Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

* Klapy dymowe ESCO NRWG
Data dodania: 03.05.10

Najstarszym i najpopularniejszym sposobem zabezpieczania chronionej strefy przed gazami pożarowymi jest system grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła. Nadrzędnym celem stawianym systemowi jest zapewnienie warunków do bezpiecznej ewakuacji osób znajdujących się w budynku lub jego części objętej pożarem. W dalszej kolejności zadaniem systemu jest ochrona konstrukcji budynku, realizowana poprzez ograniczenie oddziaływania na nią wysokiej temperatury. Nie mniej ważne jest także ułatwienie działań służbom ratowniczym oraz ograniczenie strat materialnych powodowanych przez gazy pożarowe.

Ideą grawitacyjnego systemu usuwania dymu i ciepła jest utrzymywanie warstwy wolnej od zadymienia na odpowiedniej wysokości, przez czas potrzebny do tego, aby ewakuować osoby mogące znajdować się zagrożonym budynku. Dym powstający w trakcie procesu spalania unoszony jest w tzw. kolumnie konwekcyjnej. Wytworzeniu tej kolumny towarzyszy mieszanie się dymu z powietrzem znajdującym się w jej otoczeniu. Skuteczne działanie systemu wymaga dostarczenia z zewnątrz odpowiedniej ilości powietrza kompensacyjnego.W tym celu wykorzystuje się otwory znajdujące się w dolnej części pomieszczenia poniżej projektowanej warstwy dymu. System powinien być tak zaprojektowany, aby dym gromadził się w górnej części strefy i tworzył tzw. zbiorniki dymu. Chroniona strefa może być podzielona na strefy dymowe za pomocą kurtyn dymowych, które pozwalają na ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu w poziomie. Dym usuwany jest za pomocą klap dymowych usytuowanych w dachu lub ścianach pionowych budynku. Warunkiem niezbędnym do spełnienia założeń projektowych jest zapewnienie wymaganej czynnej powierzchni oddymiania, poprzez zastosowanie klap dymowych.

ESCO

Okna napowietrzające w systemie ESCO NRWG

Sposób określania jednego z parametrów klapy dymowej, jakim jest powierzchnia czynna, opisuje norma PN-EN 12101-2. Urządzenia systemu ESCO NRWG są zgodne z wymaganiami wyżej wymienionej normy, co potwierdzają raporty z badań oraz otrzymany certyfikat zgodności.

System ESCO NRWG, opiera się na klapach dymowych wykonanych z profili aluminiowych oraz stalowych, w szerokim zakresie wymiarów oraz wariantów otwarcia. Klapy dymowe ESCO mogą być uruchamiane za pomocą siłowników elektrycznych łańcuchowych oraz trzpieniowych, jak i pneumatycznych. W skład systemu wchodzą nie tylko klapy dymowe, ale także siłowniki do otworów napowietrzających oraz centrale i peryferia stosowane w systemach usuwania dymu i ciepła.

Grzegorz Sawicki

ESCO Polska

patrz też:

- Specjalność: oddymianie , Robert Sienkiewicz, Świat Szkła 4/2010

więcej informacji: Świat Szkła 4/2010

 

 

 

01 chik
01 chik