Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

E pluribus unum – w jedności siła
Data dodania: 10.03.14

Andrzej Woźniak  Prezes Zarządu  Stowarzyszenia Przetwórców  Szkła BudowlanegoCzy można zakwestionować sukces Doliny Krzemowej? Czy można wątpić w bezkonkurencyjność szwedzkiego Telecom City i hiszpańskiego Uniport Bilbao? Zdecydowanie nie. To wypracowane wzorce współpracy, których zasadność jest potwierdzona sukcesem.

 

Globalizacja rynków z jednej strony sprzyja rozwojowi możliwości, z drugiej zaś stanowi silną presję konkurencyjności, która dla wielu firm tworzy barierę nie do pokonania. Odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki jest klastering. Aktywne klastry zrzeszające firmy są bowiem w stanie z sukcesem rywalizować rynku.

 

Mając tego świadomość, Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego powołało klaster zrzeszający przedsiębiorstwa zajmujące się kształtowaniem i obróbką szkła. Jego naczelną ideą jest stworzenie platformy współpracy, celem zintensyfikowania wzajemnych korzyści w całym łańcuchu wartości tworzonego powiązania kooperacyjnego, efektem zaś m.in. stworzenie kompleksowej oferty firm zrzeszonych. Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego to podmiot aktywny.

 

Jest członkiem Wielkopolskiego Centrum Klasteringu oraz Stowarzyszenia Klastering Polski. Ma na swym koncie sukcesem zakończoną realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1. oraz prestiżową Bronze Label of Cluster Management Excellence (Brązową Odznakę Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem) nadaną podczas europejskich badań benchmarkingowych klastrów.

 

Realizowane przez SPSB oraz Klaster projekty, to przede wszystkim działania mające na celu podnoszenie jakości produkcji szyb zespolonych oraz obróbki szkła budowlanego. Pierwszym z nich było wykonanie wspólnych badań produktów i stworzenie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), w oparciu o którą prowadzone są w firmach zrzeszonych audyty oraz kontrole jakościowe.

 

Członkowie Stowarzyszenia mają do dyspozycji przenośne zestawy badawcze oraz stacjonarną aparaturę do badania wyrobów. Kolejne realizacje to promowanie rozwiązań z zakresu Lean Manufacturing oraz organizacja licznych seminariów i warsztatów, m.in. z obróbki ręcznej szkła grubego, w ramach których w ciągu dwóch lat przeszkoliło się ponad 400 osób.

 

Sporo uwagi poświęcone zostało także ofercie podnoszenia kwalifikacji kadry menadżerskiej. Podpisana została również umowa z kancelarią prawną, na mocy której zrzeszone przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie. Kolejną inicjatywą jest realizowany projekt zakupów grupowych.

 

Przyszłość, to dalsza współpraca z aktywnymi klastrami w Polsce i zagranicą, dynamiczne działania promocyjne nastawione na rynki zagraniczne, inicjatywy w sferze badawczej, a także podnoszenia świadomości w zakresu kultury zarządzania i etyki w biznesie, której Stowarzyszenie jest gorącym orędownikiem.

 

Stowarzyszenie
Przetwórców Szkła Budowlanego
zaprasza na
VI KONFERENCJĘ SPSB
14-16 marca 2014r.
Hotel BARCZYZNA,
Nekla k/Poznania
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.polskieszyby.pl

 

Andrzej Woźniak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przetwórców Szkła Budowlanego

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne
Więcej informacj: Świat Szkła 02/2014

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik