Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Określanie izolacyjności akustycznej ścian osłonowych od dźwięków powietrznych oraz przenoszenia bocznego Część 1
Data dodania: 19.09.18

Projekt akustyczny budynku wymaga informacji na temat izolacyjności akustycznej budynku od dźwięków powietrznych i przenoszenia bocznego (tzw. „dźwięków flankujących” – ang. flanking sound). W przypadku grupy elementów „ściany osłonowe” takie dane można obecnie zweryfikować tylko na podstawie pomiarów w laboratorium lub testów na miejscu. Do tej pory nie ma możliwości projektowania i weryfikacji za pomocą metody tabelarycznej. 

 

Aby stworzyć wiarygodne podstawy do projektowania, przeprowadzono projekt badawczy w Laboratorium Akustyki Budowlanej ift Rosenheim, gdzie przeanalizowano istniejące dane pomiarowe i wykonano dodatkowe pomiary laboratoryjne izolacji akustycznej z przenoszeniem bocznym (określane niekiedy też jako „izolacyjność akustyczna wzdłuż przegrody” – ger. Längsschalldämmung) w celu wydania tabel pomocnych w projektowaniu dla katalogu elementów wg DIN 4109 i normy produktowej dla ścian osłonowych EN 13830.

 

 

Tabela 1. Izolacyjność akustyczna szyb zespolonych Rw (C; Ctr)

2018 9 24 1

 

 

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

 

Analiza została przeprowadzona w ramach oceny istniejących danych pomiarowych oraz badań literaturowych, ponieważ wiele ustaleń z testów laboratoryjnych jest już dostępnych w zakresie izolacyjności akustycznej ścian kurtynowych od dźwięków powietrznych.

 

Analiza danych i badań literatury

 

W przypadku izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych przeprowadzono analizę archiwum danych pomiarowych ift Rosenheim, a także dostępnych certyfikatów z innych laboratoriów w Niemczech. Zbiór danych zawiera łącznie 1708 pomiarów laboratoryjnych izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych z 209 zleceń badań, z czego 466 pojedynczych pomiarów z 236 pomiarami na elementach o standardowym formacie zostało wykorzystanych po wyłączeniu nieodpowiednich danych (np. z szybami zawierającymi nieużywany obecnie SF6).

 

Analizy przeprowadzono oddzielnie dla wielkości ważonego wskaźnika akustycznej Rw, Rw + C (= RA) i Rw + Ctr (= RA, tr), w celu umożliwienia pełnej identyfikacji izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) z uwzględnieniem różnych parametrów dostępnych w poszczególnych krajach europejskich (Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości).

 

Izolacyjność akustyczna elementów elewacyjnych w dużej mierze zależy od rodzaju zastosowanego wypełnienia. Z tego powodu konieczne było przypisanie ważonego wskaźnika redukcji dźwięku, w tym wartości dostosowania widma, do każdego udokumentowanego wypełnienia w trakcie zbierania danych.

 

Określono standaryzowane wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej dla typowych wypełnień szklanych i statystycznie oceniono, na podstawie archiwum danych pomiarowych ift Rosenheim dla tej części raportów z testów, która nie zawiera żadnych danych dotyczących izolacji akustycznej wypełnienia.

 

 

Fasady słupowo-ryglowe

 

Konstrukcje słupowo-ryglowe są rodzajem ściany osłonowej (kurtynowej), którą zwykle instaluje się na miejscu budowy. W przypadku elementów w standardowym formacie ocena jest pokazana na rys. 1, w zależności od izolacyjności akustycznej oszklenia. Aplikacja wykazuje dobrą korelację między izolacyjnością akustyczną Rw elementu elewacyjnego a oszkleniem. Ocena ta stanowi podstawę wniosku o opracowanie metody weryfikacji tabelarycznej, w zależności od izolacyjności akustycznej oszklenia. Analizy wykazały, że wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej mogą być stosowane niezależnie od materiału ramy (aluminium, drewno, stal, profile drewniano-metalowe).

 

 

(...)

 

2018 9 25 1

Rys. 1. Przykład określenia izolacyjności akustycznej elementu fasady słupowo-ryglowej jako funkcji izolacyjności akustycznej oszklenia

 

 

Konieczne jest też uwzględnienie innych czynników, takich jak format szyby lub wpływ elementów wstawianych w przestrzeni międzyszybowej, w celu poprawnego wykorzystania tabelarycznych wartości. Okazuje się, że zastosowanie oszklenia o wysokiej izolacyjności akustycznej ma mniejszy wpływ na izolacyjność akustyczną fasady, w porównaniu do elementów elewacyjnych z zamontowanym wyłącznie oszkleniem stałym. Można to wytłumaczyć zwiększonym przechodzeniem dźwięku przez element ramy ościeżnicy i element ramy skrzydła okiennego (w tym przez szczelinę funkcyjną między ościeżnicą a skrzydłem), jak również przez dodatkowe przenikanie dźwięku przez szczelinę instalacyjną między ramą oszklenia a profilami elewacyjnymi.

 

 

2018 9 25 2

Rys. 2. Analizy dotyczące fasad słupowo-ryglowych

 

 

Aby ocenić wpływ formatu szyby, porównywano izolacyjność akustyczną elementów fasadowych z izolacyjnością akustyczną oszklenia, w wyniku czego oceniano wpływ różnych formatów szkła, patrz tabela 2.

 

 

Tabela 2. Tabela korekcyjna izolacyjności akustycznej ścian osłonowych, uwzględniająca różne wielkości oszklenia

2018 9 24 2

 

 

Fasady elementowe (segmentowe)

 

Oprócz konstrukcji słupowo-ryglowych, fasady elementowe są też bardzo popularnym rodzajem ścian osłonowych w Niemczech. W większości przypadków materiałem ramy jest aluminium, ale istnieją również przykłady zindywidualizowanych konstrukcji elewacyjnych wykonanych z profili drewnianych.

 

Fasady elementowe są dostarczane na plac budowy w postaci segmentów prefabrykowanych i muszą być na budowie tylko zmontowane. W porównaniu do konstrukcji słupowo-ryglowych, profile w fasadach elementowych mogą się znacznie różnić pod względem szerokości i głębokości montażowej. Często stosowane są tzw. profile obiektowe, które są używane tylko w konkretnym projekcie budowlanym dotyczącym określonego obiektu budowlanego.

 

Powoduje to większe rozproszenie punktów pomiarowych, co zostało również wykazane w analizie wyników pomiarów. W zależności od szerokości ramy występują znaczne różnice między izolacyjnością akustyczną oszklenia i elementu fasady, szczególnie dla wyrobów szklanych o dużej izolacyjności akustycznej. Można to przypisać wyższej transmisji dźwięków przez szersze profile ram i jest rozważane w tabelach prognoz za pomocą zmodyfikowanej charakterystyki.

 

 

Propozycja tabel dotyczącej izolacyjności akustycznej ścian kurtynowych od dźwięków powietrznych

 

Przy wartościach liczbowych podanych w tabeli rozróżnia się fasady (ściany osłonowe) w konstrukcji słupowo-ryglowej ze stałym oszkleniem i te z elementami okiennymi ruchomymi oraz fasady elementowe. W przypadku fasad elementowych z elementami ruchomymi należy zadbać o to, aby połączenia montażowe były odpowiednio uszczelnione od strony pomieszczenia.

 

Wstawione elementy ze skrzydłami okiennymi bez wewnętrznej (po stronie pomieszczenia) uszczelki zakładkowej, drzwi przesuwne, elementy podnoszono- przesuwne, poziome lub pionowe okna obrotowe, klapy wentylacyjne, elementy nawiewników – nie są objęte wartościami zamieszczonymi w tabeli.

 

Analizy przeprowadzono oddzielnie dla parametrów akustycznych budynku Rw, RA = Rw + C i RA, tr = Rw + Ctr. W tabeli 3 zostały przedstawione przykładowe wartości dla Rw.

 

 

Tabela 3. Ważony współczynnik izolacyjności akustycznej Rw ścian osłonowych w standardowym formacie

 2018 9 25 3

 

 

Jeśli to konieczne, wartości liczbowe muszą zostać przekształcone z uwzględnieniem rzeczywistych wymiarów największego wypełnienia, zgodnie z tabelą 2.

 

 

2018 9 26 1

Rys. 4. Pomiary izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego i izolacyjności akustycznej profilu
Badanie izolacyjności akustycznej od przenoszenia bocznego zgodnie z EN ISO 10848-2: 2006
Badanie izolacyjności akustycznej profili zgodnie z EN ISO 10140-2 i wytycznymi ift SC 08

 

 

Podsumowanie

 

Analizy wykazały, że istnieje dobra korelacja – w przypadku ścian osłonowych – między izolacyjnością akustyczną konstrukcji fasady, a izolacyjnością akustyczną wypełnienia szklanego. Na tej podstawie opracowano prostą metodę tabelaryczną, która pozwala prognozować izolacyjność akustyczną wielu prostych ścian osłonowych w konstrukcji słupowo-ryglowej lub fasad elementowych.

 

 Bernd Saß
ift Rosenheim

 

Artykuł opiera się na wykładzie prezentowanymna 45. Konferencji OKNA I FASADY 2017,zorganizowanej przez ift Rosenheim.

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheimw Polsce jest Andrzej Wicha: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Literatura

[1] Raport badawczy: Opracowanie katalogu komponentów do określania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków flankujących dla ścian osłonowych (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung), ift Rosenheim 2017 r.

[2] EN 12758:2011-01 Szkło w budownictwie. Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych. Opisy wyrobu oraz określenie właściwości

[3] EN 14351-1: 2006 + A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

[4] DIN 4109-35: 2016-07 Izolacja akustyczna w budynkach. Część 35: Dane do weryfikacji izolacji akustycznej (katalog komponentów). Elementy, okna, drzwi, ściany osłonowe

[5] I ft-Guideline SC-08/1:2017-01 Określenie izolacji akustycznej profili, ift Rosenheim 2017

[6] EN 13830:2015-06 Ściany osłonowe. Norma wyrobu

[7] EN ISO 10848-1:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 1: Dokument ramowy (główny)

[8] EN ISO 10848-2:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 2: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy małym wpływie złącza

[9] EN ISO 10848-3:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 3: Zastosowanie w stosunku do lekkich elementów, przy istotnym wpływie złącza

[10] EN ISO 10848-4:2017-11 Akustyka. Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych, uderzeniowych i od wyposażenia technicznego budynków pomiędzy przylegającymi komorami. Część 4: Przypadek złączy z co najmniej jednym ciężkim elementem

 

izolacja akustyczna ściany oslonowe

Informacja techniczna ift SC-11/1 Katalog elementów ściany osłonowej – izolacyjność akustyczna od dźwieków powietrznych i izolacyjność akustyczna wzdłużna (Bauteilkatalog Vorhangfassade – Luft- und Längsschalldämmung). Rosenheim, październik 2017 r

 

Informacje techniczne można pobrać lub wydrukować ze strony internetowej ift Rosenheim .

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 09/2018
 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik