Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 01 okladka1

Świat Szkła 1/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

Technologia Smart-Tinting firmy Halio zdaje test tropikalny
Data dodania: 03.04.20

W eksperymencie instytutu BCA Skylab Singapore przeprowadzono porównanie elektrochromatycznej technologii Halio® Glass z klasycznymi, jednokomorowymi szybami zespolonymi z mechaniczną osłoną przeciwsłoneczną. 

 

Wyniki pokazują, że inteligentnie przyciemniane szkło poprawia komfort użytkowania i obniża koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu widoczności otoczenia zewnętrznego.

 

Zatrzymane zostało 100% światła oślepiającego, zaoszczędzono od 17 do 25% kosztów energii elektrycznej na oświetlenie i przez ponad 95% czasu trwania testu osiągnięto dobry komfort w pomieszczeniu.

 

 2020 03 35 2

 

Halio International opublikował wyniki obszernego testu w warunkach laboratoryjnych przeprowadzonego przez Energy Research Institute Politechniki Nanyang w Singapurze.

 

— Wyniki eksperymentów dowodzą, że możemy zakwalifikować technologię Halio® jako innowacyjne, zielone rozwiązanie dla budynków przyszłości — wyraża swoje zadowolenie Benoit Domercq, Dyrektor Generalny na Europę i Bliski Wschód w firmie Halio International.

 

Obrotowa platforma umożliwia różne scenariusze oświetlenia
Na obrotowej platformie na dachu 7-piętrowego budynku umieszczone są dwa identyczne pomieszczenia badawcze instytutu BCA Skylab, każde o powierzchni 43 m².

 

Umożliwia to przeprowadzenie testów technologicznych w wymagających warunkach tropikalnych przy zróżnicowanym nasłonecznieniu.

 

2020 03 35 1

 

Dla realizacji pomiarów dostępnych jest ponad 200 czujników.

 

W badaniu porównywano warunki panujące w pomieszczeniu z elewacją wykonaną ze szkła Halio® do warunków w pomieszczeniu referencyjnym z elewacją z konwencjonalnego jednokomorowego oszklenia z powłoką Low-E i żaluzjami.

 

W obu pomieszczeniach zostały odtworzone identyczne warunki biurowe.

 

2020 03 35 6

 

Wyniki pokazują, że technologia Halio przewyższa tradycyjne szkła Low-E w trzech zakresach: ochrony przed oślepianiem, komfortu cieplnego i oszczędności energii elektrycznej na oświetlenie.

 

2020 03 35 7

 


Komfort wizualny: ochrona przed oślepianiem
Zdjęcia wykonane kamerą HDR, która obejmowała całkowite pole widzenia użytkownika budynku, pokazują, że Halio zatrzymuje w 100% ekstremalnie silne oślepiające światło.

 

2020 03 35 3

 

Okres prób obejmował trzy następujące po sobie popołudnia, przy czym testowane elewacje były skierowane na zachód.

 

Zarejestrowane przez kamerę wartości zostały przeliczone na współczynnik oślepienia DGP i przyporządkowane, zgodnie z metodą Wienolda i Christoffersena (Wienold, 2006 [1]), czterem kategoriom: niezauważalne, zauważalne, drażniące i dokuczliwe.

 

Łącznie 3 godziny „dokuczliwego światła oślepiającego” i 1,25 godziny „drażniącego światła oślepiającego” zmusiło użytkowników w pomieszczeniu referencyjnym do opuszczenia żaluzji i tym samym także do przerwania widoczności otoczenia zewnętrznego.

 

2020 03 35 8

 

Natomiast w przeciągu wszystkich trzech dni w pomieszczeniu z oszkleniem Halio nie stwierdzono jakiegokolwiek oślepienia światłem naturalnym.

 

Nawet w stanie całkowitego przyciemnienia szkło Halio pozostawało przejrzystym.

 

Użytkownik budynku posiada stale najlepszy dostęp do światła naturalnego, ponieważ sterownik automatycznie dopasowuje stopień zaciemnienia do zmiany intensywności oślepiania.

 

2020 03 35 4

 


Mniejsza konieczność ztucznego oświetlenia
Ze wzrostem komfortu wizualnego powiązana była redukcja kosztów energii przeznaczonej na oświetlenie.

 

W pomieszczeniu testowym wyposażonym w szkło Halio zapotrzebowanie na energię elektryczną było o 17% mniejsze przy ukierunkowaniu na zachód i o 25% mniejsze przy ukierunkowaniu na północ w porównaniu do sytuacji referencyjnej z zasuniętymi żaluzjami.

 

2020 03 35 5

 


Podwyższony komfort cieplny
I w ostatniej, nie mniej ważnej kwestii, dokonano także pomiarów różnic komfortu cieplnego zgodnie z PN-EN ISO 7730 wzgl. PN-EN 15251.

 

Do obliczenia wskaźnika PMV (indywidualne samopoczucie) i wskaźnika PPD (stopień dyskomfortu) zgodnie z ISO 7730 uwzględniono parametry klimatyczne, takie jak temperatura pomieszczenia, średnia temperatura promieniowania, wilgotność powietrza i prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu.

 

Również tutaj wyniki wskazują na wyraźne zalety technologii elektrochromatycznej.

 

2020 03 35 9

 

Ponad 95% czasu w pomieszczeniu testowym z oszkleniem Halio panował przyjemny klimat kategorii B, w porównaniu do 75% i 78% w przypadku oszklenia jednokomorowego z otwartymi lub zasuniętymi żaluzjami.

 

Sugeruje to domniemanie, że inteligentne zaciemnienie poza przeciwdziałaniem światłu oślepiającemu może również obniżyć ilość doprowadzonej energii z zewnątrz i tym samym na stałe poprawić komfort cieplny. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej halioglass.eu.

 

Dariusz Adamski
HALIO International, www.halioglass.eu

 

Bibliografia
[1] Wienold, J. C. (2006): Evaluation methods and development of a new glare prediction model for daylight environments with the use of CCD cameras. „Energy Build.” 38, s. 743-757.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 03/2020
   

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec