Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Warunki stosowania szkła bezpiecznego na fasadach w różnych krajach
Data dodania: 03.02.20

Ostatnio w Niemczech mało jest wiążących decyzji na temat zastosowania szkła bezpiecznego w oszkleniu od podłogi do sufitu. Od co najmniej dwóch lat dyskusja opóźnia przyjęcie nowych wersji norm DIN 18008-1 [1] i DIN 18008-2 [2].

 

Ostatecznie jednak politycy postulują, żeby budowanie nie było zbyt drogie i niepotrzebnie obwarowane zbyt dużymi wymaganiami. Konieczne jest zatem zapewnienie przewidzianego prawem zabezpieczenia tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

 


Oczywiście, to sformułowanie znów pozostawia użytkowników z problemem, kto powinien teraz przejąć ocenę ryzyka. Stowarzyszenia i firmy zainteresowane odpowiednimi komponentami zapewniają pomoce interpretacyjne, ale nie mogą to być „absolutne” instrukcje działania.

 

Ta sytuacja, która przecież jest niezadowalająca dla wszystkich zaangażowanych, była wystarczającym powodem do zbadania, co wybrane kraje europejskie określają w swoich regulacjach prawnych i w jaki sposób są one wdrażane.

 

 2020 01 16 1

Fot. 1. Fragment z broszury Szkło w architekturze [7] 

 


Unia Europejska globalnie
Zasadniczo w Europie obowiązuje przepis określający, że wprowadzanie do obrotu wyrobów szklanych ze znakiem CE, zgodnie ze zharmonizowanymi normami dotyczącymi wyrobów, jest wszędzie regulowana poprzez wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Ale samo oznakowanie CE nie oznacza wskazania, jakiego rodzaju szkła należy użyć w konkretnym miejscu. Te kwestie powinny regulować przepisy w poszczególnych krajach.

 


Austria
W Austrii wdrożono odpowiednie proste i czytelne krajowe specyfikacje techniczne. Zestaw zasad określono w Wytycznych OIB (Österreichische Institut für Bautechnik) nr 4 „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność (brak barrier architektonicznych)” [3] oraz powiązane komentarze wyjaśniające.

 

W tych notach wyjaśniających punkt 5.1.1 wyraźnie stwierdza się, że reguła dotyczy również mieszkań i domów jednorodzinnych, niezależnie od liczby mieszkańców. Należy również zastosować serię norm ÖNORM B 3716 Szkło w budownictwie – Konstrukcje z oszkleniem strukturalnym, a w szczególności część 7 „Zastosowania szkła” [4] w odniesieniu do obszaru oszklenia.

 

Ponieważ Austria ma również strukturę federalną, istnieje możliwość „równoważnych wersji (odstępstw)” zgodnie z prawem krajowym. W określonej sytuacji jednak doświadczony organ techniczny, np. inżynierowie budowlani, powinien podać uzasadnienie dlaczego dane odstępstwo jest dopuszczalne.

 

Jeśli jednak konstruktor i projektant przestrzega wymagań Wytycznych-OIB nr 4 zawartych w rozdziale 5 „Ochrona przed wypadkami spowodowanych uderzeniem i spadającymi przedmiotami”, może łatwo określić, w jakim zastosowaniu trzeba użyć konkretnego rodzaju szkła.

 

(...)

 


Szwajcaria
Jeśli chodzi o przepisy budowlane, Szwajcarię można określić jako „wyspę błogosławionych”. Dopóki znane normy i wytyczne nie są wyraźnie wymienione w pozwoleniu na budowę lub w prawie pracy, wszystkie przepisy są dobrowolne. Mają one charakter podpowiedzi (zasobu wiedzy technicznej i prawnej), które eksperci z pewnością wykorzystają w razie wątpliwości.

 

Najważniejsze przepisy to szwajcarska norma SIA 331 Okna i drzwi balkonowe [5] oraz wytyczne SIGAB 002 Bezpieczeństwo związane ze szkłem – wymagania dotyczące elementów szklanych [6]. Broszura SIGAB Szkło w architekturze [7] (ryc. 1) zawiera również pomocne sugestie dotyczące użytkowania. Środki analizy ryzyka są nieznane.

 


Francja
Wniosek francuskiego stowarzyszenia przemysłu budowlanego (FFB) wykazał, że we Francji należy przestrzegać francuskiej normy dla wszystkich rodzajów oszklenia stosowanych w oknach, drzwiach i przegrodach wewnętrznych. W przypadku szkła bezpiecznego chodzi o normę NF DTU 39 Prace budowlane – Wybór oszklenia z uwzględnieniem narażenia na ryzyko obrażeń (związane z rodzajem zastosowania) – Część 5: Wytyczne dla projektantów i wykonawców robót budowlanych [8].

 

Chociaż norma ma być stosowana głównie dla różnych typów fasad budynków, określa ona dokładnie, jakie rodzaje szkła mają być zastosowane w jakich elementach w budynku i jego powłoce zewnętrznej (fasady i dach). Opisuje również szczegółowo sposób znakowania powierzchni szklanych, a nawet podaje przepisy dotyczące rodzaju obróbki krawędzi. Zakres stosowania tej normy kończy się jednak na drzwiach wejściowych do mieszkania, o ile nie są to budynki zamieszkania zbiorowego, jak schroniska, internaty itp.

 

Jak sugeruje tytuł opracowania, jest ono przeznaczone dla projektantów i wykonawców. Jeśli przestrzegasz podanych tam zasad, jesteś po bezpiecznej stronie w odniesieniu do wymagań inspekcji budowlanej.

 

 2020 01 16 2

Rys. 2. Wyciąg z broszury Finstral na temat wymagań normy UNI 7697 [12]

 


Belgia
Zasadę prawidłowego stosowania wyrobów szklanych w Belgii można znaleźć w belgijskiej normie NBN S 23-002 Prace szklarskie, którą należy stosować wraz z poprawką A1: 2010 [9]. Obszar zastosowania jest wyraźnie określony z rozróżninieniem między mieszkaniami, biurami, szkołami, teatrami, restauracjami i podobnymi budynkami użyteczności publicznej, a także pasażami/centrami handlowymi.

 

Wspólny dla wszystkich jest wymóg dotyczący szkła bezpiecznego z niższym lub wyższym wymaganiem odnośnie klasyfikacji rodzaju rozbicia zgodnie z EN 12600 Szkło w budownictwie – Badanie wahadłem – Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego [10].

 


Włochy
Prawem właściwym dla budownictwa we Włoszech są wytyczne NTC (NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI) z 17 stycznia 2018 r. Jednak informacje na temat konstrukcji szklanych są tam ograniczone. Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania szkła w budownictwie, można znaleść w normie UNI 7697 Kryteria bezpieczeństwa przy stosowaniu wyrobów szklanych [11].

 

Od wielu lat jest tam wyraźna regulacja, w których obszarach zastosowania należy stosować jaki rodzaj szkła. Publikacja firmy Finstral, która opracowała wytyczne, w których najważniejsze zasady UNI 7697 są omówione w języku niemieckim [12], można wymienić jako niemiecki dokument informacyjny.

 

Podobnie jak austriackie wytyczne OIB 4, norma UNI 7697 została zaprojektowana z rysunkami przedstawiającymi obszary zastosowania szkła bezpiecznego z dopuszczalną minimalną klasyfikacją rodzaju pęknięcia.

 


Wnioski
Podsumowując, można stwierdzić, że Niemcy określają w przepisach wymóg dotyczący bezpieczeństwa oszklenia, którego wdrożenie zależy od wiedzy fachowej osób zaangażowanych w budowę obiektu. W innych krajach rozważane powyżej normy i przepisy są w stanie określić znacznie bardziej szczegółowe wymagania, wobec których zaangażowane strony muszą zostać skonfrontowane również w przypadku sporu. 

 

(...)

 

Artykuł powstał na podstawie wystąpienia na konferencji ift Rosenheim, Fenstertage 2019

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Karin Lieb
ift Rosenheim


Literatura
[1] DIN 18008-1 Szkło w budownictwie - Zasady projektowania i wykonania – Część 1: Warunki i zasady ogólne (Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen),
[2] DIN 18008-2 Szkło w budownictwie – Zasady projektowania i wykonania – Część 2: Systemy szklenia podparte liniowo (Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln – Teil 2: Linienförmig gelagerte Verglasungen),
[3] OIB-Richtlinie 4: Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność bez barier architektonicznych (Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit) OIB-330.4-020/15, April 2019 und Erläuterungen Bemerkungen OIB-RL 4, April 2019
[4] ÖNORM B 3716-7 Szkło w budownictwie – Konstrukcje z oszkleniem strukturalnym; Część 7: Zastosowania szkła (Glas im Bauwesen – Konstruktiver Glasbau; Teil 7: Glasanwendungen)
[5] SIA 331:2012: Okna i drzwi balkonowe (Fenster und Fenstertüren)
[6] SIGAB Richtlinie 002 Bezpieczeństwo związane ze szkłem. Wymagania dotyczące elementów szklanych (Sicherheit mit Glas; Anforderungen an Glasbauteile)
[7] Broszura techniczna Szkło w architekturze; Centrum porad w zakresie zapobiegania wypadkom; bfu 201 (Fachbroschüre Glas in der Architektur; Beratungsstelle für Unfallverhütung); bfu 2017
[8] NF DTU 39 Prace budowlane –Wybór oszklenia z uwzględnieniem narażenia na ryzyko obrażeń (związane z rodzajem zastosowania) – Część 5: Wytyczne dla projektantów i wykonawców robót budowlanych (Travaux de bâtiment – Choix des vitrages en fonction de l’exposition aux risques de blessures – Partie 5 : mémento pour les maîtres d’oeuvre); CSTB/AFNOR:2017
[9] NBN S 23-002/A1/AC:2010 Prace szklarskie (Vitrerie) (STS 38)
[10] EN 12600:2002 Szkło w budownictwie -- Badanie wahadłem – Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego
[11] UNI 7697:2014-05 Kryteria bezpieczeństwa w zastosowaniach szklanych (Criteri di sicurezza nelle appllcazioni vetrarie)
[12] Rundschreiben 3/14, Fa. Finstral: Nowo zmieniona norma dotycząca ustawowego stosowania oszklenia chroniącego przed urazami we Włoszech (Neu überarbeitete Norm zur gesetzlich vorgeschriebenen Anwendung von verletzungshemmenden Verglasungen in Italien) (D.lgs n. 206/2005)

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 01/2020
   

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik