Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Wpływ materiałów montażowych na izolację akustyczną okien po zamontowaniu
Data dodania: 18.03.17

Przy dokumentowaniu etapów wznoszenia budynku, jakość okien w stanie zamontowanym jest zawsze ważną kwestią, ponieważ jest cechą, którą klient bezpośrednio „doświadcza” i jest nią szczególnie zainteresowany. Projekty budynków i kontrakty budowlane również koncentrują się na maksymalizacji jakości okien w stanie zamontowanym.

 

 

Wprowadzenie

 

Jeszcze kilka lat temu kwestia izolacji akustycznej okien po zamontowaniu nie przykuwała uwagi. Ale to się zmienia, ponieważ wymaga się budowania coraz bardziej efektywnych energetycznie budynków. Coraz częstsze jest stosowanie grubych warstw izolacji cieplnej na fasadach, co wymaga wykorzystywania różnych technik budowlanych. Znacząco wpływają one na sposób, w jaki jest zainstalowane okno, przenosząc miejsce montażu okien do strefy izolacji. Z punktu widzenia izolacji akustycznej, taki sposób mocowania niekiedy stwarza sytuacje problematyczne, które muszą być projektowane indywidualnie dla poszczególnych przypadków.

 

Szeroki asortyment systemów montażu okien jest obecnie dostępny, ale niektóre z nich oferują jedynie niski poziom izolacji akustycznej. Na przykład wielofunkcyjne taśmy izolacyjne, które często oferują znacznie gorszą izolację akustyczną połączeń, niż w przypadku konwencjonalnych systemów uszczelniających.

 

Wytyczne dotyczące montażu [6] oraz planowana, nowa wersja DIN 4109 – obydwie te pozycje poruszają zagadnienia montażu okien. Wiele już zostało powiedziane na temat prawidłowego montażu okien na poprzednich edycjach Międzynarodowej Konferencji dotyczącej okien i fasad organizowanych przez instytut IFT Rosenheim, zarówno w odniesieniu do kwestii konstrukcyjno-montażowych, jak i izolacji akustycznej połączeń. Na podstawie przedstawionych uwag i spostrzeżeń, nowa wersja DIN 4109 będzie określać metodę identyfikacji krytycznych problemów montażowych i przedstawiać wskazówki dotyczące projektowania oraz gromadzenia dokumentacji technicznej w takich przypadkach.

 

 

Normatywny stan aktualnyPoniższe dokumenty dostarczają informacji oraz określają wymagania dotyczące okien po ich zamontowaniu. 

 

VDI 2719-1987 

 

Już w 1987 r. Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów (VDI) opublikowało Przewodnik VDI 2719- 1987 zatytułowany Izolacja akustyczna okien oraz systemów mocowania, zawierający informacje o izolacyjności akustycznej okien po ich zamontowaniu. Ugruntowany, niemiecki system określania „klasy izolacyjności akustycznej” odnosi się do okien w stanie zamontowanym w sposób opisany w tabeli 2 niniejszego przewodnika (w artykule patrz tabela 1), ale także definiuje różne wymagania dotyczące montażu.

 

 

Tabela 1. Definicja klasy izolacyjności akustycznej zgodnie z VDI 2719: 1987, tabela 2 [11]

2017 3 23 1

 

 

W Przewodniku VDI 2719-1987 podano następujące informacje na temat montażu: 

 

Dla klas izolacji akustycznej 1 lub 2 jest na ogół wystarczające jest aby szczelnie wypełnić przestrzeń na połączeniu okna odpowiednim materiałem dźwiękochłonnym. 

 

Klasy izolacji akustycznej 4 lub 5, wymagają aby dodatkowo zaaplikować materiał uszczelniający po obu stronach wypełnionego miejsca złącza, aby zapewnić szczelne połączenie z materiałem dźwiękochłonnym (oraz oknem i glifem okiennym).

 

Klasa izolacyjności akustycznej 6 wymaga indywidualnego zaprojektowania systemu uszczelnienia.

 

Uwaga: Wszystkie prace uszczelniające muszą być przeprowadzone zgodnie z instrukcjami producentów użytych uszczelniaczy, profili uszczelniających, membran, folii, taśm i pianek, oraz zgodnie z instrukcją montażu opracowana przez producenta okien. Szczególną dokładność/uwagę należy zachować przy projektowaniu, opracowaniu detali i wykonywaniu tych zadań w obszarze parapetu okiennego.

 

Należy zauważyć, że obecnie niektóre z tych wskazówek (opracowanych w roku 1987) są już nieaktualne i nie odzwierciedlają aktualnego stanu wiedzy, w szczególności te dotyczące położenia spoiny uszczelniającej.

 

 

2017 3 23 2

Rys. 1. Szczegóły połączenia ze ścianą wg Przewodnika VDI 2719-1987 [11]

 

 

(...)

 

DIN 4109:1989Norma DIN 4109:1989 opisuje te kwestie jeszcze mniej szczegółowo niż VDI 2719-1987. W tej normie wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej okien ograniczają się do określenia „wymaganego wskaźnika ważonego izolacyjności akustycznej” ( „erf.Rw”), co nie uwzględnia bocznego przenoszenia dźwięku.

 

Wartość obliczeniowa wskaźnika Rw,R służy do weryfikowania zgodności z wymaganiami. Liczba ta może zostać pobrana z dwóch tabel lub wyników badań danego elementu. Wskaźnik Rw,R określa się na podstawie wyniku badań laboratoryjnych, po odjęciu współczynnika tolerancji 2 dB. Nie podano, co ta ogólna wartość tolerancji obejmuje, można tylko domyślać się, że zawiera ona takie kwestie, jak ewentualne korekty w izolacji akustycznej spowodowane przez niedokładności pomiarów, zmiany produktu lub różnice w sposobie zamontowania okna – ale żadna z tych przyczyn nie została wymieniona.

 

Norma DIN 4109 nie opisuje więc wymagań dotyczących okna zamontowanego w budynku. Stwarza to lukę w łańcuchu weryfikacji, ponieważ obliczenia nie uwzględniają metod montażu okien. W wielu przypadkach może okazać się, że odjęcie tolerancji 2 dB jest wystarczające w celu uwzględnienia wszelkich zmian w sposobie montażu. Ale przykład okna zamontowanego w warstwie izolacji ściany w szczególności wskazuje, że istnieją metody montażu, które nie zostały uwzględnione.

 

Instrukcja instalacjiNajnowsza, 5. wersja Przewodnika projektowania i montażu okien i drzwi wejściowych w budynkach nowych i modernizowanych („Instrukcja montażu”) zawiera rozdział dotyczący izolacji akustycznej, w którym wymienia się różne dostępne metody wykonania prawidłowej izolacji akustycznej okien. Zawiera również metody obliczeniowe, aby umożliwić projektantom uwzględnienie metody użytej do zamontowania okna, z udziałem „wskaźnika izolacyjności akustycznej złącza” (patrz niżej).

 

 

2017 3 24 1

Rys. 2. Pozycje montażowe wg Przewodnika projektowania i montażu okien i drzwi wejściowych w budynkach nowych i modernizowanych [6]

 

 

Izolacja akustyczna połączeńIFT Rosenheim starał się rozwiązać kwestię izolacji akustycznej połączeń przez wiele lat (od 1992), w różnych publikacjach i badaniach. Przewodnik montażu został opracowany na podstawie pomiarów przeprowadzonych w IFT, podobnie jak najnowsza wersja DIN 4109. Pełny wykaz odpowiednich publikacji i wyników badań jest dostępny na stronie internetowej IFT.

 

 

Nowa wersja DIN 4109Jak wspomniano, norma DIN 4109 (izolacja akustyczna w budownictwie) jest obecnie w trakcie korekty i aktualizacji, a była aktualizowana przez prawie 20 lat. Najnowsze projekty poprawek zostały przedstawione w trakcie powszechnych konsultacji. Wnioski z tych spotkań i uzgodnienia są obecnie włączane do aktualnej edycji normy DIN 4109.

 

Norma będzie składała się z czterech części: Wymagania, Metody obliczeniowe, Katalog rozwiązań technicznych i Weryfikacje badawcze. Katalog rozwiązań technicznych (Bauteilkatalog) z kolei składa się z sześciu działów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące okien znajdują się w części 1 (Wymagania), 2 (Metody obliczeniowe) i 35 (Katalog rozwiązań technicznych. Komponenty). 

 

 

WymaganiaWymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych można znaleźć w rozdziale 7 nowej wersji DIN 4109-1. Wymagania te są wyrażone w odniesieniu do całkowitego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej (R’w,GES) elementu zewnętrznego.

 

Zawartość tabeli odpowiada starej tabeli 8 z edycji normy z 1989 r. i nadal odnosi się do „wymaganego wskaźnik izolacyjności akustycznej” (erf. R’w, res). Tak więc, jeśli chodzi o wymagania dotyczące okien niczego zasadniczo nowego nie znalazło się w nowej wersji DIN 4109.

 

 

Metody obliczenioweJeśli chodzi o metody obliczeniowe, sytuacja będzie teraz zupełnie inna niż wcześniej. Wcześniej ogólna tolerancja 2 dB była odejmowana od wartości mierzonych, by dać obliczeniową wartość Rw,R, która była używana w celu sprawdzenia zgodności z wymogami w zakresie izolacji akustycznej.

 

Przewiduje się, że nowa wersja normy wprowadzi nową, jednolitą metodę, która będzie mogła być stosowana w jednakowy sposób do wszystkich komponentów. Zgodnie z tą metodą, najpierw obliczenia przeprowadzone zostaną dla przenoszenia dźwięku poprzez cały system montażowy (np. ściany zewnętrzne z oknem i skrzynką rolety), bez żadnych korekt. Tylko w ten sposób można określić „bezpieczną wartość’ w postaci konkretnej liczby, która może być użyta w celu sprawdzenia, czy wymagania zostały spełnione:

1. Określenie łącznego wskaźnika izolacyjności akustycznej w zależności od sytuacji budowlanej (np. miejsca montażu) dla zewnętrznych komponentów, zgodnie z rozdziałem 4.4

2017 3 24 2

 

2. Odjęcie „współczynnika bezpieczeństwa” (uprog) umożliwia uwzględnienie niedokładności R’w – k × uprog ≥ erf. R’w w dB 

 

W większości przypadków uprog=2 dB. Współczynnik „k” oznacza współczynnik uwzględniający niedokładności. W zastosowaniach wg normy DIN 4109, „k” ma wartość 1.

 

Nowa wersja normy oznacza tym samym koniec stosowania starej wartości obliczeniowej Rw,R.

 

Określone położenie okna w ścianie w trakcie montażu jest uwzględnione za pomocą definicji podanych w instrukcji instalacji, np. wyróżnienie czerwoną obwódką na rys. 2 oznacza, że dana sytuacja montażowa jest „szczególnie trudna”. W takich przypadkach całkowity ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej uwzględnia wpływ izolacji akustycznej złącza, więc „zmienne wejściowe” do obliczeń powinny zawierać dane dotyczące elementów użytych do montażu okna.

 

 

Katalog rozwiązań technicznychDawny Suplement 1 do normy zostanie włączony do nowej edycji DIN 4109 jako części 31-36. Część 35 jest działem, który zajmuje się elementami budowlanymi. Dostarcza dane dotyczące takich komponentów, jak okna i oszklenie, a także dane dotyczące izolacyjności akustycznej elementów złącza. „Dane wejściowe” do obliczeń są już dostępne, aby umożliwić uwzględnienie wpływu połączeń montażowych przy projektowaniu okien w stanie zamontowanym. Podobnie, „Podręcznik instalacji” stanowi zbiór przykładów z odpowiednimi wskaźnikami izolacyjności akustycznej.

 

W przypadku specyficznych konstrukcji, możliwe jest również odwołanie się do wyników badań, dostępnych w IFT Rosenheim. 

 

 

Wnioski

 

Dzięki uwzględnieniu szczegółów konstrukcyjnych dotyczących montażu okien w nowej wersji normy DIN 4109, będzie w możliwe dokładniejsze zaprojektowanie poziomu izolacyjności akustycznej zapewnianej przez okna w stanie zamontowanym, w przeciwieństwie do obecnego systemu, polegającego na odliczeniu bardzo ogólnie określonej tolerancji. Elementy nowej normy, które będą szczególnie pomocne w zmniejszaniu ryzyka projektowego, obejmują informacje dotyczące „szczególnie trudnych” sytuacji montażu okna w warstwie izolacji ściany - które są obecnie bardzo często spotykane - oraz udostępnienie narzędzi projektowych do oceny tych sytuacji. 

 

 

mgr inż. Bernd Saß
IFT Rosenheim

 

 

Bibliografia

1. VDI 2719:1987-08 Izolacja akustyczna okien i dodatkowe okucia okienne

2. DIN 4109: 1989-11 Izolacja akustyczna w budynkach; wymagania i badania

3. DIN 4109 Supplement 1:1989-11 Izolacja akustyczna w budynkach. Przykłady konstrukcji i metody obliczeniowe; Dodatek 1

4. DIN 4109 Supplement 1/A1:2003-09 Izolacja akustyczna w budynkach. Przykłady konstrukcji i metody obliczeniowe; Dodatek 1/A1

5. EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne

6. Wytyczne do projektowania i montażu okien i drzwi wejściowych w budynkach nowych i modernizowanych RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., 03/2014

7. Saß, B., Schumacher R.: Schalldämmung von Fugen (Izolacja akustyczna połączeń), Daga 2003

8. EN 12354-3:2003 Akustyka budowlana. Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz

9. IFT Guideline SC-01/02 Bestimmung des Fugenschalldämm-Maßes (Oznaczanie wskaźnika izolacyjności akustycznej) IFT Rosenheim 2002

10. EN ISO 10140-1:2016-10 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: Zasady stosowania dla określonych wyrobów

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 03/2017

 

 

 

wytyczne montazu

    Informacje na temat Wytycznych montażu mozna uzyskać bezpośrednio w redakcji miesięcznika Świat Szkła:

   - Agata Kostrzewa        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

   - Agnieszka  Roguska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


   oraz dziale dystrybucji

   - Iwona Markowska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 więcej informacji też na stronie o Wytycznych do montaż okien i drzwi zewnętrznych tzw Instrukcja RAL

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik