Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 08 okladka1

Świat Szkła 8/2022

User Menu

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Okna dachowe z napędem mechanicznym
Data dodania: 05.02.17

Oknem dachowym bądź oknem połaciowym określa się budowlane wyroby otworowe usytuowane w połaci dachu, których podstawowym celem jest doświetlenie oraz wentylacja poddasza lub strychu, jak i bardzo wysokich pomieszczeń. Wyroby te różnią się sposobem otwierania, który wpływa w sposób zasadniczy na funkcyjność i komfort użytkowania pomieszczenia. Ponadto otwieranie okien dachowych może być realizowane ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze stosownym sterowaniem.

 

 

Podstawowe rodzaje okien dachowych

 

Okna obrotowe

 

Popularnym rozwiązaniem okien dachowych są okna obrotowe z zawiasem umieszczonym w połowie jego wysokości. Konstrukcja tego wyrobu zapewnia wygodną obsługę za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła. Klamka ma zazwyczaj dwa stopnie uchylenia, celem dokonania mikrowentylacji.

 

Okno obrotowe umożliwia łatwe przeprowadzenie mycia zewnętrznej szyby i ewentualne zakładanie markizy, dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło. Ten rodzaj budowlanych elementów otworowych może być stosowany na dachach o kącie nachylenia od 15° do nawet 90°. Rozwiązanie konstrukcyjne dachowych okien obrotowych pozwala na bezproblemowe zamontowanie elektrycznego napędu mechanicznego wraz z różnymi rodzajami sterowania.

 

 

2017 2 20 1

Fot. 1. Okno obrotowe z napędem typu FTP-V Z-Wave

 

 

Okno obrotowe o podwyższonej osi obrotu

 

Innym rozwiązaniem okien obrotowych są okna o podwyższonej osi obrotu, nazywane także wysokoosiowymi. Cechą charakterystyczną takiego okna jest usytuowanie osi obrotu (zawiasów) powyżej połowy jego wysokości, zazwyczaj w ¾ wysokości, dzięki czemu otwarte skrzydło „nie wchodzi do pomieszczenia”. Wyrób taki, oprócz powyżej już wymienionych zalet okna obrotowego, pozwala nawet wysokiej osobie swobodnie podejść do krawędzi okna.

 

Okna tego typu otwierają się obrotowo i blokują do mycia przy kącie 160°. Producenci zalecają ich stosowanie w dachach o kącie nachylenia w zakresie od 20° do 65°. 

 

 

Okna uchylno-obrotowe

 

Jednym z częściej stosowanych okien dachowych są okna uchylno-obrotowe, charakteryzujące się dwoma oddzielnymi sposobami otwierania skrzydła, tj. uchylnym oraz obrotowym. Rozdzielenie funkcji otwierania zapewnia stabilność oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

 

Uchylanie skrzydła z zastosowaniem górnej osi obrotu, w zakresie od 0° do 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego okna. Zwiększa to przestrzeń użytkową pomieszczenia, zapewniając jednocześnie nieograniczony widok z zewnątrz. Z kolei funkcja obrotowa skrzydła do 180° jest stosowana do mycia szyby zewnętrznej oraz do zakładania markizy. Czynności te są możliwe dzięki zasuwce blokującej obrócone o 180° skrzydło.

 

 

2017 2 20 2

Fot. 2. Okno obrotowe solarne typu VELUX Integra GGL

 

 

Zainstalowane w oknie okucia pozwalają na realizację tylko jednego sposobu otwierania oraz pełną stabilność skrzydła, zarówno w funkcji uchylnej, jak i obrotowej. Zmianę sposobu otwierania zapewnia zazwyczaj stosowny przełącznik zamontowany w połowie wysokości ościeżnicy i dostępny po otwarciu skrzydła. Sterowanie ręcznym otwieraniem dokonywane jest przy pomocy klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła, wyposażonej przeważnie jeszcze w dwustopniową funkcję mikrowentylacji.

 

 

Okna kolankowe

 

Spotykane są konstrukcje okien dachowych, w których łączy się górne, zamontowane w pochyłej połaci dachu okno z pionowo usytuowanym oknem dolnym, zwanym kolankowym. Połączenie takie, oprócz bardzo dobrego doświetlenia pomieszczenia, pozwala na pełen, niczym nie ograniczony widok od górnej krawędzi okna aż do samej posadzki. Ich stosowanie ograniczone jest jednak tylko do domów z dachami bez okapu.

 

Górne okno stanowi z zasady typowe uchylno-obrotowe okno dachowe lub przechylne o poziomej osi obrotu. Natomiast dolne okno może być uchylne, co pozwala na wentylacje oraz umożliwia umycie szyby zewnętrznej od wnętrza pomieszczenia. Ręczne uchylanie jest realizowane za pomocą klamki zamocowanej w górnej części skrzydła okna. Dodać jeszcze można, że występują także okna kolankowe ze skrzydłem nieotwieranym.

 

 

2017 2 21 1

Fot. 3. Okno obrotowe wysokoosiowe z napędem typu RotoComfort i8

 

 

Okna balkonowe

 

Ciekawym rozwiązaniem prezentowanych wyrobów otworowych są okna, w których otwarte skrzydła tworzą balkon. Jest to możliwe dzięki temu, iż górne skrzydło otwierane jest w sposób uchylny do góry, do kąta 45°, a dolne odchylane do przodu, co pozwala na swobodny dostęp do wnęki balkonu. Wchodzące w skład wyrobu boczne barierki ochronne balkonu są zintegrowane z dolnym skrzydłem i wysuwają się podczas jego otwierania. Podczas zamykania dolnego skrzydła barierki chowają się w oknie i nie są widoczne ponad połacią dachu. 

 

Okna balkonowe są zazwyczaj wyposażone w innowacyjne mechanizmy wspomagające, podtrzymujące skrzydło przy obrocie od 0° do 45°, co umożliwia pozostawienie skrzydła w dowolnej pozycji otwarcia. Obrócone skrzydło jest blokowane przez zasuwkę przy kącie 180°, w celu dokonania mycia lub konserwacji. Ręczna obsługa funkcji okna przeprowadzana jest za pomocą klamki usytuowanej w dolnej części górnego skrzydła. Standardowe okna balkonowe są przystosowane do instalowania w dachach o pochyleniu od 35° do 55°.

 

 

Okna przesuwne

 

Mało popularnym rodzajem okien dachowych są obecnie okna przesuwne. Cechą charakterystyczną tych wyrobów jest m.in. to, iż ramy ościeżnic i skrzydeł wykonywane są zazwyczaj z aluminiowych kształtowników z przekładką termiczną, zaś pozostałe rodzaje okien dachowych są produkowane z drewna lub tworzywa sztucznego. Okna mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe, obsługiwane manualnie, lecz najczęściej ze względu na specyfikę budowy przy pomocy napędu mechanicznego. Okna przesuwne standardowo doświetlają pomieszczenia oraz zapewniają możliwość ich przewietrzenia, a także wizualnie powiększają przestrzeń użytkową.

 

Skrzydła tego rodzaju okien przesuwają się po prowadnicach zainstalowanych na połaci dachowej w lewo lub prawo, i są po rozsunięciu całkowicie niewidoczne, co rozszerza kontakt wzrokowy z otoczeniem. W oknach z mechanicznym napędem można montować czujniki deszczu i wiatru, powodujące samoczynne zamknięcie po zaistnieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

 

2017 2 21 2

Fot. 4. Dwuskrzydłowe okno przesuwne z napędem typu HD 200

 

 

(...)

 

Okna do dachów płaskichW nowoczesnych rozwiązaniach architektonicznych z płaskimi dachami, np. o bardzo wysokich pomieszczeniach, występują problemy z zapewnieniem właściwej ilości światła. Jednym ze sposobów rozwiązania tych niedogodności jest zastosowanie doświetlających okien dachowych, umożliwiających jednocześnie wentylację. Dodać należy, że do dachów płaskich zazwyczaj zalicza się dachy o pochyleniu nie przekraczającym 15°.

 

Okna tego rodzaju mogą być wyposażone w dodatkową kopułę z poliwęglanu, która chroni pakiet szybowy przed deszczem i śniegiem, a także zapewnia ochronę przed hałasem spowodowanym m.in. opadami. Otwieranie prezentowanych okien może być realizowane manualnie przy pomocy drążka o długości do 190 cm, a także mechanicznie, ze stosownym sterowaniem pilotem. 

 

 

Zagadnienia ogólne związane z wyborem oknaAranżacja strychu i poddasza, jak i innych pomieszczeń, w których przebywać będą ludzie, wymaga szczegółowej analizy sposobu ich doświetlenia i wentylacji. Standardem jest obecnie zastosowanie okien dachowych, które charakteryzują się wieloma korzystnymi cechami oraz parametrami techniczno-użytkowymi. 

 

Ważnym problemem w stosowaniu okien jest maksymalne ograniczenie strat ciepła, należy więc wybierać wyroby otworowe o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Takimi wyrobami są np. okna wykonane z wielokomorowych kształtowników (profili) tworzywowych lub ze stalowych albo aluminiowych z przekładką termiczną (tzw. ciepłe). Jednak najczęściej ramy ościeżnic i skrzydeł okien dachowych wykonuje się z klejonego warstwowo drewna sosnowego, zabezpieczonego próżniowo środkiem impregnującym i lakierem. Na przeszklenie skrzydeł stosuje się zestawy szyb o wysokich parametrach izolacyjności. Z tym problemem jest związany ściśle sposób uszczelnienia osadzenia okna w połaci dachowej, który powinien uwzględniać rodzaj pokrycia, szczególnie to, czy jest płaskie czy faliste. Do realizacji samego już uszczelnienia należy stosować specjalne kołnierze, uszczelki oraz stosowne materiały uszczelniające.

 

 

2017 2 22 1

Fot. 5. Okno do dachów płaskich z napędem typu CVP VELUX Integra

 

 

Zapewnienie właściwej izolacyjności cieplnej wymaga wzięcia pod rozwagę sposobu otwierania i zamykania okna dachowego, w tym pod kątem funkcji jakie ma spełniać. Odnosi się to głównie do dwóch zagadnień – czy okno będzie tylko doświetlać pomieszczenie, czy też w celu wietrzenia niezbędne będzie częste jego otwieranie, w tym także opcja mikrowentylacji. Łączy się z tym jeszcze komfort obsługi, tj. manualny napęd ręczny lub mechaniczny wraz ze zdalnym sterowaniem. Zastosowanie napędu mechanicznego w niektórych przypadkach, jak np. usytuowanie okna w miejscach trudnodostępnych lub w wysokich partiach połaci dachu, jest wręcz niezbędną koniecznością.

 

W kwestii wyboru okna dachowego należy także rozpatrywać problematykę jego utrzymania w czystości. Wyrób powinien mieć możliwość obrócenia skrzydła do pozycji umożliwiającej swobodne i bezpieczne jego umycie. Najkorzystniejsze są takie rozwiązania konstrukcyjne, które pozwalają na obrót skrzydła o 120°, co zapewnia optymalne warunki mycia szyb zewnętrznych okna dachowego.

 

Literatura fachowa z zakresu okien dachowych podaje, iż przy ich doborze należy rozpatrywać co najmniej następujące zagadnienia:

a) Powierzchnia przeszklenia i rodzaj pomieszczenia 

Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń (w tym także poddaszy) za pomocą światła naturalnego, określa się stosunkiem powierzchni okna mierzonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w pomieszczeniach przeznaczonych na inne cele, jak np. gospodarcze, nie powinien być niższy niż 1:12.

b) Kąt nachylenia dachu 

Wysokość dobieranego okna dachowego powinna być odpowiednia do kąta pochylenia połaci dachowej. Zazwyczaj stosowana jest zależność, iż im kąt pochylenia dachu jest mniejszy, to wysokość okna powinna być większa.

c) Rozstaw krokwi

Okna dachowe są przeważnie wyposażone w uniwersalne kątowniki, pozwalające na montaż zarówno na łatach jak i na krokwiach. Przy wyborze sposobu montażu należy kierować się poniższymi sugestiami:

 • rozmiar okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, ponieważ umożliwia to łatwy i szybki montaż oraz zapewnia stabilność konstrukcji, a także trwałość połączenia,
 • szybko, łatwo i trwale można zamontować okno na łatach, szczególnie wtedy, gdy rozstaw krokwi jest większy od szerokości okna dachowego.

 

Ważną sprawą w doborze i umiejscowieniu okien dachowych jest także problem ich wielkości. Zdecydowanie lepsze efekty w doświetleniu pomieszczeń uzyskuje się poprzez zastosowanie kilku mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zainstalowanie jednego dużego okna.

 

 

2017 2 22 2

Fot. 6. Okno do dachów płaskich systemu VELUX - ECX

 

 

Napęd i sterowanieJak już powyżej wspomniano, okna dachowe mogą być wyposażone w napęd otwierający i zamykający je w sposób mechaniczny, a nawet automatyczny. Napęd stanowi w zasadzie elektryczny mechanizm poruszający skrzydło okienne. Jego stosowanie podwyższa komfort użytkowania okna dachowego, lecz w niektórych przypadkach (wysokie lub niedostępne miejsce zainstalowania) jest wręcz niezbędne.

 

Najprostszy zestaw napędu składa się z siłownika, centralki sterującej oraz włącznika ściennego do jednego okna. Siłownik może być zasilany prądem z sieci o napięciu 230 V lub z baterii fotowoltaicznej. Zestaw taki można rozbudować poprzez zainstalowanie centralki obsługującej niezależnie kilka okien oraz wprowadzenie pilota. W celu wyeliminowania konieczności stosowania przewodów od włącznika do centralki, można na ścianie zamontować bezprzewodowy sterownik radiowy.

 

Sterowanie napędami okien dachowych może odbywać się także w sposób automatyczny. Istnieją systemy pozwalające sterować ruchem tych wyrobów z jednego miejsca. Obsługuje się je za pomocą bezprzewodowego panelu dotykowego, który standardowo mocuje się do ściany w dowolnym miejscu budynku. System wyposażony jest w programator mogący ustawić kilka trybów samodzielnego poruszania się okien, jak również współpracujących z nimi markiz lub rolet. Najczęściej spotyka się systemy mogące obsługiwać do pięciu okien niezależnie bądź wszystkie jednocześnie. Występują także rozwiązania, w których można sterować przy pomocy smartfona, po zainstalowaniu w nim odpowiedniej aplikacji. Niektóre centralki pozwalają na połączenie poprzez Internet i spowodowanie zamknięcia okna, nawet jeśli użytkownik jest poza domem, np. na wakacjach.

 

Z racji swego usytuowania, okna dachowe są bardzo często wyposażone w czujniki deszczu i wiatru, a nawet słońca (wbudowane w panel fotowoltaiczny). Jest to tzw. moduł pogodowy, zintegrowany z napędem i systemem sterowania okna. Pozwalają one na automatyczne poruszanie skrzydłami z (ewentualnie) zamocowanymi zasłonami zewnętrznymi. Okno będzie się zamykać, gdy zacznie padać deszcz lub nadmiernie wiać wiatr, a markizy lub rolety zasuną się, gdy słońce zacznie za mocno przygrzewać.

 

Dodać jeszcze należy, iż nie wszystkie zaprezentowane powyżej rodzaje okien dachowych mogą być wyposażone w napęd mechaniczny ze stosownym sterowaniem. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych okien dachowych przystosowanych do zmechanizowanego otwierania i zamykania wraz z nawet automatycznym sterowaniem przedstawiono w dalszej części publikacji.

 

 

2017 2 23 1

Fot. 7. Okna dachowe FAKRO z napędem siłownikami typu ZWS

 

 

Przepisy i wymagania 

 

Warunki techniczne

 

Przepisem określającym obligatoryjne wymagania dotyczące m.in. wyrobów budowlanych, w tym także wszystkich rodzajów okien, jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Rozporządzenie to zawiera wymagania dotyczące bezpośrednio i pośrednio okien dachowych, przy czym w dokumencie tym używana jest nazwa – okna połaciowe. W dziale VII Bezpieczeństwo użytkowania znajdują się m.in. następujące sformułowania:

 • §299.2. Dopuszcza się stosowanie okien otwieranych na zewnątrz, o poziomej osi obrotu i maksymalnym wychyleniu skrzydła do 0,6 m, mierząc od ściany zewnętrznej, pod warunkiem zastosowania w nich szyb zapewniających bezpieczeństwo użytkowania oraz umożliwienie im mycia, konserwacji i naprawy od wewnątrz pomieszczeń lub z urządzeń technicznych instalowanych na zewnętrz budynku.
 • §301.1. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.
 • §301.2. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie.
 • §304.1. Przeszklenie okien połaciowych, których krawędź jest usytuowana na wysokości ponad 3 m nad poziomem podłogi, świetlików oraz dachów w budynkach użyteczności publicznej i zakładów pracy, powinno być wykonane ze szkła lub innego materiału o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

 

Z kolei w załączniku nr 2 Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii ujęto m.in. następujące zapisy:

 • 1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone poniżej: 
  Okna połaciowe:
  a) przy ti ≥ 16 °C
  – od 1 stycznia 2017 r. – U(max) = 1,3 [W/(m²•K)],
  – od 1 stycznia 2021 r. – U(max) = 1,1 [W/(m²•K)],
  b) przy ti – od 1 stycznia 2017 r. – U(max) = 1,6 [W/(m²•K)],
  – od 1 stycznia 2021 r. – U(max) = 1,4 [W/(m²•K)],
  przy czym ti stanowi temperaturę pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z zapisami §134 ust. 2 rozporządzenia.

 

W odniesieniu do mechanicznych napędów okien, w powyżej wymienionym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nie zawarto żadnych bezpośrednich i pośrednich wymagań.

 

 

Normalizacja

 

Podstawowym dokumentem normalizacyjnym dotyczącym okien jest norma zharmonizowana PN-EN 14351- 1:2006+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. W zakresie normy podano, że ma zastosowanie m.in. do okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w pochyłych dachach, uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu.

 

Okna dachowe powinny więc spełniać wszystkie określone w normie, dla tego typu wyrobów otworowych, właściwości eksploatacyjne i wymagania specjalne. Dodać w tym miejscu należy, iż w normie nie podano właściwości i wymagań odnoszących się bezpośrednio do okien dachowych. Jedynie w zakresie właściwości ogniowych (reakcja na ogień i oddziaływanie ognia zewnętrznego) zawarto wymóg, że okna dachowe należy badać i klasyfikować zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.

 

Ponieważ publikacja dotyczy wyrobów z napędem mechanicznym, to przedstawić należy znajdujące się w normie PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 wymagania dotyczące okien z napędem. W odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa podano w niej, iż jednostki napędowe oraz inne okuciowe i elektryczne elementy składowe instalowane w oknach o napędzie elektrycznym należy zaprojektować, badać i kontrolować zgodnie z normą PN-EN 60335-2-103:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące układów napędowych do bram, okien i drzwi. Ponadto napędy powinny odpowiadać wymaganiom związanym z kompatybilnością elektromagnetyczną, wynikającym z odpowiednich norm z tego zakresu.

 

 

Przykładowe rozwiązania okien z napędem

 

Okna obrotowe z napędem typu FTP-V Z-Wave

 

Polski producent okien dachowych firma FAKRO, oferuje okna obrotowe z napędem elektrycznym typu FTP-V Z-Wave. Wyroby te są fabrycznie wyposażone w mechanizm umożliwiający ich zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie, za pomocą pilota. Głównymi elementami mechanizmu napędowego są: centralka, siłownik oraz transformator. Okna mogą być sterowane z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, dlatego są szczególnie polecane do przypadków ich zamontowania na dużych wysokościach i w miejscach będących poza bezpośrednim zasięgiem użytkownika.

 

Prezentowane okno jest wyposażone w kompletną instalację elektryczną, wymagającą podłączenia do sieci o napięciu 230 V. Cały zintegrowany mechanizm obsługi okna jest umieszczony pod aluminiowym okapnikiem (blendą) zamontowanym w dolnej części ościeżnicy. Siłownik otwierający i zamykający skrzydło okna ma wysięg o długości 240 mm. Poza pilotem, ruchem okna sterować można także stosownym sterownikiem radiowym, zainstalowanym bezprzewodowo na ścianie pomieszczenia. 

 

Dachowe okna obrotowe z napędem typu FTP-V Z-Wave mają w wyposażeniu inteligentny czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania otwartego skrzydła okna w czasie pojawienia się opadów. Czujnik zapewnia więc bezpieczeństwo użytkowania pomieszczenia z zainstalowanym w nim tego typu oknie bez względu na występujące, w tym również niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

Dodać jeszcze należy, iż w przypadku braku prądu, wykonywania czynności konserwatorskich lub dla potrzeby umycia szyby zewnętrznej, okno można również otwierać i zamykać ręcznie. Wymaga to tylko przekręcenia klamki o 90°, co powoduje rozłączenie siłownika ze skrzydłem.

 

Przykładowe okno obrotowe z napędem typu FTP-V Z-Wave przedstawiono na fot. 1.

 

 

Okna obrotowe typu VELUX Integra GGLInny z producentów okien dachowych firma VELUX, posiada w swoim asortymencie wyrobów sterowane elektrycznie, obrotowe okna solarne typu VELUX Integra GGL. Skrzydło i ościeżnica tych okien są wykonane z laminowanego, warstwowego drewna sosnowego, impregnowanego i pokrytego lakierem akrylowym.

 

Okno jest wyposażone w fabrycznie wbudowany siłownik zasilany energią słoneczną z baterii. W pełni naładowana bateria zapewnia wykonanie 300 cykli otwierania i zamykania. Ten sposób zasilania napędu umożliwia bardzo prosty montaż okna bez konieczności prowadzenia przewodów, co jest szczególnie zalecane przy instalowaniu w już wykończonych pomieszczeniach. Ponadto okna mają zainstalowane czujniki deszczu, automatycznie je zamykające w razie opadów. Prezentowane w opisie okno typu VELUX Integra GGL pokazano na fot. 2.

 

Sterowanie napędem okna odbywa się przy pomocy dotykowego panelu z pakietem programów obsługi i możliwością tworzenia indywidualnych, w zależności od potrzeb. Technologia ta jest oparta na falach radiowych w systemie io-homecontrol i zapewnia sterowanie oknem oraz innymi produktami z napędem elektrycznym firmy VELUX z dowolnego miejsca w budynku.

 

 

Okna obrotowe o podwyższonej osi obrotu ROTOCOM FORT I8Firma ROTO podjęła produkcję w pełni automatycznych okien dachowych obrotowych o podwyższonej osi obrotu, zwanych wysokoosiowymi, typu Roto-Comfort i8. Są to okna o wymiarach zewnętrznych od 740x1400 mm do 1340x1600 mm i powierzchnią szyby od 0,63 do 1,57 m², oraz kącie otwarcia o wielkości 45°. Wyroby te mogą być stosowane do dachów o kącie nachylenia w granicach 20-65°.

 

Okno wyposażono w zintegrowany z jego konstrukcją napęd, zainstalowany w sposób całkowicie niewidoczny dla użytkownika pomieszczenia. Napęd zasilany jest z sieci o napięciu 230 V i charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sterownie otwieraniem i zamykaniem okna może być realizowane za pomocą przełącznika, pilota, smartfona bądź tabletu. Dostępna jest także funkcja sterowania czasowego.

 

Przykładowe okno dachowe typu RotoComfort i8 obrazuje fot. 3.

 

 

Okna przesuwne typu H D 200 

 

Dachowe okna przesuwne z napędem produkuje m.in. firma BAIER, a przykładowe okno dwuskrzydłowe typu HD 200 zaprezentowano na fot. 4. Wyroby te są wykonywane z termoizolacyjnych kształtowników aluminiowych i otwierają się poprzez przesuw w prawo i lewo na dolnych i górnych szynach nośnych. Okna mogą mieć powierzchnię nawet przekraczającą 6 m² oraz współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,9 [W/(m²•K)].

 

Prezentowane okno dachowe może być wyposażone w napęd elektryczny, który jest instalowany po zewnętrznej stronie budynku. Poprawia to dodatkowo komfort użytkowania, ponieważ odgłos pracującego silnika elektrycznego nie jest słyszany w samym pomieszczeniu. Sterowanie otwieraniem i zamykaniem okna dokonuje się wewnątrz obiektu poprzez stosowne sterowniki. Ponadto istnieje możliwość wyposażenia w czujnik deszczu i wiatru, powodujący samoczynne zamknięcie okna po zaistnieniu opadów lub nadmiernego wiatru. 

 

 

Okna do dachów płaskich typu CVP VELUX

 

Integra Występują budynki z dachem płaskim, w których do pomieszczeń dociera niedostateczna ilość światła dziennego. Taką niedogodność można wyeliminować stosując odpowiednie okna dachowe, jakie m.in. oferuje firma VELUX. Są to okna typu CVP VELUX Integra, zwiększające ilość światła słonecznego i umożliwiające dopływ świeżego powietrza oraz poprawiające walory estetyczne pomieszczenia. Ościeżnica i skrzydło okna są wykonywane z wielokomorowego profilu z twardego PVC, z komorami wypełnionymi wysokoizolującym polistyrenem. Skrzydło jest oszklone zespoloną szybą energooszczędną ze szkłem bezpiecznym od wewnątrz pomieszczenia. Ponadto od strony zewnętrznej instalowana jest kopuła akrylowa bądź poliwęglanowa, która dodatkowochroni przed śniegiem i deszczem. Alternatywą do tego rozwiązania jest nowoczesny moduł szklany z zewnętrzną powłoką łatwozmywalną (brud spłukiwany jest przez deszcz).

 

Okno otwiera się i zamyka przy pomocy siłowników niewidocznych po jego zamknięciu. Sterowanie tymi czynnościami jest realizowane bezprzewodowo, z wykorzystaniem systemu io-homecontrol oraz dotykowego tabletu sterującego lub pilota. Podczas otwierania skrzydło okna unosi się na wysokość około 200 mm. Przedstawione na fot. 5 przykładowe okno dachowe z napędem typu CVP VELUX Integra standardowo jest wyposażone w czujnik deszczu.

 

 

Okna do dachów płaskich systemu VELUX – ECX

 

Firma VELUX proponuje również ciekawe rozwiązanie okien dachowych w postaci tzw. systemu doświetleń do dachów płaskich VELUX – ECX. Wyroby takie składają się z specjalnie przygotowanej, izolowanej podstawy o nachyleniu pod kątem 19° oraz obrotowego okna dachowego, np. przedstawionego już w niniejszej publikacji typu GGL, co pokazano na fot. 6.

 

Podstawa okna jest wyposażona w kołnierz uszczelniający, który swobodnie odprowadza wodę opadową i ewentualne zanieczyszczenia poza okno. W przypadku zastosowania okna obrotowego typu GGL, mającego w standardzie szybę bezpieczną laminowaną od wewnątrz oraz napęd w postaci siłownika, możliwe jest elektryczne sterowanie jego otwieraniem i zamykaniem.

 

 

Okna uchylno-obrotowe z napędem firmy FAKRO

 

Firma FAKRO w swoich materiałach informacyjnych podaje , iż do dachowych okien ich produkcji, w tym także uchylno-obrotowych, można zastosować siłowniki łańcuchowe typu ZWS 12 i ZWS 230, które są kompatybilne z systemem Z-Wave. Siłowniki te charakteryzują się małymi gabarytami i odpowiednią siłą wynoszącą 200 N. Maksymalny wysięg (wysokość uchylenia skrzydła) wynosi 240 mm (siłownik ZWS 12) lub 360 mm (siłownik ZWS 230). Ponadto siłowniki są wyposażone w wewnętrzne zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, działające jak detektor prawidłowego domknięcia skrzydła okna. 

 

Przykładowe okna dachowe z napędem firmy FAKRO z zainstalowanymi siłownikami typu ZWS przedstawiono na fot. 7.

 

 

inż. Zbigniew Czajka

 

 

Literatura

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

Normy: PN-EN 14351-1:2006+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010,

PN-EN 60335-2-103:2005

Materiały informacyjne firm: FAKRO, VELUX, ROTO, BAIER

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2017

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec