej informacji: www.o-i.com


zdjęcia: O-I

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 12/2011

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.