Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Żaluzje i kraty antywłamaniowe w obiektach handlowych
Data dodania: 11.11.19

Zabezpieczenia mechaniczne stanowią zazwyczaj podstawowe środki bezpieczeństwa stosowane w ochronie placówek handlowych. Z uwagi na ciągły rozwój nowoczesnych form handlu i budowę kolejnych centrów na popularności zyskały zabezpieczenia otworów wejściowych w postaci krat i żaluzji antywłamaniowych. W artykule przedstawione zostały rodzaje i klasy tych urządzeń oraz zasady ich certyfikacji. Na podstawie produktów czołowych producentów zaprezentowane zostaną również funkcjonalności oraz najciekawsze rozwiązania techniczne.

  

Zabezpieczenia mechaniczne w postaci krat i żaluzji antywłamaniowych nie są w naszym kraju tak popularne, jak ma to miejsce w wielu innych krajach europejskich. Na podstawie codziennej obserwacji nie trudno zauważyć, że najczęściej występują one jako zabezpieczenie wielkopowierzchniowych sklepów oraz centrów handlowych.

 

Rzadziej natomiast stosowane są jako ochrona stolarki okiennej, tutaj zdecydowanie większą popularnością cieszą się szyby o zwiększonej odporności na włamanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 356. Zupełnie odwrotnie sytuacja przedstawia się natomiast chociażby w krajach bałtyckich takich krajach jak Litwa, Łotwa czy Estonia, gdzie to właśnie zabezpieczenia mechaniczne cieszą się większą popularnością. Tego typu rozwiązanie preferowane są także prze tamtejsze przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe.

 

 2019 11 32 1

Źródło: http://2mrolety.pl/oferta/1/63/kraty-rolowane--bielsko-biala--2m#prettyPhoto[real]/5/

 

Z punktu widzenia organizacji nastawionej na maksymalizację zysków największą zaletą opisywanych rozwiązań jest możliwość pogodzenia przeciwstawnych sobie interesów: otwartości placówki handlowej na klientów z jednej strony, z drugiej natomiast – konieczności odpowiedniego zabezpieczenia lokalu. Nie jest przecież tajemnicą, że dzisiejsze standardy obsługi klientów w coraz mniejszym stopniu akceptują rozwiązania, które w jakikolwiek sposób mogą ograniczać wielkość sprzedaży.

 

Nie pochwalam w tym miejscu sytuacji, gdzie to działy sprzedaży dyktują całkowicie warunki pozostałym działom, wszak wielokrotnie udowodniono, że taka polityka przedsiębiorstwa w dalszym horyzoncie czasowym przynosi więcej szkody niż pożytku. Zadaniem komórek wspomagających, a za takie bez wątpienia należy uznać komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, jest jednak poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą prowadzić śmiałe projekty biznesowe przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka.

 

W przeciwieństwie do okratowania otworów okiennych, które montowane jest na stałe, żaluzje i kraty rolowane mogą pozostawać w ciągu dnia podniesione powyżej witryny, przez co zarówno wgląd do środka, jak również wejście klientów do lokalu nie są w żaden sposób ograniczone. W godzinach otwarcia placówki krata lub żaluzja pozostaje nawinięta na specjalny wał, opuszczenie przegrody następuje wówczas jedynie na czas zamknięcia lokalu.

 

W zależności od modelu oraz klasy odporności na włamanie panele wykonane są z tworzywa sztucznego, stali lub aluminium. Kolorystyka może zostać dopasowana do potrzeb klienta, w większości przypadków istnieje możliwość pomalowania zabezpieczenia na dowolny kolor (przykładowo według palety RAL). W zależności od potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa opisywane zabezpieczenia mogą być wykonane z paneli pełnych lub perforowanych.

 

Klasa odporności na włamanie i zakładana metoda pokonania zabezpieczeń:
RC1N – przypadkowy włamywacz próbuje otworzyć okno, drzwi albo roletę przez używanie fizycznej przemocy na przykład kopiąc nogą, naciskając ramieniem, podnosząc lub wyrywając rękoma czyli zakładany jest atak bez użycia narzędzi;
RC2N – przypadkowy włamywacz próbuje otworzyć okno, drzwi albo roletę /okiennicę/ używającą prostych narzędzi na przykład takich jak śrubokręt, szczypce, klin;
RC3 – włamywacz próbuje zyskać wejście używające dodatkowego śrubokrętu i łomu;
RC4 – doświadczony włamywacz używa piły, młotek, siekierę, dłuta i narzędzie zasilane z akumulatorka np wiertarka;
RC5 – doświadczony włamywacz używa w dodatku elektryczne narzędzia na przykład, wyrzynarkę lub piłę szablastą (piłę wycinarkową) i szlifierkę kątową z dyskiem o maksymalnej średnicy 125 mm;
RC6 – doświadczony włamywacz używa w dodatku mocne elektryczne narzędzia, na przykład wyrzynarkę lub piłę szablastą, szlifierkę kątową z dyskiem o średnicy maksimum 230 mm.

RC – klasa odporności (ang. resistance class).

 

W tym drugim przypadku zapewniony zostaje ciągły wgląd do lokalu, co z punktu widzenia marketingowego może mieć niemałe znaczenie. Jest to także doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zapewnienie chronionej powierzchni swobodnej cyrkulacji powietrza. Oczywiście moż-


liwe jest również rozwiązanie pośrednie i łączenie profili pełnych z profilami perforowanymi. Co więcej, te ostatnie w razie potrzeby mogą zostać przysłonięte poliwęglanem.

 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem krat i żaluzji rolowanych jest niezwykła praktyczność i prostota obsługi. W zależności od modelu i zastosowanych rozwiązań sterowanie zabezpieczeniem może następować mechanicznie lub automatycznie. W przypadku zastosowanie sterowania automatycznego warto zwrócić uwagę, by zastosowany napęd zapewniał przede wszystkim niezawodność działania.

 

Jest to szczególnie ważne w tych sytuacjach, kiedy urządzenie wystawione jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wprawdzie według deklaracji producentów większość krat i żaluzji przystosowanych zostało zarówno do zastosowania wewnętrznego, jak również zewnętrznego, to jednak nie wszystkie produkty posiadają rozwiązania zapobiegające unieruchomieniu urządzenia w przypadku oblodzenia. Na wypadek usterki automatyki koniecznością jest możliwość manualnego otwarcia awaryjnego. Oczywiście, w celu zwiększenia odporności na włamanie, warto zamontować w dolnej listwie dwa niezależne od siebie zamki ryglujące.

 

Normy regulujące wymagania i metody określające odporność na włamanie:
PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1628:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie statyczne.
PN-EN 1629:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na obciążenie dynamiczne.
PN-EN 1630:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego.

(...)

 

 2019 11 32 3

Źródło: http://2mrolety.pl/oferta/1/63/kraty-rolowane--bielsko-biala--2m#prettyPhoto[real]/10/

 

W zależności od potrzeb automatyka może zostać uzupełniona o dodatkowe funkcjonalności, przykładowo sygnalizator świetlny czy licznik klientów. Wbudowana fotokomórka zapewnia natomiast automatyczne podniesienie kraty/żaluzji po wykryciu przeszkody w świetle wejścia. W podobny sposób działają zabezpieczenia krawędziowe, które po natrafieniu na przeszkodę, zatrzymują i unoszą zabezpieczenie.

 

Oczywiście nie jest problemem włączenie automatyki krat i żaluzji do systemu alarmowego, sterowanie pilotem lub w sposób zdalny z dowolnego miejsca na świecie. Wszystko to sprawia, że opisywane zabezpieczenia doskonale sprawdzają się do zamknięcia zarówno centrów handlowych, obiektów magazynowych i przemysłowych, jak również sklepów, restauracji, banków, kantorów oraz budynków administracji publicznej.

 

Warunkiem utrzymania określonej odporności na włamanie jest montaż urządzenia zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta. Jest to tym bardziej istotne, gdyż normy techniczne dotyczące krat i żaluzji antywłamaniowych nie zajmują się sposobami montażu i połączenia z elementami konstrukcyjnymi obiektu. Nie określają one również wymagań dla zastosowanej automatyki czy też spraw dotyczących odporności zamków (zastosowania tutaj mają odrębne normy).

 

 

Oczywiście, w niektórych przypadkach, montaż tego typu zabezpieczeń może wiązać się z potrzebą dostosowania wielkości otworów oraz wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku. Z drugiej strony, tego typu zabezpieczenia znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie dysponuje się wystarczającą wolną przestrzenią na otwarcie skrzydeł drzwi lub tradycyjnej bramy. Niezwykle ważne jest również prowadzenie cyklicznych przeglądów oraz bieżąca konserwacja.

 

 

 2019 11 32 2

Źródło: http://2mrolety.pl/oferta/1/63/kraty-rolowane--bielsko-biala--2m#prettyPhoto[real]/9/

 

Z tego też względu zaleca się wybór produktów tych producentów, którzy dysponują szybkim i profesjonalnym serwisem. Certyfikacja krat i żaluzji antywłamaniowych prowadzona jest w oparciu o normę techniczną PN-EN 1627:2011 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje. Odporność na włamanie. Wymagania i klasyfikacja. W wymienionej normie określone zostały szczegółowa wymagania i standaryzacja tego rodzaju zabezpieczeń.

 

I tak, wyszczególnić możemy sześć klas odporności na włamanie, gdzie klasa RC1N charakteryzuje się najniższymi wymaganiami, natomiast zabezpieczenia spełniające wymogi klasy RC6N cechują się najwyższą odpornością na włamanie1). Zabezpieczenia o klasie odporności na włamanie od 1 do 3 mają stanowić skuteczną ochroną dla przypadkowego lub okazjonalnego włamywacza. Przyjmuje się, że tego typu ataki są wynikiem sposobności samej w sobie, bez przewidywania specjalnych korzyści.

 

Oznacza to między innymi, że do pokonania zabezpieczeń jest używana niewielka siła, zaś wykorzystywane przez włamywacza środki to przede wszystkim ręczne narzędzia o prostej konstrukcji (śrubokręt, łom itp.). Chęć uniknięcia hałasu i nadmiernego ryzyka powoduje, iż w przypadku napotkania oporu ze strony zabezpieczeń włamywacz zaprzestaje dalszego ataku. Natomiast zabezpieczenia o klasie odporności na włamanie od 4 do 6 powinny przeciwstawić się zorganizowanym i dobrze przygotowanym próbom atakom.

 

Zakłada się, że w przypadku „profesjonalnych” włamywaczy i zorganizowanych grup przestępczych należy liczyć się ze zdecydowanie większą determinacją na osiągnięcie celu. Osoby próbujące sforsować zabezpieczenia posiadają na ich temat stosunkowo dużą wiedzę, świadomi są również korzyści jakie mogą osiągnąć, jeżeli podejmowane przez nich działanie zakończy się powodzeniem. Dlatego też są oni zazwyczaj bardzo dobrze przygotowani i używają bardziej skomplikowanych narzędzi, również narzędzi elektrycznych o dużej mocy (wiertarki, szlifierki itp.). W mniejszym stopniu przejmują się również wywoływanym przez narzędzia hałasem oraz dłuższym czasem potrzebnym na sforsowanie zabezpieczeń.

 

W Polsce procesem certyfikacji zajmują się Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz Instytut Techniki Budowlanej. Procedura badania i klasyfikacji opiera się na badaniu odporności na obciążenia statyczne (PN-EN 1628:2011), obciążenia dynamiczne (PN-EN 1629:2011) oraz badania odporności na próby włamania ręcznego (PN-EN 1630:2011). Jeżeli badany wyrób spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 1627:2011, to procedura kończy się ustaleniem stosownej klasy odporności na włamanie. Niestety w chwili obecnej niewielu producentów posiada ważne certyfikaty, przez co zakres produktów spełniających wymagania normy jest znacznie ograniczony.

 

(...)

 

Sergiusz Parszowski

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 11/2019
  

 

 

 

 

01 chik
          sec