Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 04 okladka

Świat Szkła 04/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Oszklenia bezpieczne w budynkach sportowych
Data dodania: 07.01.09

Obiekty sportowe tworzą specyficzny dział architektury i budownictwa gdyż z jednej strony pełnią wyspecjalizowane funkcje, dostosowane do wymagań różnych dyscyplin a z drugiej strony są często obiektami użyteczności publicznej, gromadzącymi na widowniach nawet dziesiątki tysięcy osób.

 

Wiele z nich jest jednocześnie wykorzystywanych dla organizacji imprez, spektakli, pokazów, targów itp. a prawie wszystkie należą do kategorii obiektów o charakterystycznej, unikalnej formie, stanowiących mocny akcent w otaczającej przestrzeni. 

     Ostatnie dwudziestolecie zaznaczyło się wprowadzeniem do budownictwa obiektów sportowych całego szeregu innowacji w dziedzinie przeszkleń. Związane jest to z nowymi możliwościami, które daje rozwój techniki w dziedzinie szklarstwa budowlanego. W obiektach sportowych ze względu na prowadzoną w nich działalność, taką jak gry w piłkę czy tenis, stosowane były zazwyczaj zabezpieczenia przeszkleń przez różne osłony lub siatki ochronne. Nie były to rozwiązania satysfakcjonujące użytkowników i projektantów nowoczesnych obiektów sportowych.Dzięki rozwojowi techniki szklarskiej projektanci uzyskali możliwości zastosowania nowoczesnych przeszkleń wnoszących uproszczenia i udogodnienia w projektowaniu, realizacji i eksploatacji. Nie bez znaczenia jest związana z nimi nowa estetyka budynków, odbiegająca od dotychczas stosowanych i znanych rozwiązań, inspirująca całkowicie nowe ukształtowanie architektoniczne. Dla przybliżenia możliwości technicznych i ich wpływu na architekturę i eksploatację obiektów sportowych należy scharakteryzować aktualny stan techniki przeszkleń, oferowany przez przemysł szklarski.    Rozwój tej techniki w dziedzinie budownictw cechuje się następującymi dokonaniami: wprowadzony został asortyment szyb bezpiecznych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, o znacznej odporności na uderzenia, rozbicia a także o zwiększonych bardziej niż dotychczas formatach szyb.    Do nowoczesnych przeszkleń bezpiecznych ze szkła mineralnego należy zaliczyć szyby hartowane, laminowane i klejone z płyt szkła hartowanego. Stosowanie takich szyb do oszkleń budynków sportowych pozwoliło na znaczne rozszerzenie możliwości projektowania wielkoprzestrzennych przeszkleń nie tylko w zewnętrznych przegrodach budowlanych ale także we wszelkiego rodzaju ściankach, barierach, osłonach i przegrodach.    Nowe wyroby, nowy asortyment szkła mineralnego w dziedzinie szyb bezpiecznych otworzył nowe możliwości architektoniczne, budowlane i użytkowe.

 

    
 
Charakterystyka niektórych zastosowań szyb bezpiecznych w budynkach sportowych pozwala na określenie możliwości ich stosowania w projektowaniu i realizacji.
 
Są to:

- Sale sportowe usytuowane w szkołach prowadzących zajęcia sportowe, naświetlane przez okna w ścianach zewnętrznych oszklone tradycyjnie, zabezpieczone były osłonami stałymi lub różnego rodzaju siatkami. Wprowadzenie do oszklenia nowych szyb bezpiecznych, odpornych na uderzenia czy możliwości destrukcji stwarza możliwości funkcjonalne i estetyczne, istotne dla projektantów i użytkowników.

 - Trybuny dla widzów boisk sportowych posiadały zazwyczaj przegrody rozdzielające i porządkujące ruch w poszczególnych sektorach wykonane z materiałów utrudniających obserwację rozgrywających się imprez. Dzięki wprowadzeniu neutralnych przeszkleń bezpiecznych niedogodność ta została usunięta z jednoczesnym zachowaniem skuteczności wygrodzenia sektorów.

- Osłony wiatrowe trybun boisk sportowych wykonywane były dotychczas, podobnie jak wygrodzenia sektorów, z materiałów ograniczających widoczność. Wprowadzenie całkowitego przeszklenia tych powierzchni pozwoliło na podniesienie komfortu, funkcjonalności, bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni przeznaczonych dla publiczności.


- Ściany ograniczająco-zabezpieczające na lodowiskach, gdzie rozgrywane są mecze hokejowe, wymagają zarówno dobrej widoczności, jak i zabezpieczenia widzów na trybunach przed ewentualnymi uderzeniami krążka. Dotychczasowe rozwiązania bazowały na stalowych konstrukcjach (ramkach), wypełnionych najczęściej szybami zbrojonymi. Nowa technika szklarska oferuje ścianki o budowie i konstrukcji całoszklanej – zarówno elementy konstrukcyjne jak i sama przegroda wykonane są z szyb mineralnych, bezpiecznych, gwarantujących pełen komfort w obserwacji gry na tafli lodowej.


- Ścianki działowe i ograniczające w pływalniach wykonywane z materiałów tradycyjnych, takich jak ceramika, stal czy drewno, nie zdawały egzaminu z powodów znacznej wilgotności powietrza wewnętrznego i związanych z tym problemów. Zastąpienie ich taflami szkła bezpiecznego matowego, lub z nadrukami usuwa niedogodności związane z oddziaływaniem wysokiej wilgotności powietrza wewnętrznego i podnosi walory eksploatacyjne takich przegród, łatwych do utrzymania w czystości.
 - Miski basenów pływalni coraz częściej wykonywane są w całości lub w części z płyt szklanych bezpiecznych o odpowiedniej wytrzymałości. Atrakcyjność takich rozwiązań architektonicznych związana jest przede wszystkim z nowymi możliwościami techniki szklarskiej. Wprowadzenie nowych rodzajów szyb mineralnych bezpiecznych i o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej umożliwia niekonwencjonalne ukształtowanie misek basenowych.

- Wieże obserwacyjne na lotniskach sportowych i komunikacyjnych posiadały dotychczas przeszklenia realizowane z materiałów tradycyjnych, ograniczających w pewnym stopniu możliwości pracy dyspozytorów. Dzięki wprowadzeniu przeszkleń o konstrukcji całoszklanej z oszkleniami bezpiecznymi oraz z powłokami ograniczającymi uciążliwą insolację można uzyskać znaczne polepszenie warunków pracy załóg wieży i zwiększyć możliwości pełnej obserwacji przedpola i przestrzeni powietrznej.    W budynkach towarzyszących obiektom sportowym, takich jak pomieszczenia klubowe i reprezentacyjne, hotele dla sportowców i ekip towarzyszących, stosowane są często nowe elementy jak np. schody z płyt szklanych lub o konstrukcji całkowicie szklanej, ze szkła mineralnego oraz, coraz częściej, podłogi szklane z płyt szkła mineralnego.    Omówione powyżej możliwości, związane ze stosowaniem nowoczesnego oszklenia bezpiecznego w budynkach sportowych, będą się poszerzać w miarę upływu czasu i rozwoju nowych systemów oszkleń.    Stały postęp w technice szklarskiej i nowe rozwiązania techniczne, powstające dzięki badaniom i doświadczeniom, pozwoliły na wprowadzenie szeregu udogodnień i ułatwień konstrukcyjnych oraz eksploatacyjnych.    Zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań technicznych zazwyczaj wyprzedza uwarunkowania ze strony prawa budowlanego, regulujące zasady i wymogi ich użycia. Sytuacja taka zaistniała w przypadku stosowania nowego oszklenia w budynkach sportowych w Polsce, gdzie projektanci muszą kierować się opracowaniami zagranicznymi oraz rozsądkiem i doświadczeniem zawodowym, ze względu na brak aktualnych krajowych uregulowań prawnych.    Należy zaznaczyć, że w budynkach związanych ze sportem stosowane są również oszklenia z szyb tworzywowych lecz posiadają one odmienne cechy fizyczne a stosowanie ich podlega specyficznym uwarunkowaniom, wymagającym odrębnego omówienia i scharakteryzowania.

 

Andrzej Bojęś
Politechnika Krakowska

Zdjęcia, oprócz zaznaczonych, PILKINGTON
 

patrz też:

- Architektura budynków przeszklonych szybami giętymi , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 5/2009

- Oszklenia bezpieczne w budynkach sportowych , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 12/2008

- Przeszklone ściany osłonowe - prognozy rozwoju , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 9/2008

- Nowe technologie oszkleń w budynkach zabytkowych , Andrzej Bojęś, Anna Bojęś-Białasik Świat Szkła 5/2008

- Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem strukturalnym - architektura, konstrukcja, estetyka , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 11/2007

- Między klockiem a rzeźbą , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 9/2007

- Oszklenia bezpieczne w przegrodach budowlanych a obowiązujące wymagania , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 6/2007 

- 45 lat stosowania w Polsce szyb zespolonych , Andrzej Bojęś, Świat Szkła 12/2006

 


inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 

 

więcej informacji: Świat Szkła 12/2008 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik