Aktualne wydanie

2020 06 okladka

Świat Szkła 06/2020

User Menu

 

Swiat Szkla Skyscraper 08-2020 final

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Nowa jakość na mapie Śląska
Data dodania: 17.11.14

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego, według projektu austriackiej pracowni Riegler Riewe Architekten mieści się na terenie znajdującego się w samym centrum stolicy Górnego Śląska, przemysłowego terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Koncepcja architektoniczna zakładała adaptację zabytkowych części katowickiej kopalni i przystosowanie jej do nowego celu, przy niewielkiej ingerencji w poprzemysłowy krajobraz. Wszystkie kondygnacje głównego budynku zostały umieszczone pod ziemią.

 

Nad powierzchnią widoczne są jedynie szklane wieże doświetlające podziemne ekspozycje. Poruszanie się po obiekcie umożliwiają podziemne lub naziemne przejścia. Dawna maszynownia szybu została przekształcona w restaurację, magazyn odzieżowy zaadaptowano na pomieszczenia Centrum Scenografii Polskiej, a wieżę wyciągową przystosowano na punkt widokowy. Wśród nowoutworzonych przestrzeni znalazły się: główny gmach Muzeum Śląskiego, trzykondygnacyjny garaż podziemny, a także centralny hol Kwartału Muzeów. 

 

Oddymianie w podziemnym muzeum Ze względu na specyfikę obiektu oraz jego przeznaczenie, muzeum wymagało zastosowania odpowiedniego systemu do wentylacji pożarowej, który, w przypadku alarmu pożarowego, zapewni przede wszystkim szybkie i skutecznie usunięcie dymu oraz trujących gazów ze znajdujących się pod ziemią pomieszczeń. W tym celu w obiekcie zastosowano moduł FCP 401, innowacyjne rozwiązanie D+H Polska do sterowania wentylacją pożarową. 

 

Moduł FCP steruje pracą wentylatorów oddymiających i napowietrzających, napędami klap i przepustnicami. Umożliwia kompatybilne działanie wszystkich układów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Pracę całego systemu monitoruje połączona z modułem centrala oddymiania RZN, przekazująca sygnał uszkodzenia i uruchomienia do systemu sygnalizacji pożarowej oraz odpowiadająca za podanie sygnałów sterujących do modułu FCP 401.

 

2014 9 3 2

 

 

W obiekcie zastosowano ponadto napędy drzwiowe DDS 54/500, a także napędy łańcuchowe KA i zębatkowe ZA do sterowania oknami i klapami w systemie oddymiania i wentylacji. Napędy drzwiowe DDS zostały stworzone w odpowiedzi na potrzebę automatycznego otwarcia drzwi w określonych warunkach, bez ingerencji w standardowe funkcje drzwi. Konstrukcja urządzenia pozwala na automatyczne otwarcie drzwi dla potrzeb ewakuacji, napowietrzania lub wyrównywania ciśnień w systemach wentylacji pożarowej budynku. Rozwiązania elektroniczne zastosowane w napędzie stanowią sedno innowacji technicznych. Umożliwiają otwieranie zarówno pojedynczych skrzydeł jak i podwójnych, w których ważna jest kolejność otwarcia i zamknięcia. Rozwiązanie przystosowane jest do współpracy z systemami kontroli dostępu, systemami domofonowymi i elementami ryglującymi drzwi, a także ma możliwość sygnalizacji stanu położenia.

 

D+H Polska sp. z o.o.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 9/2014

 

 

 

01 chik
01 chik