Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Osłona dźwiękochłonna nad autostradą – innowacyjny projekt firmy D+H
Data dodania: 08.09.13

2013-07-18-2Powstające autostrady czy drogi szybkiego ruchu usprawniające komunikację są, niestety, stałym źródłem hałasu, często o dużym natężeniu. Z myślą o mieszkańcach okolicznych terenów wyposaża się je w osłony, które mają odizolować generowane przez nie dźwięki od otoczenia.

 

Jednym z najnowocześniejszych projektów tego rodzaju jest mierząca 1,5 km długości osłona dźwiękochłonna nad odcinkiem autostrady A1 koło Köln- Lövenich w Niemczech. Kluczową rolę w jej opracowaniu i realizacji miała firma D+H Mechatronic AG.

 

Gdy pod koniec lat 90. zapadła decyzja o rozbudowie autostrady A1 do sześciu pasów ruchu, mieszkańcy terenów z nią sąsiadujących zainicjowali oraz wygrali proces o wyposażenie jej w osłonę przez hałasem. Doprowadzili w rezultacie do realizacji sztucznego tunelu – obiektu, który wyznacza dziś nowe standardy w zakresie budowy autostrad bez naruszania komfortu życia mieszkańców regionu.

 

 

Przejazdy tunelami są dla sporej grupy kierowców niezbyt lubianą koniecznością – negatywne odczucia związane są przede wszystkim z bardzo utrudnioną ewakuacją w wypadku pożaru. W opracowywanym projekcie uwzględniono więc doświadczenia płynące z katastrof, które miały miejsce w przeszłości, takich jak pożar w tunelu pod Mont Blanc w 1999 roku, w którym zginęło niemal 40 osób czy pożar w tunelu św. Gotharda w 2001 roku (11 ofiar śmiertelnych). Z myślą o zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa zastosowano więc w tym przypadku najnowsze technologie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i systemów oddymiania, nie licząc się praktycznie z ich kosztami – cała inwestycja kosztowała ok. 200 mln euro.

 

Osłona tego odcinka autostrady składa się z trzech ścian betonowych o wysokości ok. 4,5 m w świetle – dwie ściany po bokach jezdni, jedna na pasie środkowym. Na ścianach oparty został dach o stalowo-szklanej konstrukcji. Łączna powierzchnia dachu wynosi ok. 30 000 m2, a zbudowana została z 1500 elementów okiennych, z których pojedynczy waży nawet do 2,5 tony. Z myślą o przewietrzaniu tunelu oraz usuwaniu z niego dymu, ciepła i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia pożaru, w konstrukcji tej umieszczono odpowiednią liczbę okien oddymiających, wyposażonych w ponad 1500 napędów zębatkowych RWA. Napędy umożliwiają elektromechaniczne otwieranie i zamykanie okien, a całość tego układu sterowana jest automatycznie przez zainstalowane w tunelu detektory pożaru.

 

2013-07-18-1

 

W projekcie zastosowano napędy zębatkowe firmy D+H Mechatronic AG typu ZA105/1000- K-HS-WS-BSY+ w wersji 230 V, przetestowane na 10 000 podwójnych suwach przy obciążeniu nominalnym. Użyte siłowniki o parametrze 1000 N przy skoku 1000 mm przekazują dodatkowo informację o aktualnej pozycji okien do układu sterującego automatyką całej konstrukcji. Wykorzystane napędy charakteryzuje także udokumentowana odporność na środki rozmrażające oraz intensywne obciążenie spalinami.

 

Tak skonstruowana osłona wyposażona jest w systemy ciągłego monitorowania, kontrolujące oświetlenie, przewietrzanie czy też zaopatrzenie w wodę gaśniczą, kontrolowane dodatkowo przez centralę tunelu ze stałą obsługą personalną. Oprócz nowoczesnej technologii RWA tunel wyposażony jest również w liczne wyjścia awaryjne i nisze z telefonami alarmowymi.

 

Innowacyjny, a zarazem pilotażowy w swoim charakterze projekt dał dowody swojej funkcjonalności, pomimo nie do końca jeszcze gotowej konstrukcji dachowej – obciążenie okolicznych mieszkańców hałasem zostało zredukowane o około 50%. Po zakończeniu inwestycji osłona dźwiękochłonna redukować będzie generowane przez autostradę dźwięki do 28 dB.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

Więcej informacj: Świat Szkła 07-08/2013

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik