Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Najnowsze osiągnięcia w projektowaniu i badaniach konstrukcji szklanych
Data dodania: 01.06.21

Konferencja Techniczna miesięcznika Świat Szkła.

Za nami kolejne już spotkanie, tym razem w postaci webinarium online, poświęcone szeroko rozumianej tematyce budowlanych przegród przeszklonych.

 

2021 05 04 1

 

Eksperci z Instytutu Techniki Budowlanej (a dokładniej z Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych), Politechniki Śląskiej, Częstochowskiej i Poznańskiej, niezależni specjaliści oraz przedstawiciele firm DLUBAL i SWISSPACER omówili najnowsze osiągnięcia i standardy w projektowaniu, użytkowaniu i badaniach konstrukcji szklanych.

 

 

 2021 05 04 2

 

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących fasad przeszklonych, a także ważnych dla branży norm, dotyczących wytrzymałości balustrad. To ostatnie zagadnienie omówił Jacek Kosieradzki z ITB, wskazując, że z powodu braku szczegółowych przepisów krajowych dotyczących projektowania tego typu przegród stosuje się przepisy niemieckie, brytyjskie lub amerykańskie, i tę wiedzę inżynierską wykorzystywano w ITB przy opracowaniu metodyki badań wytrzymałości przeszklonych barier. W dalszej części wykładu wskazane zostały normy dotyczące bezpieczeństwa związanego z mocowaniem różnego rodzaju osłon szklanych (balustrad, poręczy przy nich, okuć, osłon wolnostojących i in.). Z tej części spotkania uczestnicy dowiedzieli się jakiego rodzaju badania nad wytrzymałością omawianych konstrukcji wykonuje się w ITB.

 

 2021 05 04 3

Następnym wykładowcą był Leszek Mrowiec z firmy DLUBAL, który zaprezentował uczestnikom oprogramowanie komputerowe służące do analizy i wymiarowania szklanych konstrukcji. Szeroko ujęte możliwości oprogramowania można wykorzystać do analizy pracy różnych struktur szklanych zarówno pojedynczych tafli, jak i szkła laminowanego, izolacyjnego czy zakrzywionego, poddanych różnym obciążeniom. Uczestnicy zadawali liczne pytania po tym wykładzie, co świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu oprogramowaniem. Odsyłamy też zainteresowane osoby na stronę firmy, gdzie można znaleźć szczegóły oferty firmy (www.dlubal.com/pl ).

 

 2021 05 04 4

Kolejny wykład wygłosiła Marzena Jakimowicz z ITB – dotyczył on bezpieczeństwa i trwałości przeszklonych lekkich ścian osłonowych. Zaprezentowała m.in. liczne przykłady katastrof budowlanych. Na podstawie zdjęć zobaczyliśmy takie przypadki, jak: wypadnięcie szyby na chodnik z wieżowca hotelowego w Warszawie czy samoczynne pęknięcia szyb na stadionie. W czasie swojego wykładu zwróciła uwagę na wykonawstwo, komfort i trwałość tego typu konstrukcji. Zaznaczyła przy tym, że bardzo ważna jest ocena bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji na wszystkich etapach jej powstawania, zarówno w fazie projektowej i wykonania ścian osłonowych, jak i ich eksploatacji. Wskazała też elementy, które są istotne ze względu na odporność lekkich konstrukcji aluminiowo-szklanych na warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz, promienie słoneczne). Podkreśliła również wielokrotnie, że trwałość tych konstrukcji zależy od okresowych przeglądów oceniających ich stan. Po wykładzie uczestnicy zwracali się z pytaniami o przepisy dotyczące fasad wentylowanych i wykładni prawnej dla użytkowania tego typu obiektów oraz treść interpretacji norm dotyczących obciążenia wiatrem.

 

 2021 05 04 5

W kolejnym wystąpieniu innowacyjne rozwiązanie przedstawił Adam Krzemiński z firmy SWISSPACER, prezentując specjalne urządzenie z membraną do wyrównywania ciśnienia międzyszybowego w szybach zespolonych – w celu zmniejszenia obciążeń klimatycznych, które w tradycyjnej szybie zespolonej bez tego urządzenia mogą powodować powstawanie deformacji szyb i uszkodzenia mas uszczelniająco-klejących, a ekstremalnych warunkach prowadzić nawet do pęknięcia tafli szklanych. Urządzenie nazywa się SWS Air i jest proste w montażu. Mogą je montować producenci szyb zespolonych, a także serwisanci w eksploatowanych już szybach. SWISSPACER gwarantuje 15 lat bezawaryjnego użytkowania takiej szyby. O szczegółach membrany SWS Air można przeczytać na stronie https://pl.swisspacer.com/

 

 2021 05 04 6

Wielu uczestników pierwszego dnia konferencji czekało na kolejny wykład przygotowany przez Marzenę Jakimowicz (tym razem łącznie z Katarzyną Osowską), który wygłosiła właśnie Katarzyna Osowska z ITB. Tematem tego wystąpienia były badania laboratoryjne i poligonowe prowadzone przez jednostkę – obejmowały one określenie takich parametrów, jak przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, odporność na obciążenia wiatrem, na uderzenia, czy włamanie. Dodajmy, iż na specjalne zlecenia ITB wykonuje także badania nietypowe, nieobjęte normami europejskimi. Badania te wykonywane są według opracowanych przez jednostkę metod badawczych. Oprócz tego w Instytucie można przeprowadzić badania w zakresie izolacyjności akustycznej, termicznej i pożarowej.

 

 2021 05 04 7

Ostatnim wykładowcą pierwszego dnia konferencji był Ołeksij Kopyłow z ITB, który szczegółowo omówił to, o czym w swoim wykładzie wspominała Marzena Jakimowicz, czyli przeglądy lekkich ścian osłonowych. Przeprowadzane regularnie wydłużają czas użytkowania konstrukcji i zwiększają bezpieczeństwo.

Ołeksij Kopyłow zaznaczył kilka ważnych aspektów dotyczących przeglądów. Są nimi konieczność zapoznania się z dokumentacją techniczną dotyczącą systemu elewacyjnego na danym budynku, oraz oględziny wykonywane w świetle dziennym, przy wysokich budynkach za pomocą lornetki, ze szczególnym uwzględnieniem stanu stolarki otworowej. Przy tego typu diagnostyce niezbędna staje się kamera termowizyjna ukazująca nieszczelności w konstrukcji. Ołeksij Kopyłow zwracał też uwagę na należyte przygotowanie dokumentacji pokontrolnej, z zaznaczeniem wszystkich zmian i uszkodzeń.

 

 2021 05 04 8

Drugi dzień konferencji rozpoczął Marcin Kozłowski z Politechniki Śląskiej omawiając wytrzymałość szkła na uderzenia. Marcin Kozłowski od lat współpracuje z naszym miesięcznikiem, prezentując wyniki swoich badań naszym czytelnikom. Tym razem zaprezentował badania laboratoryjne dotyczące wytrzymałości szkła na uderzenia kulą o wadze 4 kg w taflę ze szkła hartowanego. Marcin Kozłowski omówił też opracowywane właśnie projekty norm europejskich dotyczących projektowania konstrukcji z użyciem szkła laminowanego (warstwowego) i podkreślił, że analiza stanu granicznego zarysowania i stanu granicznego zniszczenia niebawem stanie się wymogiem w świetle tych nowych norm.

 

 2021 05 04 9

Kolejny wykład należał do Andrzeja Malewskiego z Politechniki Poznańskiej. Przedstawił on różne metody gięcia szkła (na zimno, na gorąco i w czasie laminowania), z różnymi promieniami gięcia, w tym gięcie wielopłaszczyznowe. Dzięki rozwojowi oprogramowania, możliwości projektowania w 3D oraz nowoczesnym technikom obróbki szkła istnieje dziś możliwość gięcia dużych tafli szklanych, w kilku płaszczyznach, bez uszczerbku dla jakości. A to dzięki modelom numerycznym, pozwalającym na oszacowanie naprężeń w szkle giętym, w tym naprężeń wokół otworów lub wycięć w szkle (przekładowo do zamontowania łączników do mocowania szkła). Przeszkodą może być wykonanie formy dla szkła o skomplikowanej krzywiźnie lub opracowanie procesu podgrzewania i schładzania takiego szkła (a szczególnie produkcja hartowanego szkła giętego). Niemniej istnieje dziś wiele przykładów, które zaprezentował Andrzej Malewski, które cieszą się uznaniem (np. budynek „Na fali” z Sopotu, wykonany ze szkła firmy Press Glass).

 

 2021 05 04 10

Następnie głos zabrał Zbigniew Respondek z Politechniki Częstochowskiej przybliżając uczestnikom konferencji zagadnienia z dziedziny modelowania obciążeń klimatycznych szyb zespolonych. Było to poniekąd rozszerzenie od strony projektowej tematu Adama Krzemińskiego z firmy SWISSPACER z poprzedniego dnia, jednak w sposób bardziej szczegółowy, odnoszący się do odkształcania się szyb zespolonych w czasie eksploatacji. Zbigniew Respondek w swoim wystąpieniu omówił czynniki wpływające na odkształcenia wielowarstwowych szyb zespolonych, spowodowane obciążeniami klimatycznymi. Przedstawił także dwie metody rozwiązania problemu – z wykorzystaniem kapilar lub zaworów /membran (podobnych do SWS Air).

 

 2021 05 04 11

Konferencję zakończył wykład Zofii Laskowskiej i Romana Kaźmierczaka na temat kontrowersji w przepisach ppoż. dotyczących m.in. przeszklonych fasad i ścian działowych. Okazuje się, że i w tym przypadku występuję liczne niejasności i „nielogiczności” (np. brak rozróżnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa fasad jednopowłokowych i dwupowłokowych czy rozbieżne przepisy na temat zewnętrznych okładzin szklanych mówiące raz o tym, że nie dopuszczają żadnego spadania elementów, a dalej, że dopuszczają szkło „tłukące się na drobne, nieostre odłamki”). Podobny przypadek mamy ze ścianą działową wydzielającą drogi ewakuacyjne, która powinna mieć odpowiednia odporność ogniową, a drzwi w niej prowadzące do pomieszczeń mogą być bezklasowe (co może prowadzić do absurdalnych rozwiązań – czyli ściany złożonej z szeregu tańszych bezklasowych drzwi) albo że elementy tej ściany (naświetla) zamontowane powyżej 2 m też mogą nie mieć żadnej odporności ogniowej. Prelegenci w swoim wykładzie przedstawili wiele podobnych kontrowersji.

 

Organizowane przez miesięcznik Świat Szkła konferencje cieszą się uznaniem i ogromnym zainteresowaniem – przyciągają więc dużą liczbę uczestników – na ostatniej było prawie 200 słuchaczy  
 .
Kwietniowa konferencja miesięcznika „Świat Szkła” zdobyła też bardzo korzystne recenzje/opinie za poziom merytoryczny i dobór tematyki – 80% ankietowanych uczestników wystawiło bardzo dobre oceny, a oto poniżej wybrane komentarze uczestników:
 .

jmlem@...: „Bardzo ciekawa tematyka – merytoryczne prelekcje”

blazej.dob….: „Bardzo interesujące wykłady, najmniej o naprężeniach klimatycznych, ale generalnie wszystkie na wysokim poziomie”

s.szczygie…: „Bardzo dobra konferencja, jedna uwaga, aby przynajmniej raz w ciągu trwania wykładów zrobić 5-10 min. przerwę kawową. Dużo ciekawych informacji i szkoda opuszczać nawet 5 min.”

m.kawcz….: Bardzo dziękuję za konferencje. Ciekawe, merytorycznie doskonałe wykłady”

moni_starczak@...: „Ciekawa konferencja. Ważna dla branży. Proszę o informację przed następną konferencją. Na pewno się zapiszę! Dziękuję”.

 

Redakcja miesięcznika „Świat Szkła” dziękuje wszystkim uczestnikom za tak liczny udział i żywiołowe dyskusje oraz pytania na czacie, a także kierujemy podziękowania do naszych wykładowców. Serdecznie Państwa zapraszamy w grudniu na XXXVI już konferencję miesięcznika „Świat Szkła”.

 

2021 05 04 12b

I dzień - 28.04.2021

  • Wymagania i badania konstrukcji szklanych chroniących przed upadkiem (wspornikowe balustrady całoszklane, przeszklenia od podłogi do sufitu, portefenetry), Jacek Kosieradzki, Marzena Jakimowicz ITB
  • Złożone konstrukcje szklane w oprogramowaniu Dlubal Software, Leszek Mrowiec DLUBAL (prezentacja firmowa)
  • Ocena lekkich ścian osłonowych w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania i trwałości, Marzena Jakimowicz ITB
  • Membrana do wyrównywania ciśnień w zespoleniu SWISSPACER Air, Adam Krzemiński SWISSPACER (prezentacja firmowa)
  • Badania laboratoryjne i poligonowe - do weryfikacji poprawności projektowania i wykonywania fasad przeszklonych, Marzena Jakimowicz, Katarzyna Osowska ITB
  • Przeglądy okresowe ścian osłonowych, Ołeksij Kopyłow ITB

 

II dzień - 29.04.2021

  • Wytrzymałość szkła na uderzenie w świetle badań i opracowanych norm, Marcin Kozłowski Politechnika Śląska
  • Skło budowlane gięte na gorąco wielopłaszczyznowo – wyzwania i możliwości, Andrzej Malewski Politechnika Poznańska
  • Modelowanie obciążeń klimatycznych szyb zespolonych, Zbigniew Respondek Politechnika Częstochowska
  • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przeszklonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych - kontrowersje, Zofia Laskowska, Roman Kaźmierczak

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 5/2021  

 

 

 

01 chik
          sec