Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 04 okladka1

Świat Szkła 4/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-002a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Wytrzymałe oszklenie ze szkła laminowanego oprze się nawet tornadom
Data dodania: 18.12.18

Tornada często mają niszczycielski efekt, ale specjalne przeszklenia architektoniczne mogą złagodzić związane z tym ogromne szkody, a także zmniejszyć koszty usuwania skutków żywiołu.

 

Matka natura jest w stanie szybko wykryć defekty budynków, ma też niesamowitą zdolność destruktywnego, uwypuklenia wad w projektach budowlanych: od prostych usterek, jak nieszczelne dachy przeciekające w czasie deszczu, aż po kompletne zawalenia budynków przy ciężkich warunkach pogodowych, takich jak tornada czy huragany

 

Ze względu na takie ekstremalne warunki pogodowe projektowanie budynków jest działaniem, które powinno zbalansować różne aspekty.

 

Architekci i inżynierowie budowlani powinni wziąć pod uwagę codzienne użytkowanie budynku, ale także bezpieczeństwo ludzi w razie poważnych zdarzeń pogodowych.

 

Jest to szczególnie ważne w budynkach, w których przebywa wiele osób, takich jak szkoły i szpitale, oraz tych, które są niezbędne do podjęcia działań ratunkowych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak posterunki policji, posterunki straży pożarnej i ośrodki reagowania kryzysowego.

 

Prostą odpowiedzią byłoby stworzenie budynku podobnego do całkowicie zamkniętego, bezpiecznego pokoju.

 

Niestety z jednej strony z tego powodu mogłaby ucierpieć estetyka budynku, a z drugiej strony może to wywołać u ludzi poczucie zamknięcia, ze wszystkimi związanymi z tym negatywnymi, psychologicznymi skutkami dla życia i wydajności w pracy w tak zamkniętym środowisku.

 

Oczywistą odpowiedzią na zwiększenie wizualnej i psychologicznej atrakcyjności budynku, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest zastosowanie oszklenia.

 

Jednak zwykłe oszklenie po prostu nie spełnia swojej roli w ekstremalnych zagrożeniach atmosferycznych.

 

Zasadą jest, że szklenie jest krytycznym punktem w budynkach, zwłaszcza gdy stosowane są konwencjonalne projekty, a tym bardziej w miejscach, gdzie występują tornada.

 

Dopiero w ostatnich latach wprowadzono technologię szklenia za pomocą szkła laminowanego, która jest w stanie sprostać rygorom nawet tornada kategorii EF-5.

 

Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) w USA przedstawia obraz rzeczywistości, z którą mają do czynienia architekci i konstruktorzy szyb:

 

Tornado to gwałtownie obracająca się kolumna powietrza rozciągająca się od ośrodka burzowego do ziemi. Najbardziej gwałtowne tornada o prędkości wiatru 400 km/h i więcej mogą pozostawić ogromne zniszczenia na powierzchni ziemi w pasie o szerokości ponad 1,5 km i długości 80 km.

 

W ciągu przeciętnego roku w USA zgłoszono 800 tornad, ale w innych państwach występują również te zagrożenia.

 

2018 12 62 1
Niedawno odbudowany Szpital Miłosierdzia w Joplin, w stanie Missouri, wykorzystuje szkło laminowane wykonane z użyciem folii laminującej SentryGlas®. Poprzedni szpital prawie całkowicie zniszczyło tornado w 2011 roku. Dostawcą nowych przeszkleń odpornych na uderzenie tornada była firma Architectural Wall Systems.

 

W porównaniu do huraganów i trzęsień ziemi, pojedyncze tornada zazwyczaj oddziałują na mniejsze obszary geograficzne.

 

Występują jednak częściej i powodują więcej zgonów. Od 1950 do 2011 roku tornada w USA spowodowały ok. 5600 zgonów, więcej niż huragany i trzęsienia ziemi łącznie, w tym samym okresie.

 

Tornada są podzielone na kategorie według ich prędkości wiatru.

 

Sześciopoziomowa, ulepszona skala Fujita (EF) ocenia szacowane zniszczenia zadawane przez wiatr o określonej prędkości.

 

Stopień uszkodzenia waha się od wizualnie rozpoznawalnego uszkodzenia do całkowitego zniszczenia.

 

Skala zaczyna się od EF-0 (prędkość wiatru 65-85 mph czyli 105-137 km/h) i kończy się na EF-5 (> 200 mph czyli 322 km/h).

 

Te ekstremalne prędkości wiatru są główną przyczyną uszkodzeń spowodowanych przez burze, nie jest więc zaskakujące, że wiele badań poszło w kierunku złagodzenia bezpośrednich i pośrednich negatywnych ich skutków

 

W rezultacie uzyskano solidniejsze budynki i przeszklenia spełniające wymagania Wytycznych FEMA i International Code Council (ICC) 500.

 

Ochrona przed tornadami obejmuje trzy główne aspekty: konstrukcję, która jest zdolna wytrzymać wpływ obciążenia wiatrem, odpowiednie fundamenty oraz wystarczającą odporność na uderzenia gruzu (powstającego podczas tornada) – co jest szczególnie ważne w przypadku przeszkleń i ścian osłonowych.

 

Aby ocenić odporność na uderzenia gruzem, przeszklenia przeznaczone do spełnienia norm związanych z odpornością na tornada poddawane są badaniom odporności na uderzenia.

 

W przeciwieństwie do systemów przeszkleń zaprojektowanych dla odporności na huragany, które muszą być odporne na uderzenia przedmiotu o wadze 9 funtów (4,1 kg) poruszającego się z prędkością 34 mil na godzinę (55 km/h) - systemy zaprojektowane dla odporności na tornado muszą być w stanie wytrzymać uderzenie przedmiotu o wadze 15 funtów poruszającego się z prędkością 100 mil/h (160 km/h).

 

Gruzy powstające podczas tornada, które mogą przebijać ściany i okna, stanowią jedynie część zagrożenia

 

Gdy budynek jest nieodporny na tornada, może być dosłownie zdeformowany i „nadęty” przez ciśnienie wiatru, które może doprowadzić do ogromnych uszkodzeń, oderwania dachu i, w najgorszym przypadku, zawalenia budynku.

 

Do zaliczenia testów wymagane jest zastosowanie szkła laminowanego ze sztywnymi, odpornymi na rozdarcie foliami laminującymi, jako elementu szyb zespolonych.

 

Opracowana 20 lat temu do zastosowań w budynkach odpornych na huragany folia laminująca SentryGlas® Ionoplast została niedawno rygorystycznie przetestowana zgodnie ze skalą EF, po serii gwałtownych burz w południowo-wschodniej części USA. W rezultacie można teraz określić, że w niektórych rozmiarach osiągnęła odporność na tornada dla klasy EF-5.

 

Chris Giovannielli, menedżer produktu w Kawneer w Ameryce Północnej, powiedział: – Współpracowaliśmy z Kuraray przy wielu projektach, szczególnie w związku z zastosowaniem oszklenia w miejscach, w których może wystąpić zagrożenie uderzeniem gruzem i wysokie ciśnienie wiatru.

 

Szkło i oszklenie muszą działać jako jednorodny wyrób i nie powinny być słabym ogniwem w strukturze. Po huraganie Andrew, kategorii 5, powstałym na Atlantyku, który uderzył w Bahamy i Florydę w połowie sierpnia 1992 r., zmieniły się przepisy budowlane i od tego czasu opracowaliśmy gamę produktów spełniających nowe standardy.

 

W tornadach występują gwałtowne, ale nie trwale uporczywe, silne wiatry, jak w huraganach. Niemniej ich skutki mogą być równie katastrofalne.

 

W związku z bardzo podobnymi testami byłoby użyteczne, gdyby wszystkie systemy zaprojektowane jako odporne na huragan mogły wytrzymać siłę tornad.

 

– Kilka lat temu Kuraray wprowadził laminowaną strukturę ze szkła – kontynuował Giovannielli, – która przeszła pozytywnie testy dla kategorii EF-4 i była w stanie spełnić pewne standardy ICC 500.

 

Kontynuowaliśmy rozwój i po długim okresie testowania byliśmy w stanie pokazać tafle szkła, które spełniły kryteria bardziej wymagającej kategorii EF-5 w pewnych zakresach.

 

Mamy teraz rozwiązanie dla szklenia i ścian osłonowych dla budynków, które są ważne dla infrastruktury, obiektów komunalnych i dla służb ratowniczych.

 

2018 12 62 2

Szpital dla dzieci (University of Iowa Stead Family Children’s Hospital) w Iowa dostosował swoją koncepcję oszklenia na etapie projektowania, z uwzględnieniem szkód powstałych w wyniku tornada Joplin 2011

 

Trosifol™ jest światowym liderem wśród dostawców folii PVB i jonoplastycznych, służących produkcji bezpiecznego szkła laminowanego wykorzystywanego w segmencie architektonicznym.

 

Trosifol™ oferuje wyjątkowe rozwiązania:
- strukturalne: folie Trosifol® Extra Stiff (ES) PVB i SentryGlas® ionoplast;
- akustyczne: folia jednowarstwowa i wielowarstwowa Trosifol® SC do izolacji akustycznej;
- kontroli UV: od pełnej ochrony przed promieniowaniem UV do maksymalnej transmisji UV;
- UltraClear: folia z najniższym wskaźnikiem zażółcenia w branży;
- dekoracja i wzornictwo: folie czarno-białe, kolorowe i drukowane.

 

I dalej: – Początkowe zainteresowanie dotyczyło bezpiecznych pomieszczeń i bezpiecznych stref, ale przewidujemy znacznie szersze zastosowania w szkołach, szpitalach i innych budynkach, z dużą liczbą użytkowników, gdzie estetyka i naturalne światło nadal odgrywa ważną rolę dla bezpieczeństwa ludzi, ich dobrego samopoczucia i komfortu.

 

Panele szklane wyposażone w folię laminująca SentryGlas® mają także inne zalety, takie jak inne materiały, np. poliwęglan.

 

Oprócz wytrzymałości i odporności na przebicia, nasze rozwiązanie UT1600 zapewnia lepszą kontrolę temperatury, 99% filtrację UV i niższą transmisję dźwięku, zapewniając wyjątkową jakość akustyczną. W ostatnich latach pojawiło się wiele nagłówków prasowych poświęconych niszczycielskiej sile tornad.

 

Jednym z przykładów jest Szpital Miłosierdzia w Joplin w stanie Missouri, który został poważnie uszkodzony w 2011 roku przez tornado. Budynek został zburzony w 2013 r. I ponownie otwarty w 2015 r.

 

Budowa w sercu „Tornado Alley” czyli w regionie z częstym występowaniem tornad oznaczała, że projekt przebudowy musiał zmierzyć się z możliwością wystąpienia kolejnego ekstremalnego zdarzenia pogodowego.

 

W rezultacie administratorzy szpitala zdecydowali się na zastosowanie paneli ze szkłem laminowanym, obejmujących grubsze niż normalne przekładki z folii laminującej SentryGlas®.

 

Szkło to zapewnia wyjątkowo wysoki poziom zabezpieczenia przed przenikaniem przez latające szczątki budynków i różne scenariusze nadciśnienia.

 

Lekcje ze zniszczenia szpitala w Joplin zostały również „odrobione” przy projektowaniu innych budynków, w tym szpitala dziecięcego w Iowa. Szpital ten był na etapie projektowania, kiedy tornado uderzyło w Joplin i w wyniku zniszczeń i dewastacji, jakie projektanci zobaczyli w Joplin, podjęto decyzję o zainstalowaniu wytrzymałego, odpornego na uderzenia szkła laminowanego zawierającego folię SentryGlas®, aby zapobiec podobnym uszkodzeniom w przypadku uderzenia tornada w Iowa.

 

Podobnie, jak wiele szpitali, dostęp do światła naturalnego poprzez szklenie był postrzegany jako niezbędny dla komfortu i poprawy stanu zdrowia pacjentów, a nawet dla przyśpieszenia gojenia.

 

Stosując folie SentryGlas® nie ma już potrzeby kompromisu między opornością na działanie burzy a nieograniczonym widokiem na zewnątrz.

 

Tornada, huragany i inne tropikalne burze zawsze będą nieprzewidywalne i każdego roku będą powodować ogromne szkody na całym świecie.

 

Nie można wyposażyć i zaprojektować każdego budynku, aby sprostać temu, co może się zdarzyć raz na dekadę, ale w przypadku nowych budów i przebudów ważne jest, aby podjąć odpowiednie kroki, zastosować najlepsze rozwiązania i nadać najwyższy priorytet bezpieczeństwu mieszkańców i użytkowników.

 

2018 12 63 1

W szpitalach światło dzienne odgrywa ważną rolę w procesie leczenia pacjentów. Szczególnej uwagi wymagają zatem szpitalne przeszklenia, stosowane na obszarach podatnych na powstawanie tornad

 


Rozpoczęto również dyskusję na temat samopoczucia mieszkańców, co jest równie ważne w szpitalach, szkołach i budynkach, które są zajmowane przez 24 godziny na dobę, czyli w miejscach, w których szyby mogą odgrywać istotną rolę.

 

Aby sprostać ich potrzebom, architekci i inżynierowie mają teraz rozwiązanie oszklenia, które może być wdrożone w wielu różnych zastosowaniach, gdyż przeszło bezpiecznie testy dotyczące kategorii EF-5 i jest dostarczane przez dwóch największych dostawców w branży.www.trosifol.com 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2018

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec