Aktualne wydanie

2022 04 okladka1

Świat Szkła 4/2022

User Menu

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-002a

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

* Okna oddymiające - skuteczność działania
Data dodania: 03.05.10

Jednym z podstawowych elementów poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wielokondygnacyjnych jest wykonanie skutecznej instalacji wentylacyjnej, chroniącej drogi ewakuacji przed niebezpieczeństwem zadymienia. Systemy oddymiania grawitacyjnego funkcjonują na naszym rynku przeciwpożarowym od wielu lat i są jednym z podstawowych systemów wykorzystywanych do odprowadzania dymu i ciepła. W ostatnich latach systemy oddymiania grawitacyjnego przeszły w naszym kraju ogromną metamorfozę ze względu na charakter realizowanych inwestycji. Wentylacja grawitacyjna to już nie tylko przemysłowe klapy oddymiające ale również okna i żaluzje oddymiające będące częścią architektury obiektu.

BSH KLIMA 
EURA żaluzjowa klapa oddymiająca

Okna i żaluzje do odprowadzania dymu i ciepła poza walorami estetycznymi oraz możliwościami adaptacji w systemach fasadowych muszą spełniać również wymagania normy PN 12101-2. Norma ta została wprowadzona do obligatoryjnego stosowania we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 1 kwietnia 2004 r. W naszym przypadku regulacje europejskie zastąpiły regulacje polskie w dniu 1 września 2006.

 BSH KLIMA
DUO THERMA klapa dwuskrzydłowa oddymiająca z całkowitą izolacją termiczną i akustyczną

W anglojęzycznym zapisie tej normy (EN 12101-2) okno oddymiające jest wyraźnie określone jako urządzenie przeciwpożarowe podlegające obowiązkowi certyfikacji jako całość składająca się z kompletu okno + siłownik. Natomiast w polskim brzmieniu tej normy nie ma takiego zapisu. Dlatego ważnym wydaje się stanowisko KG PSP Biura Rozpoznawania Zagrożeń. Stanowisko KG PSP w sprawie okiennego systemu oddymiania jest jednoznaczne - okno oddymiające stanowi urządzenie przeciwpożarowe i powinno być badane i dopuszczone do stosowania jako komplet składający się z okna i siłownika, a powierzchnia czynna oddymiania powinna wynikać z raportów z badań, potwierdzonych przez notyfikowany instytut badawczy. Nie można stosować siłownika posiadającego oznakowanie CE do dowolnego okna i traktować to okno jako okno oddymiające. Opinię to potwierdza MSWiA oraz GUNB.

 BSH KLIMA
INOVA okno oddymiające z ukrytym siłownikiem

Zgodnie z normą PN 12101-2 urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła możemy podzielić na urządzenia o dodatnim współczynniku wypływu oraz urządzenia o ujemnym współczynniku wypływu. Urządzenia o dodatnim współczynniku wypływu montowane w pozycji horyzontalnej powinny otwierać się w przypadku klap dwuskrzydłowych na min 90° a w przypadku klap jednoskrzydłowych na min. 140°. W przypadku klap lub okien montowanych w dachu o pewnym kącie nachylenia suma kąta otwarcia skrzydła oraz kąta nachylenia dachu powinna znajdować się w przedziale pomiędzy 100° a 140°. Jeżeli zostaną spełnione te warunki mamy pewność, że urządzenia służące do odprowadzania dymu i ciepła działają w sposób prawidłowy.

 BSH KLIMA
LUMA okno oddymiające z ukrytym siłownikiem

Problemy mogą pojawić się w przypadku, gdy kąt otwarcia skrzydła jest mniejszy. Mamy wtedy do czynienia z urządzeniami o ujemnym współczynniku wypływu. W tej sytuacji współczynnik wypływu, określony nawet przy uwzględnieniu bocznego wiatru, może przyjmować wartości ujemne a to oznacza, że urządzenie zamiast odprowadzać dym na zewnątrz działa w odwrotnym kierunku. Powietrze zewnętrze jest wdmuchiwane do środka miesza się z dymem i powoduje zaburzenia w jego stabilnej warstwie podstropowej.

 BSH KLIMA
VENTRIA okno oddymiające

Ten problem dotyczy przede wszystkim okien oddymiających zabudowanych w pozycji pionowej, a także okien oddymiających montowanych w szklanych świetlikach, gdzie suma kąta otwarcia skrzydła oraz kąta nachylenia dachu jest niższa niż 100°. Istnieje bardzo duże ryzyko, że okna oddymiające będą działać jak urządzenia zadymiające w warunkach niekorzystnego działania wiatru. Właściwie tylko okna znajdujące się po stronie zawietrznej mogą spełnić funkcję oddymiającą. W kontekście tych wymagań pojawia się pytanie, czy możliwe jest stosowania okien oddymiających? Oczywiście, że tak, ale przy odpowiednich założeniach, które również norma PN EN 12101-2 precyzuje. Należy zastosować podwójną liczbę okien, umieszczonych w dwóch różnych ścianach w przypadku zabudowy pod kątem 90° lub w dwóch różnych kierunkach w przypadku zabudowy w świetlikach szklanych oraz otwieranie sekcji tych okien, które znajdują się po stronie zawietrznej. W tym celu okienny system oddymiania należy wyposażyć w system nadzorowania kierunku wiatru.

 
BSH KLIMA
ESTRA żaluzje oddymiające

Więcej informacji na stronie www.bsh.pl

Marta Grunwald

BSH KLIMA

patrz też:

- Specjalność: oddymianie , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 4/2010

więcej informacji: Świat Szkła 4/2010

 

 

 

01 chik
          sec