Klejenie szkła

W ciągu ostatnich kilku lat szkło stało się materiałem cenionym i chętnie wykorzystywanym przez projektantów i realizatorów wnętrz. Już nie tylko okna, witryny w meblach czy wypełnienia drzwi, ale całe nowoczesne wnętrza zdominowane zostają przez elementy szklane.Wspaniałe i oryginalne aranżacje nie mogłyby powstać bez najwyższej jakości klejów do szkła.


      Klejenie szkła wymaga nie tylko doskonałej precyzji, idealnego wykończenia krawędzi szklanych, ale również niezawodnego, pod względem wytrzymałości, jak i przejrzystości kleju. Na szczególną uwagę zasługują w tym względzie kleje utwardzane promieniami UV.Z powodzeniem są one stosowane zarówno do krawędziowego łączenia tafli szklanych, jak i szkła z innymi materiałami np. metalem, drewnem, kamieniem. Wszystkie kleje wykazują idealną przejrzystość (po sklejeniu brak jakichkolwiek śladów klejenia) oraz wytrzymałość, zarówno na wodę, jak i warunki atmosferyczne.     Kleje UV wykorzystywane są do klejenia mebli szklanych, gablot, półek, stojaków itp. Zespojenie kleju UV następuje pod wpływem promieniowana ultrafioletowego. W tym celu należy użyć lamp ze świetlówkami, wytwarzającymi niewidzialne promieniowanie ultrafioletowe o długich falach. Czas utwardzania wynosi 30 sekund.


     Poniżej przedstawiamy charakterystyki klejów UV, sprzedawanych przez firmę PUJAN Elbląskie Szkła i Witraże z Elbląga.Klej Eurobond
Skład
     Składnik: izobornylakrylan
     Objętość: 50-100%
     Symbol: Xi Właściwości fizyczne i chemiczne
● Substancja ciekła, bezbarwna, nierozpuszczalna w wodzie
● Charakterystyczny zapach
● Nie ma właściwości wybuchowych
● Wrażliwa na światło
● Temperatura wrzenia – nie znana
● Temperatura zapłonu – od 180oC
● Temperatura topliwości – nie znana
● Gęstość 1.100 g/cm3 w temperaturze 20oCStabilność i reakcyjność
● Substancja nie miesza się z wodą
● Brak informacji nt. niebezpiecznych reakcji, jeśli substancja jest używana zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem
● Brak informacji nt. niebezpiecznych produktów rozkładu
● Wrażliwa na światłoSkładowanie

● Przechowywać w chłodnym miejscu
● Pojemnik musi być szczelnie zamknięty i przechowywany w suchym miejscu
● Przechowywać daleko od ciepła
● Przechowywać w nieprzezroczystej butelce w ciemnym miejscu
● Przechowywać daleko od żywności, napojów i pokarmu dla zwierząt
● Limit przechowywania – 6 miesięcy

      Bezbarwny klej Eurobond dostępny jest w 2 pojemnościach 200 ml i 50 ml. Kolorowe kleje Eurobond – czerwony, niebieski i żółty – 50 ml.Klej Permabond
     Skład: metakrylan 2-hydroksyetylu R36/38, R43 i metakrylan 2-etylhexylu R36/37/38, R43, R50/53 – rodzina chemiczna: ester metakrylanu
     Objętość 20 – <35%Właściwości fizyczne i chemiczne
● Wzbogacony preparat w stanie ciekłym, bezbarwny, nierozpuszczalny w wodzie
● Słaby zapach
● Gęstość względna 1,030
● Lepkość 600 mPa.s
● Substancje lotne brak
● Lotne związki organiczne <5g/l
● Temperatura zapłonu 89oC


    
 Stabilność i reakcyjność
● Stabilność: substancja stabilna
● Materiały, których należy unikać: kwasy, zasady, nadtlenki
● Produkty rozkładu stanowiące zagrożenie jednotlenek węgla, dwutlenek węgla
● Warunki polimeryzacji stanowiące zagrożenie: nadmierne ciepło, światło lub brak czynników hamujących może spowodować polimeryzacjęRozładunek i składowanie
● Temperatura składowania – zewnętrzna
● Szczególna wrażliwość – wyrób jest przylepny dzięki utrwalonemu UV
● Należy unikać nadmiernego ciepła i światła
● Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
● Normalna wentylacja pokojowa. Jeśli w pomieszczeniu dokuczają opary, należy zapewnić miejscową wentylację mechaniczną
● Wrażliwość na elektryczność stałą – nie
● Wrażliwość na oddziaływanie mechaniczne – nie

     Klej Permabond oferowany jest w 250 ml pojemnikach.

 

więcej informacji: Świat Szkła 10/2007

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.