Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Ściany zewnętrzne elementowe (segmentowe) a bezpieczeństwo pożarowe budynków. Część 2
Data dodania: 17.10.18

W tym artykule przedstawiono wymagania stawiane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, odnoszące się do jednopowłokowych ścian zewnętrznych przeszklonych [3], dotyczące w szczególności ścian zewnętrznych przeszklonych elementowych. Przedstawiono także przykłady projektów, w których wykorzystano rozwiązania stosowane w ścianach zewnętrznych przeszklonych elementowych umożliwiające spełnienie tych wymagań. 

 

 

Przykłady rozwiązań ścian elementowych w zrealizowanych budynkach

 

W większości, rozwiązania ścian elementowych projektowane są pod konkretny obiekt. Poniżej przedstawionych zostało pięć rozwiązań ścian elementowych, zastosowanych w budynkach: 

 

  • przykład I – CENT (Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego), 
  • przykład II – budynek „Żagiel”, ul. Złota 44 w Warszawie,
  • przykład III – Hotel Intercontinental w Warszawie, 
  • przykład IV – Park Postępu w Warszawie, 
  • przykład V – Hotel Bahrain Bay.

 

 

Przykład I. CENT U W przy ul. Banacha w Warszawie [17]

 

 

2018 10 30 1

Fot. 1. Budynek CENT UW przy ul. Banacha w Warszawie – strona wschodnia (zdjęcie autorów)

 

 

2018 10 30 2

Rys. 14. CENT UW – elewacja południowa

 

 

2018 10 30 3

Rys. 15. Przekrój pionowy przez pas międzykondygnacyjny

 

 

2018 10 30 4 1

Rys. 16. Połączenie ze słupem – przekrój poziomy

 

 

(...)

 

Przykład II. Budynek „Żagiel”, ul Złota 44 w Warszawie [18]

 

 

2018 10 31 1

Fot. 2. Budynek „Żagiel”. Elewacja północnowschodnia (zdjęcie autorów)

 

 

2018 10 31 2

Fot. 3. Budynek „Żagiel”. Elewacja zachodnia (zdjęcie autorów)

 

 

W budynku wykonano pasy międzykondygnacyjne jako żelbetowe (wieńce wieńczące stropy) o wysokości powyżej 800 mm, do których mocowane były równolegle segmenty ściany elementowej lub pod kątem za pomocą podkonstrukcji.

 

Przykładowe rozwiązania ścian elementowych budynku: 

 

  • w części N7 elewacji północnej (rys. 17 a) oraz 
  • w części W7 elewacji zachodniej (rys. 17 b) przedstawione zostały na rys. 18 ÷ 22.

 

 

2018 10 31 3

Rys. 17. Lokalizacja ścian: a) ściana N7 na elewacji zachodniej, b) ściana W7 na elewacji zachodniej 

 

 

2018 10 31 4

Rys. 18. Widok i przekroje przez ścianę N7

 

 

2018 10 31 5

Rys. 19. Rozwiązanie pasów międzykondygnacyjnych – ściana N7 (29 piętro)

 

 

 

2018 10 31 6

Rys. 20. Rozwiązanie pasów międzykondygnacyjnych – ściana N7 (30 piętro)

 

 

2018 10 31 7

Rys. 21. Rozwiązanie pasów międzykondygnacyjnych – ściana N7 (28 piętro)

 

 

2018 10 32 1

Rys. 22. Widok i przekroje przez ścianę W7

 

 

Podsumowując, odporność ogniową zapewniają przede wszystkim odpowiednio zaprojektowane żelbetowe wieńce, a rozprzestrzenianie dymu ograniczono poprzez odpowiednie uszczelnienia szczelin na połączeniach ścian elementowych do stropów i wzdłuż dolnej krawędzi wieńców.

 

 

Przykład III. H otel Intercontinental w Warszawie [19]

 

 

2018 10 32 2

Fot. 4. Hotel Intercontinental. Elewacja południowo- zachodnia (zdjęcie autorów) 

 

 

2018 10 32 3

Fot. 5. Hotel Intercontinental. Strona południowo- wschodnia (zdjęcie autorów)

 

 

2018 10 32 4

Rys. 23. Rozwiązanie pasa międzykondygnacyjnego – przekrój pionowy

 

 

2018 10 32 5

Rys. 24. Rozwiązanie pasa międzykondygnacyjnego – przekrój poziomy

 

 

Przykład IV. Park Postępu w Warszawie [19]

 

Park Postępu to zespół biurowy, składający się z 4 budynków połączonych kondygnacją parteru. Każdy z budynków ma 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Zespół budynków znajduje się w dzielnicy Mokotów przy ul. Postępu 21 i ul. Domaniewskiej.

 

Na fot. 6 przedstawiono widok budynku a na rys. 25 widok segmentu. Na rys. 26 i 27 – przekroje ściany.

 

 

2018 10 33 1

Fot. 6. Park Postępu w Warszawie (zdjęcie autorów)

 

 

2018 10 33 2

Rys. 25. Widok segmentu 

 

 

2018 10 33 3

Rys. 26. Przekrój pionowy

 

 

2018 10 33 4

Rys. 27. Przekrój poziomy

 

 

Przykład V. H atel Bahrain Bay [20]

 

Hotel Bahrain Bay (Manama, Bahrajn) – przykład jednego z bardziej znanych budynków wysokościowych na świecie (fot. 7).

 

 

2018 10 33 5

Fot. 7. Hotel Bahrain Bay – architekt: Skidmore, Owings & Merill LLP (SOM) (fot.: Waleed AlAbbas – https://www.som.com

 

 

Budynek zaprojektowany został jako rodzaj bramy prowadzącej do miasta o dwóch wieżach o wysokości 200 m każda. Ściany elementowe na wieżach wykonane zostały ze specjalnie zaprojektowanych dla tego obiektu elementów (segmentów) [20]. Typowy element indywidualnego rozwiązania zastosowany na wieżach przedstawiony został na rys. 28 (powierzchnia ściany segmentowej zastosowana na wieżach wynosi 13 000 m2). Wymiary typowego elementu na wieżach to: 1675 mm - szerokość i 3800 mm - wysokość. Przekroje poziomy i pionowy przez typowy element przedstawiono na rys. 29 i 30.

 

 

2018 10 33 6

Rys. 28. Widok typowego elementu

 

 

2018 10 34 1

Rys. 29. Wieże, przekrój poziomy D – D

 

 

2018 10 34 2

Rys. 30. Wieże – przekrój pionowy, rozwiązanie indywidualne [20]

 

 

Podsumowanie

 

Ocena bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych przeszklonych o konstrukcji słupowo-ryglowej i ścian zewnętrznych przeszklonych elementowych jest dokonywana według tych samych zasad [3]. W zakresie odporności ogniowej występują jednak, na etapie wykonywanych badań i klasyfikacji, pewne reguły specyficzne dla ścian zewnętrznych przeszklonych o konstrukcji słupowo-ryglowej i ścian zewnętrznych przeszklonych elementowych, w szczególności dotyczące zakresu zastosowania uzyskanych wyników badań.

 

Zapewnienie odporności ogniowej pasa międzykondygnacyjnego realizowane jest często poprzez wylanie odpowiedniej wysokości wieńców żelbetowych – przykłady II, III i IV. Inne rozwiązanie przedstawiono w przykładzie I.

 

Właściwości ogniowe w zakresie rozprzestrzeniania ognia i reakcji na ogień oceniane są tymi samymi metodami, niezależnie od konstrukcji ścian zewnętrznych przeszklonych. Natomiast specyfika wykonania ścian zewnętrznych przeszklonych o konstrukcji słupowo-ryglowej, w stosunku do sposobu wykonania ścian zewnętrznych przeszklonych elementowych, może prowadzić do różnych wyników nawet przy zastosowania komponentów wykonanych z tych samych materiałów.

 

W zharmonizowanej normie wyrobu EN 13830:2003 [13] nie wprowadzono odrębnego sposobu podejścia do oceny ścian zewnętrznych przeszklonych o konstrukcji słupowo-ryglowej i ścian zewnętrznych przeszklonych elementowych. Traktowane one są w ten sam sposób – jako ściany zewnętrzne przeszklone. W nowym wydaniu tej normy [14], które nadal nie zostało ogłoszone jako zharmonizowana norma wyrobu, w tym zakresie nie wprowadzono żadnych zmian.

 

dr inż. Zofia Laskowska

 

dr inż. Andrzej Borowy
ITB

 

Artykuł powstał na podstawie referatu prezentowanego przez współautorkę na XXXII Konferencji Technicznej zorganizowanej przez redakcję „Świat Szkła” w dn. 12.04.2018 r.

 

Autorzy artykułu dziękują firmom: PONZIO, Schüco, Kyotec, Hydro Building Systems Poland, Reynaers Aluminium, ESOX PROJEKT i ALUPROF za udostępnienie katalogów i dokumentacji technicznej prezentowanych rozwiązań.

 

Autorzy serdecznie przepraszają  za pominięcie firmy ESOX PROJEKT w treści artykułu

 

Literatua

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75: 2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

2.. PN-EN 13119: 2009-11 Ściany osłonowe. Terminologia

3.. Laskowska Z., Borowy A.: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w odniesieniu do ścian zewnętrznych przeszklonych (w druku)

4.. Laskowska Z., Borowy A.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków z dwupowłokowymi ścianami zewnętrznymi. Część 1. „Świat Szkła” 9 (221) wrzesień 2017

5.. Laskowska Z., Borowy A.: Bezpieczeństwo pożarowe budynków z dwupowłokowymi ścianami zewnętrznymi. Część 2. „Świat Szkła” 11 (223) listopad 2017

6.. PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany

7.. PN-EN 1364-3:2014-03 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 3: Ściany osłonowe – pełna konfiguracja

8.. PN-EN 1364-4:2014-04 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 4: Ściany osłonowe – częściowa konfiguracja

9.. PN-EN 15254-6:2014-03 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej. Ściany nienośne. Część 6: Ściany osłonowe

10.. PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej

11.. PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

12.. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

13.. EN 13830:2003 Curtain walling. Product standard (Ściany osłonowe. Norma wyrobu)

14.. EN 13830:2015 Curtain walling. Product standard (Ściany osłonowe. Norma wyrobu)

15..P ONZIO PF173 Katalog systemowy ścian osłonowych elementowych

16.. Schüco FASADA USC 65SG, część I i II

17.. Dokumentacja techniczna przekazana przez firmę Reynaers Aluminium za zgodą ESOX PROJEKT

18.. Dokumentacja techniczna przekazana przez firmę Kyotec, styczeń 2018

19.. Dokumentacje techniczne przekazane przez firmę Hydro Building Systems Poland

20.. Hotel Cztery Pory Roku, Niezwykła Kompozycja. # 17 Architektoniczny magazyn firmy Reynaers Aluminium, A10 Publishers B.V., wydanie jesień 2015

21.. Katalog indywidualnych rozwiązań obiektowych. Edycja 2017. Wydawca ALUPROF S.A. (www.aluprof.eu). Opracowanie Advertiva

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 10/2018

 

 

 

 

01 chik
01 chik