Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

Cztery konferencje dla branży szklarskiej i pokaz specjalny glass technology live – na targach Glasstec 2022
Data dodania: 20.08.22

Targi dekarbonizacji i Konferencja Power-to-X – odbędą się równolegle

Tegoroczny program towarzyszący glasstec oferuje doświadczenie targowe na żywo, transfer wiedzy i wymianę międzybranżową na najwyższym międzynarodowym poziomie. Najważniejszymi punktami targów są konferencja glasstec, międzynarodowy kongres architektoniczny oraz pokaz innowacji technologii szkła na żywo.

 

 2022 08 02 1

 


Megatrendy wskazują na przyszłe wyzwania
Na podstawie pogłębionych rozmów z ekspertami ze
wszystkich etapów łańcucha wartości zidentyfikowano pięć
tematów trendów globalnych.

 

Uważa się je za niezbędne dla przyszłego rozwoju przemysłu szklarskiego, a także dla całego naszego społeczeństwa. Są to:
- Klimat (redukcja emisji i energia odnawialna);
- Urbanizacja (przyszłościowa architektura ze szkłem);
- Wartość (zrównoważony łańcuch wartości);
- Zasoby (efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów);
- Komfort (poprawa jakości życia przy zastosowaniu szkła).

 

– Te mega trendy będą w centrum uwagi w salach konferencyjnych,
na specjalnych powierzchniach wystawienniczych
oraz na stoiskach wystawców. Oznacza to, że zapewnimy branży
szklarskiej unikalne spektrum innowacyjnych przyszłych rozwiązań
i informacji, a także możliwość poszerzenia ich osobistej
sieci kontaktów w globalnym świecie szkła – mówi Birgit Horn,
dyrektor projektu glasstec.

 


Program wspierający glasstec
Konferencja glasstec w hali 11 łączy w sobie branżową wiedzę
teoretyczną i praktyczną w kontekście globalnych trendów.
Odwiedzający targi glasstec 2022 każdego dnia mogą zapoznać
się z aktualnymi innowacyjnymi osiągnięciami i trendami w wykładach
na temat produkcji szkła, obróbki i wykańczania szkła
oraz zastosowań wyrobów szklanych.

 


Program konferencji glasstec:
- Wtorek 20.09 – Obróbka i wykańczanie szkła – rozwiązania
produkcyjne i cyfrowe –oszczędzające zasoby
- Środa 21.09 – Produkcja szkła – na drodze do neutralności
klimatycznej
- Czwartek 22.09 – Produkty i zastosowania szkła I – nowe
produkty i trendy w szkle
- Piątek 23.09 – Produkty i zastosowanie szkła II – szkła solarne
i nowe zastosowania szkła

 

Dodatkowe wykłady w strefie konferencyjnej glasstec,
w tym prezentacja przygotowana przez VDMA na temat komunikacji
maszynowej (między maszynami oraz maszyny z operatorem)
oraz przez EuroWindoor, na temat efektywności energetycznej
i wykorzystania światła dziennego, rozszerzają bogatą
ofertę konferencji.

 

 


NEXT IN GLASS – glass technology live
(technologia szkła na żywo): pokaz innowacji
z myślą o przyszłych zastosowaniach szkła
Po raz kolejny sieć uniwersytecka czterech uczelni technicznych
w Darmstadt, Delft, Dortmundzie i Dreźnie organizuje
pokaz innowacji glass technology live (technologia
szkła na żywo). Makiety i innowacyjne konstrukcje szklane
pokazujące osiągnięcia przemysłu i nauki po raz kolejny
zadziwią zwiedzających. Przygotowane wcześniej wywiady
wideo dotyczące technologii szkła, które można obejrzeć
na stronie internetowej oraz w kanałach mediów społecznościowych
firmy glasstec, zapewniają ekskluzywny wgląd
i szczegóły dotyczące gtl.

 

Przedstawiciele targów udali się do czterech uczelni technicznych
w Darmstadt, Dortmundzie, Delft i Dreźnie i rozmawiamy
z prof. Ulrichem Knaackiem, prof. Jensem Schneiderem,
prof. Junt. Jutta Albus, Ate Snyder, prof. James O’Callaghan,
prof. prof. Bernharda Wellera, aby dowiedzieć się, co zaplanowali
na glasstec 2022.

 

Wszystkie pokazy technologii szkła na żywo dotyczą również
co najmniej jednego z globalnych trendów na targach
glasstec 2022.

 

Baza danych wystawców targów glasstec jest już dostępna
online. Bilety na glasstec 2022 są już do nabycia w Ticketshop.
Bardzo aktualne, międzybranżowe tematy – ochrona klimatu
i oszczędność zasobów, będą również głównym tematem
odbywających się jednocześnie targach Decarbonised
Industries i Energy Storage. Obejmą szeroką gamę produktów
i usług na rzecz przyjaznego dla klimatu, bezpiecznego i wydajnego
zaopatrzenia przedsiębiorstw w energię.

 

2022 08 02 2


Międzynarodowy Kongres Architektury 22 września
W architekturze szkło jest materiałem będącym synonimem
przejrzystości, lekkości i wszechstronności. Był i nadal
jest materiałem na wizjonerskie projekty przyszłości i wyznaczające
trendy budynki współczesności. Czy jednak szkło wytrzyma
również próbę czasu, jaką stawia nadchodząca epoka
zrównoważonego rozwoju?

 

Jaki wkład mają fasady szklane w naszą niezależność od zasobów
kopalnych i dobrobyt ludzi w coraz cieplejszym klimacie?
Jaki potencjał techniczny i projektowy oferuje dziś szkło
w architekturze?

 

Odpowiedzi na te pytania udzieli Międzynarodowy Kongres
Architektury „Foresight. Sustainable architecture with glass
(Przezorność. Zrównoważona architektura ze szkłem)”, która odbędzie
się 22 września podczas targów glasstec w Düsseldorfie.
Kongres jest projektem współpracy glasstec , Izby Architektów
Nadrenii Północnej-Westfalii , Uniwersytetu Technicznego TU
Dortmund oraz czasopisma branżowego DETAIL.

 


Pionierskie praktyczne przykłady
W programie ośmiu przedstawicieli renomowanych
firm architektonicznych i inżynierskich, które są pionierami
w projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z zastosowaniem
szkła, zaprezentuje swoje ekscytujące tematy.

 

2022 08 02 3

 


Program dekarbXpo 2022 r.
Oprócz technologii i usług, targi decarbXpo oferują ważną
platformę wymiany informacji pomiędzy branżami, użytkownikami
i ekspertami z dziedziny energii odnawialnej.
Uzupełnieniem targów będzie program forum z aktualnymi
przykładami najlepszych praktyk oraz program konferencji,
łączący badania naukowe i praktykę. Obejmuje to Międzynarodową
Konferencję Magazynowania Energii Odnawialnej,
Dzień ecoMetals oraz międzynarodową konferencję VDMA-AG

 

Power-to-X for Applications.
Od produkcji do aplikacji: konferencja #P2X
W tym roku, równolegle do targów glasstec i decarbXpo,
bezpośrednio w centrum wystawienniczym będzie
można zapoznać się z najnowszą wiedzą na temat wodoru.
Temat ten pojawi się w dniach 19 i 20 września – wtedy
VDMA organizuje konferencję „Od produkcji do zastosowania:
#P2X Conference”.


Stowarzyszenie branżowe opublikowało już wstępny
program. Do tematów centralnych należą: elektroliza i inne
procesy produkcji wodoru, zastosowanie w przemyśle przetwórczym,
zagadnienia związane z bezpieczeństwem, transport
i logistyka oraz ocena całych łańcuchów dostaw i ich przypadków
biznesowych.


Zniesienie wielu restrykcyjnych przepisów pandemicznych
pozwoli również wszystkim uczestnikom targów glasstec 2022
ponownie cieszyć się realnym doświadczeniem targowym.
Wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny będą oczywiście
nadal zapewnione.


Więcej informacji na www.glasstec-online.com 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  
Świat Szkła 8/2022

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec