Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 12 okladka

Świat Szkła 12/2020

User Menu

flow 160X600b

 

 

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

webinarium lamilux 1

Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV Część 2. Badanie ścinania
Data dodania: 13.08.13

2013-06-50-3Szczeliwo konstrukcyjne i/lub odporne na ultrafiolet uszczelnienie musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Wynika to ze specyfiki konstrukcji elewacji szklanych, których jakość wykonania stanowi istotę bezpieczeństwa (wadliwe wykonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi).

 

Najistotniejszą cechą, jaką musi spełniać szczeliwo konstrukcyjne, jest jego duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Metodyka badań oraz wymagania, jakie musi ono spełnić zawarte zostały w normie PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem) [1].

 

Badanie ścinania jest badaniem wytrzymałościowym, jakie powinno być wykonywane w grupie badań zasadniczych właściwości, wśród których znajduje się również badanie rozciągania opisane w nr 7-8/2012 niniejszego czasopisma.

 

Szczeliwo konstrukcyjne i/lub odporne na ultrafiolet uszczelnienie musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania. Wynika to ze specyfiki konstrukcji elewacji szklanych, których jakość wykonania stanowi istotę bezpieczeństwa (wadliwe wykonanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi).

 

Najistotniejszą cechą, jaką musi spełniać szczeliwo konstrukcyjne, jest jego duża wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. Metodyka badań oraz wymagania, jakie musi ono spełnić zawarte zostały w normie PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem) [1].

 

Badanie ścinania jest badaniem wytrzymałościowym, jakie powinno być wykonywane w grupie badań zasadniczych właściwości, wśród których znajduje się również badanie rozciągania opisane w nr 7-8/2012 niniejszego czasopisma.

 

Badania ścinania wykonuje się w Zakładzie Technologii Szkła Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zgodnie z normatywnym Załącznikiem B normy [1] dla temperatur obowiązujących w klasie T1, tj. w -20°C, +23°C oraz +80°C.

 

Badania przeprowadza się na 10 próbkach (dla każdej temperatury), wykonanych z zastosowaniem standardowego podłoża szklanego, czyli płaskiego szkła float (rys. 1). Próbki te należy przed badaniem poddać sezonowaniu przez 28 dni w temperaturze 23°C (±2) i wilgotności względnej 50% (±5) lub zgodnie ze specyfikacją producenta szczeliwa.

 

 

2013-06-48-1

Rys. 1. Standardowa próbka do badań [1]

 

 

W celu wykonania badania niezbędny jest system rozciągający (rys. 2) wykonany z części nieruchomej i ruchomej, które są połączone z elementem utrzymującym próbkę.

 

System ten pozwala na:

- centralizację (wyrównanie) próbki w urządzeniu badawczym oraz utrzymanie jej przez cały czas trwania badania;

- przemieszczenie przy stałej szybkości 5,5 mm/ min (±0,5) części ruchomej względem części nieruchomej;

- dokładny pomiar siły w granicach ±1%;

- dokładny pomiar względnego przemieszczenia dwóch części urządzenia badawczego zaokrąglone do 0,1 mm;

- zapis krzywej naprężenie-odkształcenie.

 

2013-06-48-2

Rys. 2. System rozciągający wykonany z części nieruchomej i ruchomej, które są połączone z elementem utrzymującym próbkę [1]

 

Kierunek siły jest wzdłużny. Podczas badania ocenie poddaje się przemieszczenie przy ścinaniu, a kryteria są identyczne, jak w przypadku badania rozciągania (Tabela 2 normy PN-EN 15434 + A1: 2010) [1]. Ocenie podlega również typ zerwania, które powinno być przynajmniej w 90% kohezyjne.

W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badania ścinania, które wykonano dla próbek przygotowanych z zastosowaniem dwóch różnych mas uszczelniających (szczeliwo A i B).

Przed badaniem próbki umieszczano w uchwytach urządzenia co przedstawiono na fot. 1.

 

2013-06-50-2

Fot. 1. Próbka przed badaniem ścinania umieszczone w specjalnych uchwytach urządzenia.

 

Próbę ścinania przeprowadzano do momentu zerwania (fot. 2). Następnie z zarejestrowanych danych odczytano wartości naprężenia przy wydłużeniach o 5%, 10%, 15%, 20% i 25% oraz wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu.

Po zakończeniu badania dokonana została wizualna ocena próbek pod kątem typu zerwania. Wszystkie przebadane próbki uległy zerwaniu w sposób całkowicie kohezyjny czyli spełniły wymagania normy [1], która zakłada, że zerwanie powinno być przynajmniej w 90% kohezyjne.

 

2013-06-50-1

 

2013-06-50-4

 

2013-06-50-6

 

W tabelach 1-3 oraz na rysunkach 3-7 przedstawione zostały wyniki otrzymane w badaniach ścinania w temperaturach dla klasy T1 dla próbek wykonanych na bazie szczeliwa A i B.

 

Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że:

  • próbki wykonane ze szczeliwa A podczas próby ścinania w temperaturze +23°C wykazały wyższe wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem B (rys. 3),

 

2013-06-52-1

Rys. 3. Porównanie wyników badań ścinania w temp. +23°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • próbki wykonane ze szczeliwa B podczas próby ścinania w temperaturze -20°C wykazały wyższe wartości naprężenia i jednocześnie niższe warto- ści wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem A (rys. 4),

 

2013-06-52-2

Rys. 4. Porównanie wyników badań ścinania w temp. -20°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • próbki wykonane ze szczeliwa A podczas próby ścinania w temperaturze +80°C wykazały wyższe wartości naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu w porównaniu ze szczeliwem B (rys. 5).

 

2013-06-52-3

Rys. 5. Porównanie wyników badań ścinania w temp. +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A i B.

 

  • najwyższą wartość naprężenia i wydłużenia przy zerwaniu uzyskały próbki wykonane ze szczeliwa A i B podczas próby ścinania w temperaturze -20°C, a najniższą podczas próby ścinania w temperaturze +80°C (rys. 6 i 7),

 

2013-06-52-4

Rys. 6. Podsumowanie wyników badań ścinania w temp. +23°C, -20°C i +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa A.

 

2013-06-52-5

Rys. 7. Podsumowanie wyników badań ścinania w temp. +23°C, -20°C i +80°C dla próbek przygotowanych z zastosowaniem szczeliwa B.

 

Masy uszczelniające stosowane w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem muszą spełniać wysokie wymagania pod względem ich wytrzymałości i trwałości, co powinno być potwierdzone wynikami wykonanych badań. Powinny wiec one być systematycznie badane i kontrolowane.

 

mgr inż. Anna Balon-Wróbel
mgr inż. Agnieszka Marczewska
ICiMB, Zakład Technologii Szkła, Kraków

 

Literatura:
1. PN-EN 15434 +A1:2010 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem).
2. A. Marczewska, A. Balon-Wróbel: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV Część 1 Badanie rozciągania „Świat Szkła” 7-8/2012.

 

(...)

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 06/2013

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik