Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie
Data dodania: 10.01.18

To już XXXI Konferencja Techniczna, jaką zorganizował miesięcznik „Świat Szkła” 7-8 grudnia b.r. w Warszawie. Była ona jednocześnie początkiem nowej formuły spotkań, powstałej na skutek zgłaszanej, przez uczestników wcześniejszych edycji i czytelników miesięcznika, potrzeby rozbudowania możliwości kontaktów B2B oraz z wykładowcami. Z tego też powodu konferencja trwała dwa dni, a odbywała się w ośrodku konferencyjnym z zapleczem gastronomicznym i hotelowym.

 

 

2017 12 2 1

 

 

Inną nowinką była transmisja internetowa on-line dla subskrybentów.

 

Dwudniowa formuła umożliwiła jednocześnie zwiększenie liczby wykładów, co zostało przyjęte z uznaniem przez uczestników.

 

Konferencja adresowana była do przedstawicieli firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych (we wnętrzach i na fasadach), projektantów konstrukcji przeszklonych, architektów, wykonawców budowlanych, dostawców szkła architektonicznego, dostawców systemów profili fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy, dostawców napędów i sterowania stolarką otworową oraz systemów kontroli dostępu, dostawców maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła budowlanego i szyb zespolonych, a także do zdobienia szkła (sitodruk, druk cyfrowy, itp.), dostawców maszyn, urządzeń i materiałów służących do montażu elementów szklanych na fasadach. Taki też był przekrój zawodowy prawie 100 uczestników tego wydarzenia.

 

Czwartkowa sesja, po przywitaniu uczestników i przekazaniu informacji organizacyjnych, rozpoczęła się wystąpieniem dr-a Macieja Cwyla z Politechniki Warszawskiej, pt. Kierunki rozwoju, a błędy wykonawcze współczesnych struktur metalowoszklanych. W wystąpieniu autor zwracał uwagę na to, że w najbliższym czasie przewidywany jest znaczący wzrost zapotrzebowania na ściany elementowe, o wysokich parametrach technicznych, które ponadto cechowałyby się szybkim montażem, niskimi kosztami utrzymania i efektywnym wyglądem elewacji. Te oczekiwania nie zakładają ograniczenia rynku ścian słupowo-ryglowych. Zawansowane profile ciepłe, lepsze mocowania pakietów szybowych oraz rozwój mniejszych obiektów biurowo-usługowych powoduje, że rynek ten będzie notował wzrost produkcji i zapotrzebowania na produkty S-R. Ponieważ wchodzimy w okres 20-25 lat użytkowania pierwszych fasad S-R, te elewacje wymagają gruntownych remontów i wymian. Na rynku widać dużą liczbę indywidualnych rozwiązań w zakresie połączeń: tafli szkła, elementów konstrukcyjnych, węzłów i połączeń. Ich dobre zaprojektowanie gwarantuje właściwą pracę elewacji, gdyż większość błędów ma swoją genezę w niewłaściwym projektowaniu węzłów.

 

 

2017 12 2 2

 

 

2017 12 2 3

 2017 12 2 4

 

2017 12 2 5

 

2017 12 2 6

 

2017 12 2 7

 

 

(...)

 

Intensywną polemikę wywołało wystąpienie Jacka Muzyki n/t przeciwpożarowych systemów aluminiowych firmy ALUFIRE, gdyż wśród uczestników konferencji byli pracownicy konkurencyjnych firm, którzy mieli nieco inne zdanie na temat omawianych rozwiązań.

 

Jak zwykle, bardzo duże zainteresowanie wywołało wystąpienie prof. Manueli Reben z Akademii Górniczo- Hutniczej. Jej referat Szkło przyszłości – nowe technologie produkcji i obróbki szkła dotyczył nowych materiałów szklanych, powstających w wyniku opracowania nowych technologii. Omawiała szkło cienkie i ultracienkie, z naniesionymi modułami PV, elementami grzejnymi, szkło elektrochromowe, z powłokami refleksyjnymi działającymi w różnych przedziałach widma oraz szkło-ceramikę.

 

Krzysztof Skarbiński z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego poinformował uczestników o aktualnych odniesieniach normowych dla szkieł budowlanych hartowanych i wzmocnionych termicznie. Tematyka normalizacyjna w Polsce zwykle wywołuje wiele pytań, co miało miejsce i tu.

 

Marcin Koprowski z firmy DORMAKABA omawiał Ściany mobilne szklane: przykłady oraz inspiracje, na podstawie oferty swojej firmy.

 

 

2017 12 3 1

 

2017 12 3 2

 

 

Interesujący wykład, bo oparty o doświadczenia spoza naszego kraju, wygłosił dr Marcin Kozłowski z Politechniki Śląskiej, zatytułowany: Projektowanie konstrukcji szklanych dużych gabarytów w strefach wejściowych: do hoteli i innych budynków użyteczności publicznej. Zwrócił w nim uwagę na niezwykle szybki rozwój technologii związanych ze szkłem architektonicznym, pozwalającym na używanie go także w konstrukcji elementów nośnych, jako dźwigary, żebra, podłogi, schody etc. Strefa wejściowa do budynków użyteczności publicznej zwykle pełni również funkcje reprezentacyjne, stąd duże zapotrzebowanie na szkło do jej konstrukcji. Ma ona równocześnie podwyższone wymagania użytkowe, ze względu na duży ruch i obciążenia wynikające z lokalizacji. Powoduje to dużą ilość rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do konkretnego obiektu, zlokalizowanego w konkretnym miejscu.

 

Piotr Jarosiewicz z firmy GUARDIAN, w wystąpieniu Oczekiwania wobec nowoczesnych szkieł, przybliżył uczestnikom współczesne trendy szkła architektonicznego, które nie są uniwersalne na całym świecie. W Europie cenione są: neutralny wygląd szkła, niestandardowe kształty i wymiary, wysoka transmisja światła, dźwiękoizolacyjność i refleksyjność. Dlatego współczesna oferta producenta szkła ma wiele produktów odznaczających się pożądanymi cechami, często integrująca je w jednym rodzaju szkła.

 

Oddziaływanie czynników symulujących przyśpieszone starzenie na szkło modyfikowane powierzchniowo, to tytuł referatu Agnieszki Marczewskiej z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Omówiła w nim badania szkieł miękkopowłokowych niskoemisyjnych, mających na celu określenie ich wytrzymałości na czynniki środowiskowe.

 

Nieodzownym elementem budynków użyteczności publicznej są drzwi. Zlokalizowane w takim obiekcie muszą spełniać w pewnym zakresie wymagania przeciwpożarowe. Tego tematu dotyczył referat Drzwi automatyczne, a wymagania ochrony przeciwpożarowej wygłoszony przez Zofię Laskowską. Zakres tematyczny prezentacji obejmował: rodzaje drzwi automatycznych, zadania drzwi automatycznych w ochronie przeciwpożarowej i jej wymagania, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku drzwi i okien z lub bez okuć wg systemu europejskiego i krajowego.

 

Z tematyką ppoż. wiązał się także następny referat, Rozwiązania oddymiania atrium hotelowego, sklepowego… dr-a inż. Grzegorza Kubickiego z Politechniki Warszawskiej. Zalety i wady różnych rozwiązań oraz ich umocowanie prawne autor omawiał na podstawie projektu oddymiania auli budynku głównego Politechniki Warszawskiej.

 

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji była stylowa biesiada przy muzyce i potrawach regionalnych.

 

 

2017 12 3 3

 

 2017 12 3 4

 

 

Projekt wykonawczy fasady przeszklonej: połączenie idei architekta z możliwościami technicznymi i przepisami, to tytuł referatu inaugurującego drugi dzień konferencji, który wygłosił Tomasz Karwatka z biura projektowego STUDIO PROFIL. Ten bardzo ciekawy wykład dotyczył warunków i okoliczności jakie kształtują powstawanie projektu. Okazuje się, że najistotniejsze z punktu widzenia spełnienia założeń projektowych jest ścisła współpraca wszystkich stron realizujących projekt i to przez cały czas jego realizacji. Odstępstwa od tej zasady skutkują nieplanowanymi kosztami lub niespełnieniem założeń funkcjonalnych.

 

Wystąpienie Beaty Tomczak i Marty Łuszczyńskiej z firmy analitycznej ASM było zatytułowane Rynek stolarki budowlanej – stan obecny i prognozy na przyszłość. Prelegentki zwróciły w nim uwagę na pewne niepokojące wskaźniki, sugerujące, że kreowana obecnie, zwłaszcza przez media rządowe, dobra sytuacja gospodarcza kraju nie do końca odpowiada stanowi faktycznemu.

 

 

2017 12 4 1

 

2017 12 4 2

 

2017 12 4 3

 

2017 12 4 4

 

 

Szczelność budynku, to wystąpienie Katarzyny Jarockiej z firmy PASS Doradztwo Energetyczne, zajmującej się ekspertyzami stolarki otworowej na miejscu budowy. Przy dzisiejszych wymaganiach dla budynku dotyczących energooszczędności nabierają znaczenia prace montażowe i wykończeniowe, które zwykle nie są widoczne przy odbiorze budynku. Wykrywaniu nieprawidłowo przeprowadzonych prac tego typu służą testy ciśnieniowe i badania w promieniowaniu podczerwonym przeprowadzane w odbieranym obiekcie.

 

Izabela Dmowska z Politechniki Warszawskiej wygłosiła referat, którego współautorem był M. Cwyl, omawiający Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych. Omówiła zagadnienia związane z projektowaniem prętów ściskanych osiowo według eurokodu 9, wykonanych z kształtowników aluminiowych a otrzymane wyniki porównała z analizami przeprowadzonymi przy zastosowaniu trzech różnych, wiodących na rynku, programów obliczeniowych służących do projektowania. W efekcie stwierdzono, że większość programów dostępnych na rynku pozwala na prowadzenie obliczeń z parametrami materiałowymi oraz fizycznymi stopów aluminium ale stosując procedury wymiarowania wg eurokodu 3, odnoszącego się do konstrukcji stalowych. Z przywołanych programów jedynie 8% umożliwia obliczenia zgodnie z procedurami przedstawionymi w eurokodzie 9. Autorka zwróciła uwagę na różnice wynikające z niewłaściwego stosowania programów do wymiarowania konstrukcji aluminiowych w wypadkach, gdy programy nie zawierają procedur eurokodu 9.

 

Niezbędna wiedza Producenta szklanego wyrobu budowlanego o projekcie i wykonawstwie obiektu to referat Wojciecha Korzynowa, niezależnego eksperta, kończący konferencję. W referacie zwrócił uwagę na to, że niezbędna wiedza Producenta szklanego wyrobu budowlanego o projekcie i wykonawstwie obiektu budowlanego, w którym określony zestaw (wyrób) będzie użytkowany – jest wymaganiem normowym. Sporządzane techniczne bazy danych przez Producenta umożliwiają racjonalne plany badań wyrobów w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji i wystawianie rzetelnych Deklaracji zarówno w systemie krajowym jak i europejskim. Z kolei właściwe dokumenty zgodności zapewniają Producentowi stabilną działalność i bezpieczeństwo w obrocie gospodarczym oraz przewagę konkurencyjną.

 

 

2017 12 4 5

 

 

Ostatnim punktem konferencji było rozdanie certyfikatów uczestnictwa i lunch. Konferencja odbywała się pod patronatem merytorycznym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Związku Pracodawców POLSKIE SZKŁO oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Patronami branżowymi był Związek Producentów Okien i Drzwi oraz Stowarzyszenie Przetwórców Szkła Budowlanego.

 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2017

 

 

 

 

01 chik
          sec