Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Sprawdzona technologia kontroli jakości szkła od VIPROTRON
Data dodania: 16.02.19

VIPROTRON oferuje przedsiębiorstwom zajmujacym się przetwórstwem szkła przodującą i zarazem sprawdzoną technologię kontroli jakości szkła. Stosownie do projektu technicznego, obejmującego zarówno dobór oświetlenia i kamer, jak i optykę oraz oprogramowanie, urządzenia firmy zapewniają jakość detekcji oraz osiągi, które znacznie wyprzedzają wymagania określone normami i wytycznymi.

 

 

2019 02 64 1

 

BT = Przepuszczalność przy jasnym tle (Brightfield transmission)
DT = Przepuszczalność przy ciemnym tle (Darkfield transmission)
BR = Odbicie przy jasnym tle (Brightfield reflection)
DR = Odbicie przy ciemnym tle (Darkfield reflection)

 

 


Normy i standardy
Wszystkie aktualnie obowiązujące normy (np. EN 1279, ASTM C1306 lub JIS R3209) opierają się na ocenie optycznej jakości szkła produkowanego w technologii float, dokonywanej w formie skanowania szkła znajdującego się na jasnym, oświetlonym rozproszonym światłem, tle.

 

Metoda ta jest podobna do zwykłego patrzenia przez człowieka przez szkło (jak np. podczas pa-trzenia przez okno). Ten jednakże sposób umożliwia wykrycie wad najbardziej oczywistych – ta-kich, które odznaczają się silnym kontrastem na jasnym tle. Przy tego rodzaju badaniu jednak większość wad szkła pozostaje niewykrywalna i to niezależnie od rozdzielczości skanera lub jego głębi ostrości.

 

Żeby wykryć wszystkie wady szkła, muszą one dawać wystarczający kontrast z tłem, na jakim są obserwowane, a w tym celu – w zależności od ich rodzaju – należy je obserwować pod różnymi kątami i przy zróżnicowanym oświetleniu.

 


Przepuszczalność i odbicie
Zgodnie z podręcznikami poświęconymi szkłu terminy „przepuszczalność” i „odbicie” określają ważne własności optyczne szkła. Pojęcia te mają również podstawowe znaczenie z punktu wi-dzenia detekcji wad szkła, albowiem niektóre wady są widoczne głównie w wyniku przepusz-czania światła przez szkło, inne zaś jedynie w wyniku odbicia światła od szkła.

 


Jasne i ciemne tło
Obok sposobu obserwacji szkła kolejnym, istotnym parametrem detekcji wad szkła jest położe-nie obserwatora (kamery) względem szkła: czy spogląda on na szkło bezpośrednio „pod świa-tło” – tak jak to opisują normy (jasno oświetlone podłoże), czy też obserwator patrzy przez szkło w ciemność, a światło wnika do szkła z boku (ciemne tło).

 

Dobre przykłady wad uzależnionych od wymienionych wyżej parametrów stanowią wady widoczne na placu budowy jedynie o określonej porze dnia lub wtedy, gdy promienie słoneczne padają pod odpowiednim kątem.

 

Ogółem rzecz biorąc, wykorzystanie dwóch wariantów oświetlenia (jasne tło i ciemne tło) oraz wspomnianych dwóch odmiennych sposobów obserwacji: patrzenie na lub przez szkło (prze-puszczalność lub odbicie światła) stwarza możliwości zastosowania czterech procedur badawczych.

 

 

2019 02 64 2

 

*) Heat Soak Test - Metoda eliminacji formatek szkła hartowanego zagrożonych samoistnym pęknięciem spowodowanym obecnością w szkle wtrąceń siarczku niklu polegająca na nagrzaniu szkła do temperatury ok. 290ºC i przetrzymaniu go w tej temperaturze przez określony czas, w którym następuje pęknięcie i eliminacja szyb wadliwych.

 

 


Wniosek
Z punktu widzenia detekcji i jej wyników kluczowe znaczenie mają nie poszczególne parametry, jak rozdzielczość względnie głębia ostrości, lecz dobór oświetlenia i kontrast, jaki w związku z nim można uzyskać!

 


Modułowość
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów VIPROTRON oferuje odznaczające się modułową konstrukcją, różnego rodzaju stanowiska badawczo-pomiarowe, służące do detekcji wad szkła w oparciu o badanie światła przepuszczonego przy jasnym tle.

 

Przedsiębiorstwa, które zamierzają wdrożyć detekcję wad szkła w oparciu o technologię skanowania, mogą zacząć od omawianego tu skanera, stanowiącego także rozwiązanie efektywne z punktu widzenia kosztów Rynek ciągle oczekuje produktów wyższej jakości.

 

Wymogom tym można sprostać montując dodatkowe moduły badawczo-pomiarowe, jak i wdrażając opracowywane na zamówienie rozwiązania indywidualne, które pozwolą spełnić oczekiwania bardzo wymagających klientów.

 


Nowe produkty i rodzaje szkła
VIPROTRON oferuje obecnie rozwiązania przeznaczone do badania nie tylko szkła przezroczystego, lecz również szkła rozpraszającego światło (np. szkła trawionego kwasem) lub szkła nieprzezroczystego (np. szkło lakierowane lub emaliowane, jak również szkło zwierciadlane).

 

Najnowszym produktem firmy jest skaner anizotropii. VIPROTRON jest przy tym pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek skaner umożliwiający pomiar anizotropii.

 


Zastosowanie
VIPROTRON oferuje detektory wad oraz urządzenia pomiarowe, które służą do badań wszelkiego rodzaju wyrobów budowlanych i które można wykorzystywać na wszystkich etapach procesu produkcji.

 

 

2019 02 64 3

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 2/2019

 

 

 

01 chik
01 chik