Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Wydajna praca dzięki innowacyjnej ochronie przeciwsłonecznej i kontroli światła dziennego
Data dodania: 04.08.21

Wymagania, atesty i informacje dotyczące projektowania

Ochrona przed upałem w okresie letnim i dostarczenie naturalnego światła dziennego nabiera coraz większego znaczenia ze względu na coraz częstsze fale upałów, konieczność obniżenia kosztów klimatyzacji i oświetlenia oraz rosnące wymagania dotyczące komfortu.

 

Poza stroną techniczną i energetyczną, nowe wyniki badań wyraźnie pokazują ogromny wpływ naturalnego oświetlenia dziennego na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi.

 

2021 07 33 1

Rys. 1 Warunki energetyczne i parametry szyb izolacyjnych

 

Badania medyczne pokazują, że światło dzienne reguluje metabolizm, hamuje produkcję melatoniny (hormonu snu), aktywuje „hormony dobrego nastroju”, takie jak serotonina i noradrenalina, poprawia układ odpornościowy, kontroluje rytm snu/budzenia oraz zwiększa efektywność/wydajność pracy i nauki.

 

W związku z tym wszystkie aspekty energetyczne i budowlane powinny znaleźć się na „drugim miejscu“. Ale oczywiście nie należy zapominać o właściwej ochronie przeciwsłonecznej – aby uniknąć uciążliwego wpływu oślepiania (glare, blendung) przez intensywne promienie słoneczne oraz przegrzewania pomieszczeń w lecie (ochrona przed efektem szklarniowym we wnętrzach budynków).

 

Projektowanie i realizacja ochrony przed słońcem oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości światła dziennego należą zatem do najbardziej wymagających zadań planistycznych, choć często są niedoceniane przez właścicieli budynków i architektów.

 


1 Informacje dotyczące projektowania
Relacje między ochroną przed przegrzewaniem pomieszczeń w lecie i zbyt intensywnymi promieniami słonecznymi (przed ciepłem i rażącym słońcem), a korzystnym wykorzystaniem światła dziennego są przeciwstawne.

 

W sezonie grzewczym współczynnik przenikania energii przez oszklenie (wartość g) powinien być większy niż 60%, jest to potrzebne/konieczne, aby optymalnie wykorzystać pasywne zyski energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Natomiast latem zalecana jest niska wartość g, aby uniknąć przegrzania pomieszczeń.

 

Zadanie projektanta polega teraz na optymalnym wykorzystaniu światła słonecznego i jednocześnie zapobieganiu przegrzewania się pomieszczeń. Konieczna jest skuteczna ochrona przeciwsłoneczna.

 

Do analizy/oceny tego, czy dany wyrób spełnia powyższe wymagania architekt i projektant branżowy potrzebują informacji o odpowiednich parametrach technicznych (całkowita przepuszczalność energii g, przepuszczalność światła, odporność na obciążenie wiatrem itp.). Pozwolą one sprawdzić czy spełnione są wymagania normatywne i prawne oraz oczekiwania użytkowników odnośnie funkcjonalnej i energooszczędnej fasady budynku.

 

Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- wykorzystanie energii słonecznej zimą (pasywne pozyskiwanie ciepła z promieni słonecznych),
- redukcję promieniowania słonecznego docierającego w lecie do pomieszczeń zapewniającą komfortowe temperatury wewnętrzne,
- wystarczającą ilość światła dziennego we wnętrzach, aby ograniczyć czas korzystania ze sztucznego oświetlenie,
- ochronę przed odblaskami (od ekranów) i oślepianiem (unikanie bezpośredniego przenikania przez szyby okienne intensywnych promieni słonecznych), szczególnie w przypadku pomieszczeń ze stanowiskami komputerowymi,
- ochronę prywatności w nocy (odwrotny efekt lustra weneckiego),
- niezakłócony widok z wnętrza na zewnątrz.

 

Okna i fasady, a szczególnie urządzenia do ochrony przeciwsłonecznej, muszą „reagować“ na dzienne i sezonowe wahania promieniowania słonecznego, aby zapewnić komfortowy klimat we wnętrzach zarówno w lecie, jak i w zimie. Systemy nieruchome (statyczne) nie są w stanie tego optymalnie zrobić, ponieważ nie reagują dynamicznie (odpowiednio różnie), aby dostosować się do zmieniających się warunków atmosferycznych (w zależności od pory dnia czy pory roku).

 

Dlatego też w budownictwie mieszkaniowym przydatne są - w przypadku nieobecności użytkowników - automatyczne systemy sterowania, które reagują samoczynnie - na podstawie zaprogramowanych zaleceń (np. o godzinie 10.00 „podnieś rolety“) lub bieżących wskazań czujników (np. nasłonecznienia, deszczu, wiatru).

 

Systemy te prowadzą do poprawy efektywności energetycznej budynku i zapewniają komfort życia domowników. Jednocześnie automatycznie podnoszone rolety lub żaluzje mogą symulować obecność mieszkańców w celu odstraszenia potencjalnych intruzów – mogą wiec stanowić cześć systemu ochrony przed włamaniem.

 

2021 07 33 2

Rys. 2 Paradoksalne /sprzeczne wymagania dotyczące szkła, okien i fasad

 

 

Tabela 1 Charakterystyka różnych systemów zacienienia/ochrony przeciwsłonecznej

Schemat działania Ochrona przed słońcem Zalety Uwagi/Zalecenia
2021 07 33 3a

na zewnątrz - nieruchoma (stałe listwy/lamele, „łamacze światła“, żagle przeciwsłoneczne itp.)

- niska wartość g (<0,20)
- funkcjonalne/działają nawet przy dużym obciążeniu wiatrem
i dużej wysokości budynku
- dopuszczalne jest czyszczenie elementów stałych
- element budynku, montowany w czasie realizacji obiektu
- ochrona elewacji przed gradem

- tylko ograniczona adaptacja do zmian dziennych/sezonowych
warunków promieniowania
- brak dostosowania do potrzeb użytkownika
- opracowane projektu połączenia z konstrukcją fasady i oszkleniem
- oznaczenie CE zgodnie z EN 13659

2021 07 33 3b na zewnątrz - ruchoma (żaluzje, okiennice, rolety itp.) - niska wartość g (<0,20)

- zmienne wykorzystanie światła dziennego
- dostosowanie do potrzeb użytkownika

- ograniczona funkcjonalność przy dużym obciążeniu wiatrem i dużej wysokości budynku
- czyszczenie filigranowych elementów jest czasochłonne
- oznaczenie CE zgodnie z EN 13659
2021 07 33 3c wewnątrz - ruchoma

(żaluzje, zasłony, rolety itp.)

- niska wartość g (<0,20)
- zmienne wykorzystanie światła dziennego
- dostosowanie do potrzeb użytkownika
- funkcjonalne nawet przy dużych obciążeniach wiatrem i dużych wysokościach budynków
- zmienne wykorzystanie światła dziennego
- dostosowanie do potrzeb użytkownika
- Łatwa instalacja i integracja w oknach i fasadach
- niska skuteczność ochrony przed upałem w lecie
- czyszczenie filigranowych elementów jest czasochłonne
- wpływ na wystrój wnętrz
- podwyższona temperatura powierzchni osłony od strony pomieszczenia
- EN 13120 (brak oznaczenia CE)
2021 07 33 3d na zewnątrz - statyczna (szyby przeciwsłoneczne

- Możliwa niska wartość g (0,20-0,50)
- Funkcjonalne nawet przy dużym obciążeniu wiatrem
i wysokości budynku
- Łatwe czyszczenie
- Prosta instalacja, brak połączeń między szkłem a osłoną
przeciwsłoneczną

- brak odblasków (niekiedy konieczna dodatkowa ochrona
przed olśnieniem)
- barwienie oszklenia przez naniesienie odpowiedniej powłoki
w czasie produkcji
- wymiana możliwa tylko jako kompletny egzemplarz (wielowarstwowa szyba)
- brak dostosowania do potrzeb użytkownika i promieniowania
dziennego/sezonowego
- podwyższona temperatura na powierzchniach od strony
pomieszczenia
- oznaczenie CE zgodnie z EN 1279

2021 07 33 3e

na zewnątrz
markizy i tkaniny/osłony przeciwsłoneczne

- zmienna
- brak przeszkód  /zniekształcenia w widoku zewnętrznym
- ograniczona funkcjonalność przy dużym obciążeniu wiatrem i wysokości budynku
- oznaczenie CE zgodnie z EN 13561
2021 07 33 3f w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych wielowarstwowych (komorowych) (rolety, żaluzje itp.) - niska wartość g (<0,20)
- funkcjonalne nawet przy dużym obciążeniu wiatrem i wysokości budynku
- zmienne wykorzystanie światła dziennego
- dostosowanie do potrzeb użytkownika
- nie trzeba czyścić osłony przeciwsłonecznej
- łatwa instalacja i integracja w oknach i fasadach

- wymiana możliwa tylko jako kompletny egzemplarz (szyba łącznie z żaluzją wewnątrzszybową)
- zwiększone obciążenie termiczne w komorze szyby zespolonej
- wysokie wymagania dotyczące jakości i użyteczności produktu
- wysoki współczynnik kosztów
- niezbędne zaplanowanie zasilania (instalacji elektrycznej) i sterowania
- certyfikat użyteczności – wg wytycznych ift VE-07/2

 

Szyby przeciwsłoneczne (z odpowiednimi powłokami funkcyjnymi) to najczęściej systemy statyczne (choć dostępne są też z szyby o zmiennej przezierności), które mają swoje wady i zalety w zależności od określonych wymagań.

 

Dlatego w przypadku szyb przeciwsłonecznych, zalecane jest współpraca z ruchomymi (regulowanymi) urządzeniami przeciwsłonecznymi, ponieważ szyby przeciwsłoneczne (szczególnie z powłokami refleksyjnymi) mogą również służyć jako ochrona przed oślepieniem (przy niezakłóconym widoku na zewnątrz).

 

Jest to możliwe dzięki funkcji inteligentnego sterowania, która sprawdza się w obu elementach - szybach przeciwsłonecznych i ruchomych osłonach przeciwsłonecznych.

 

Projektant musi przeanalizować odpowiednio - wymagania i ograniczenia systemów. W tabeli 1 przedstawiono podstawowe właściwości różnych urządzeń zacieniających i dostarczono praktycznych informacji dotyczących projektowania.

 

 2021 07 33 3

Rys. 3 Olśnienie/oślepienie pomimo osłony przeciwsłonecznej

 

2 Obliczenia i parametry ochrony przeciwsłonecznej
Skuteczność ochrony przeciwsłonecznej zależy od kilku wartości:
- całkowitej przepuszczalności energii g,
- przepuszczalności światła τv,
- selektywności (stosunek τv i g),
- współczynnika przenikania ciepła Ug,
- projektowania zacienienia (opisane parametrem gtotal).

 

Producenci często podają jedynie współczynnik redukcji Fc zamiast gtotal, który nie jest statyczny, ale zależny od oszklenia. W uproszczeniu, gtotal można wyznaczyć mnożąc Fc przez wartość g. Jeśli znany jest współczynnik/ stopień odbicia lub przepuszczania osłony przeciwsłonecznej, wartość Fc można dokładniej określić za pomocą prostej grafiki.

 

Różnica pomiędzy tymi dwoma metodami wyznaczania jest szczególnie istotna w przypadku dużych powierzchni szklanych na fasadach oraz efektywnego projektowania systemu klimatyzacji w budynkach biurowych i administracyjnych.

 

W celu wstępnego, przybliżonego oszacowania i projektowania, ift Rosenheim opracował proste diagramy/wykresy w celu określenia współczynnika redukcji Fc (rys. 4 i 5).

 

2021 07 33 4

Rys.4 Wyznaczanie współczynnika redukcji Fc dla wewnętrznej osłony przeciwsłonecznej

 

2021 07 33 5

Rys. 5 Wyznaczanie współczynnika redukcji Fc dla zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej

 

3 Normatywne przepisy dotyczące ochrony przed upałem w lecie
Minimalne wymagania dotyczące ochrony przed przegrzewaniem (upałem) w lecie dotyczą wszystkich pomieszczeń z podwyższoną temperaturą (≥19°C).

 

Wymagania te są sformułowane w rozporządzeniu o oszczędzaniu energii (EnEV) - dotyczą nowych budynków, rozbudowy i nowych części budynków w rozumieniu EnEV i muszą być zweryfikowane zgodnie z DIN 4108-2.

 

Norma DIN 4108-2 oferuje uproszczoną metodę (metoda określenia parametrów wchodzącej energii słonecznej lub metoda Sx), a także dynamiczną symulację budynku, która działa z określonymi parametrami i warunkami brzegowymi. Podczas projektowania można również wziąć pod uwagę chłodzenie i wentylację nocną.

 

W wyniku korekty w ostatniej aktualizacji normy procedura uproszczona i symulacja osiągają podobne wyniki. W przypadku większych powierzchni okien istnieje teraz „bardziej rygorystyczna” ocena, dzięki czemu wymagane są bardziej skuteczne środki ochrony przeciwsłonecznej niż wcześniej. W niektórych przypadkach wymagane są szyby przeciwsłoneczne plus dodatkowe urządzenia przeciwsłoneczne, czasami nawet w połączeniu ze zwiększoną wentylacją nocną i/lub chłodzeniem pasywnym.

 

Przykładowe obliczenia dla typowego, prostego budynku niemieszkalnego pokazują, że pomimo szyb przeciwsłonecznych o współczynniku g równym 31%, dopiero po uwzględnieniu dodatkowej zewnętrznej osłony przeciwsłonecznej, wymagania normy DIN 4108-2 dla budynku przedstawionego na rys. 6 zostają dopiero spełnione. Symulacja termiczna budynku będzie zatem coraz bardziej powszechną metodą w budownictwie niemieszkalnym.

 

Wartości odniesienia dla współczynnika redukcji Fc osłon przeciwsłonecznych zamieszczone w tabeli 7 normy DIN 4108-2 rozróżniają szyby podwójne i potrójne (jedno-i dwukomorowe), ale nie dotyczą szyb przeciwsłonecznych. Podane wartości Fc dla urządzeń przeciwsłonecznych w połączeniu z podwójnymi szybami mogą być stosowane do zewnętrznych systemów przeciwsłonecznych, ale wartości Fc dla wewnętrznych / zintegrowanych urządzeń przeciwsłonecznych z szybami przeciwsłonecznymi są zbyt wysokie. Dlatego w projektowaniu należy uwzględnić zmniejszenie współczynnika redukcji o 5%.

 

Konkretne specyfikacje producenta dotyczące wartości gtotal prowadzą do wyraźnie lepszych wyników i dlatego są zalecane do przeprowadzenia analizy (wdrożenia). Często nie bierze się pod uwagę, że wartość Fc istotna dla wymiarowania zależy od kombinacji szkła i osłony przeciwsłonecznej. Często wartości Fc są „przesadnie ograniczane“ (nadmierna ostrożność), co w praktyce często prowadzi do nieprawidłowego projektowania w przypadku większych powierzchni szklanych. W odniesieniu do wartości Fc możliwe są odchylenia (różnice) do 20% przy zewnętrznej osłonie przeciwsłonecznej.

 

Automatyczne systemy kontroli zacieniania mogą zmniejszyć potrzebę chłodzenia. W praktyce systemy te często nie działają zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ centralny system sterowania nie spełnia w wystarczającym stopniu indywidualnych potrzeb ludzi i nie jest akceptowany, zwłaszcza w przypadku zmieniających się wymagań w biurze. Rozproszony system sterowania – gdzie jeden element sterujący/kontrolny przypada na jeden element przeciwsłoneczny daje lesze wyniki/korzyści.

 

Tabela 2 Przykładowe obliczenia dla budynku niemieszkalnego metodą uproszczoną Sx

 2021 07 33 5t

 

2021 07 33 6

Rys. 6 Geometria budynku z pomieszczeniem „krytycznym/najgorszym“ do analiz/obliczeń w Tabeli 2

 

2021 07 33 7

Rys. 7 Oświetlenie (np. w sali lekcyjnej) można dobrze regulować przy wystarczającej ilości światła dziennego za pomocą systemów sterowania oświetleniem (ustawienie kąta nachylenia listew żaluzji okiennych); na górze: bez listew, w środku: odblask w okolicy listew żaluzji, na dole: optymalne oświetlenie (zdjęcia: alware - biuro inżynierskie fizyka budowli i symulacje budynku, Brunszwik/Braunschweig)

 


4 Ochrona przed odblaskami / oślepianiem i kontrola dopływu światła dziennego
Oprócz kryteriów termicznych, jakość światła jest drugim ważnym czynnikiem przy planowaniu okien i fasad. Oświetlenie na wolnym powietrzu (w plenerze) rozprasza się bardzo silnie (od 5000 do ponad 100 000 luksów) i dlatego wymaga regulacji natężenia światła przechodzącego przez przeszkloną fasadę.

 

Niemniej jednak dzienny dopływ światła na poziomie co najmniej 5000 luksów osiągany jest przez 85% dni. To wystarczy do oświetlenia większości pomieszczeń, pod warunkiem, że nie ma zacienienia od sąsiednich budynków, wysokich drzew czy zabrudzenia przeszkleń.

 

Jako podstawę wstępnego planowania okien można przyjąć następujące zasady:
- przeszklenie neutralne kolorystycznie o przepuszczalności światła ok. 65 do 75%,
- pomieszczenia normalnie ukształtowane (proporcja szerokości do głębokość - ok. 1:2),
- szerokość frontu/przodu okna odpowiada mniej więcej szerokości pomieszczenia i powinna wynosić ok. 20% powierzchni pomieszczenia,
- szerokość i wysokość okien ok. 1,5 m do 2,5 m, wysokość attyki (ściany pod oknem) ok. 0,90 m i górna krawędź okna blisko sufitu; brak podziału szkła szprosami na mniejsze powierzchnie/płaszczyzny
- jak najmniej zacienienia przez inne budynki lub drzewa,
- zintegrowane planowanie ochrony przeciwsłonecznej, ochrony przed olśnieniem/oślepianiem i kontroli światła dziennego.

 

Doświadczone biura inżynierskie przeprowadzają bardziej precyzyjne projektowanie z symulacjami oświetlenia, które są przydatne w przypadku budynków niemieszkalnych, ponieważ często wystarcza kalkulacja poszczególnych pomieszczeń reprezentacyjnych.

 

Osłona przeciwsłoneczna często nie zapewnia całkowitej ochrony przed oślepianiem, ponieważ luminancja przy oknie przekracza 4000 cd/m². Dyskomfort wizualny może powstać nawet przy zamkniętej lub zbyt jasnej ochronie przed słońcem / olśnieniem, jeśli okna i fasady są bezpośrednio oświetlone przez słońce.

 

Oślepiania często można uniknąć tylko dzięki dodatkowej wewnętrznej osłonie przed oślepianiem/olśnieniem lub systemom zacieniającym z selektywnym kątem nachylenia, które blokują bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ale nadal zapewniają wystarczającą ilość pośredniego i nieoślepiającego światła w pomieszczeniu. Połączenie ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń i oślepianiem jest idealne, szczególnie w przypadku stanowisk komputerowych.

 

W przypadku wymagających zadań/funkcji wizualnych (np. stanowiska biurowe) wymagane jest - zgodnie z normami - natężenie oświetlenia 500 lx. Odnosi się to do rzeczywistego zadania wzrokowego i nie bierze pod uwagę odkrycia trzeciego receptora światła na siatkówce, który wpływa na zegar biologiczny, aktywność mózgu, samopoczucie i zdrowie, i reaguje tylko przy natężeniu oświetlenia oka powyżej 1000 lx. W zasadzie zatem należy zapewnić jak najlepszy dopływ światła dziennego dla osiągnięcia pełni zdrowia i zdolności koncentracji.

 

Ta realizacja wymaga zupełnie nowej oceny „dobrego światła”, która musi uwzględniać następujące czynniki:
- ilość docierającego światła dziennego (transparentność szyb),
- jakość światła naturalnego (kolor, kierunek, dynamiczna zmiana),
- kierunek i rozkład światła dziennego w pomieszczeniu (iloraz światła dziennego1),
- warunki percepcji optycznej, olśnienie z promieni słonecznych docierających bezpośrednio, olśnienie/odblask z promieni odbitych,
- wizualne/optyczne odniesienie do świata zewnętrznego (przezroczystość szyb),
- ochronę przeciwsłoneczną (wartość g jako kluczowa wartość dla ochrony przed przegrzewaniem pomieszczeń),
- Indywidualną regulację osłon przeciwsłonecznych i wyłączanie sztucznego światła.

 

2021 07 33 8

 

Rys. 8 Listwy żaluzji ustawiane selektywnie pod kątem mogą dobrze łączyć ochronę przed przegrzewaniem i przed oślepianiem oraz kontrolę światła dziennego (np. listwa Retroflex), źródło zdjęć: materiały konferencyjne ift z R + T 2012, Köster-Lichtplanung (planowanie oświetlenia)

 

5. Wnioski
Ochronę przed przegrzewaniem pomieszczeń i stnowisko pracy chronione przed oślepianiem (czyli oślepiającym działaniem intensywnych promieni słonecznych) można osiągnąć tylko w sposób energooszczędny i zrównoważony dzięki zintegrowanemu planowaniu.

 

Projektowanie rozwiązań umożliwiających dostęp światła dziennego można zoptymalizować dzięki symulacjom na etapie projektowania.

 

Sztuczne oświetlenie jest regulowane i dostosowywane do ilości dostępnego światła dziennego – więc kluczową zmienną pozostaje światło dzienne, które powinno być „najbardziej naturalne“ pod względem intensywności, kierunku i barwy światła.

 

Umożliwiają to systemy kierowania światłem dziennym, które optymalnie rozprowadzają docierające światło naturalne w głąb pomieszczenia - zwiększają komfort widzenia i obniżają koszty energii elektrycznej.

 

Zastosowanie systemów sterowanych automatycznie, na przykład „ przełączalnego“ szkła przeciwsłonecznego (switchable glass) lub innych szkieł o sterowanej zmiennej przezierności i planowanie związanej z nimi kontroli, muszą zawsze umożliwiać autonomiczną interwencję użytkownika.

 

Taką opcję należy zawsze uwzględniać przy planowaniu obiektów, przeszklonych elewacji i oświetlenia. Komfort cieplny jest możliwy również przy dużych powierzchniach szklanych, jeśli zostanie to uwzględnione w fazie planowania. 

 

Przedstawicielem Instytutu ift Rosenheim w Polsce jest Andrzej Wicha:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jürgen Benitz-Wildenburg ift Rosenheim

Manuel Demel ift Rosenheim

 

Literatura
[1] Informacje o naturalnym świetle dziennym w miejscu pracy - poprawiającym wydajność i warunki zdrowotne, BGI/GUV-I, luty 2009
[2] Dobre oświetlenie szkół i placówek oświatowych, Stowarzyszenie promujące dobre (naturalne) światło (Fördergemeinschaft Gutes Licht), Frankfurt
[3] Specjalistyczna karta informacyjna ift WA-21/1. Ochrona przed upałem w lecie; Uproszczone procedury weryfikacji i schematy. ift Rosenheim, wiosna 2017
[4] Ulotka VFF ES.04 „Ochrona przed upałem w lecie”, styczeń 2013
[5] www.sichere-schule.de. Niemieckie ustawowe ubezpieczenie wypadkowe, Berlin
[6] Elementarz dotyczący światła dziennego, Stowarzyszenie Ochrony przed światłem dziennym i zadymieniem (FVLR), Detmold, www.fvlr.de/tag_sichtmedizin.htm
[7] Publikacje i symulacje, alware, biuro inżynierskie fizyka budowli + symulacje budynku, Braunschweig
[8] Wytyczne budowania szkół modelowych - MSchulbauR, kwiecień 2009
[9] Rozporządzenie w sprawie pracy (ArbStättV), lipiec 2010
[10] DIN 4108-2:2013-02 Izolacja termiczna i oszczędność energii w budynkach - Część 2: Minimalne wymagania dotyczące izolacji termicznej

 

1Iloraz światła dziennego (symbol: D , jednostka:%) jest miarą podaży światła dziennego w pomieszczeniach w budynkach. Wskazuje stosunek natężenia oświetlenia E (mierzonego w luksach ) w pomieszczeniu

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 7-8/2021 
 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik