Aktualne wydanie

2022 08 okladka1

Świat Szkła 8/2022

User Menu

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: PKB

Znaleziono pozycji: 50.

... infrastruktura transportowa, łącząca główne miasta regionu, jak również wciąż korzystne koszty pracy w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Należy tu wspomnieć też o dobrym poziomie PKB i samej ...
... zakłócenia łańcucha dostaw oraz spowodowanie zakłóceń na rynku finansowym.   Według statystyk Banku Światowego, z powodu pandemii COVID-19, światowy PKB skurczył się o około 3,5% w 2020 roku. ...
... PwC Polska przenalizował aktualną sytuację gospodarczą, podkreślając, że po okresie recesji jest szansa na odbudowę PKB w drugiej połowie bieżącego roku. Przedstawił także dwa scenariusze rozwoju: optymistyczny ...
Według GUS szacunkowy spadek PKB Polski w 2020 roku wyniósł 2,8 proc. Jest to najgorszy wynik od początku lat 90. Potwierdzają to złe nastroje przedsiębiorców, jedna trzecia z nich ocenia miniony rok negatywnie ...
5. Jaki będzie rok 2021 na rynku mieszkań
(Aktualności/Wydarzenia)
... jeszcze przez jakiś czas będziemy mierzyć się z jej skutkami, takimi jak spadek PKB, rosnąca inflacja, czy wykluczenie z grupy potencjalnych nabywców osób pracujących w branżach najbardziej dotkniętych ...
... się spowolnienia gospodarczego. Nikt nie przypuszczał, że wzrost gospodarczy w ogóle zostanie zahamowany i będzie spadek gospodarki, PKB. Firma VELUX na pewno też odczuła tą sytuację, szczególnie kiedy ...
Do roku 2023 aż 52% światowego PKB produkowane będzie przez firmy, które zainwestowały w cyfrową transformację (IDC, 2019). Liczba cyfrowych narzędzi, dostosowanych do specyficznych potrzeb firmy i branży, ...
... Budownictwo było najszybciej rozwijającym się sektorem w pierwszym kwartale. Podczas gdy niemiecka gospodarka weszła w recesję po spadku PKB o 2,2% w pierwszym kwartale, gospodarka niemiecka osiągnęła ...
... do 1,3-15 milionów miejsc pracy i do 16% PKB i od zawsze jest nazywany kołem zamachowym gospodarki. Jego znaczenie dla walki z bezrobociem będzie kluczowe.   Znaczenie mają nie tylko ustawy ale ...
... PKB o 1,8 procent w pierwszym kwartale (w porównaniu kwartał do kwartału) i dalszym przewidywanym spadku o 0,3 procent w drugim kwartale, w trzecim i czwartym kwartale roku powinien nastąpić wzrost odpowiednio ...
... pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.   Zaznaczono, że szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld zł, czyli blisko 10 proc. PKB. W jego skład wchodzą: ...
... rosnących gospodarek w Europie. Prognozy instytucji finansowych wskazują, że w kolejnych latach wzrost PKB będzie przekraczał 3 proc., a otoczenie makroekonomiczne i kluczowe czynniki wpływające na sektor ...
... tego tytułu, czyli mamy najszybszy przyrost PKB, mamy rentę innowatora, bo największe zyski ma ten, kto wymyślił, a nie ten, kto później wdraża.   Zwłaszcza że – jak mówi dyrektor ds. badań w ...
... 4% wzrostem PKB, któremu towarzyszył wzrost płac i wciąż rekordowo niski poziom stóp procentowych – czyli dobrym środowiskiem do zaciągania kredytów - był także, szczególne w swej drugiej połowie, naznaczony ...
... kampanii parlamentarnej. Dwa podstawowe parametry przedkampanijnej propozycji budżetu nie zostały zmienione: tempo wzrostu PKB w 2020 r. na poziomie 3,7% oraz zerowy deficyt budżetu.   Na skutek ...
... że poprawa wentylacji w szkołach oraz zmniejszenie wilgoci i pleśni w domach mogłyby w sumie zwiększyć europejskie PKB o ponad 300 mld euro, a w przypadku Polski o około 60 mld zł do roku 2060. Wynikałoby ...
... łagodniejsze niż się wydawało. Podwyższona została prognoza PKB dla Polski z zapowiadanego poziomu 3,7 do 4,3 proc. Ponadto, już po pierwszym kwartale widzimy, że polski przemysł wykazuje się znaczącą ...
Branża budowlana we Włoszech odpowiada za 9 procent PKB, podobnie wygląda to w innych krajach Unii Europejskiej. Mowa tu więc o olbrzymich kwotach, które są niezwykle ważną częścią krajowych inwestycji ...
...  Tylko w ostatnich czterech latach nastąpił znaczący rozwój rynku szkła płaskiego w Tajlandii, zwłaszcza z punktu widzenia PKB, z około 0,5% w 2014 roku do ponad 4% w roku 2017. Wszechobecne w budownictwie ...
... 1 proc. PKB. Polska będzie państwem, w którym utrzyma się dość wysoki i zrównoważony wzrost gospodarczy, czyli nie ma intensywnych różnic rocznych między stopami wzrostu, nasza gospodarka rozwija się w ...
... istotne, że – według wyliczeń McKinsey & Company – cyfryzacja mogłaby przynieść krajowej gospodarce 275 mld zł dodatkowego PKB do 2025 roku i stać się jej nowym motorem napędowym wobec słabnącej podaży ...
... w MŚP. Pod lupą”, 2017).   Raport przekazuje wielostronny obraz obszaru, jakim jest budownictwo, które jest kołem zamachowym gospodarki, stanowiąc trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie ...
... polskiemu PKB dodatkowe 275 mld zł.   – My ze strony ustawowej staramy się tworzyć taką platformę, która tę cyfrową transformację przyspieszy. Ustawa o Platformie Przemysłu Przyszłości jest na ...
... na korzyści dla całej gospodarki, bo – jak wynika z najnowszego raportu McKinsey „Polska jako cyfrowy challenger” – do połowy przyszłej dekady cyfryzacja może przynieść polskiemu PKB dodatkowe 275 mld ...
... pod względem udziału w polskim PKB. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią prawie 55 proc. całego sektora budowlanego w Polsce. Co istotne, budownictwo przyszłości będzie w dużej mierze kształtowało ...
... sektora budownictwa, a także architektury, inżynierii budowlanej, urbanistyki, o budownictwo, które jest sercem naszej gospodarki i stanowi trzecie źródło polskiego PKB. Choć dzisiejsze budownictwo opiera ...
... stanowiąc trzecie źródło PKB w Polsce. Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach, opiera się na badaniach opinii, rozbudowanych o szeroki kontekst problematyki związanej z budownictwem, inżynierią budowlaną, ...
... inwestycji w polskiej gospodarce. Co więcej, jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, udział sektora leasingowego w PKB Polski wynosi około 4 proc. co jest najwyższym wskaźnikiem w Europie. Wpłynęły ...
... szacunku z marca br. i wynik identyczny z ubiegłorocznym. Z już opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych za I półrocze wynika, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku PKB urósł o 5,0–5,2 ...
Według wstępnych danych, PKB w 2017 roku wyniosło 4,6% wobec 2,9% w 2016 roku. Głównym stymulatorem wzrostu niezmiennie pozostał popyt krajowy. Poprzez popyt krajowy należy rozumieć spożycie ogółem, jak ...
31. Dobra koniunktura w gospodarce w 2017 roku
(Wydania/Wydanie 03/2018)
Rok 2017 był dla polskiej gospodarki korzystny w wielu dziedzinach. W drugim półroczu wzrost gospodarczy przyspieszył, a w skali całego roku wskaźnik PKB wynosił 4,6%. Motorem wzrostu gospodarczego był ...
... jak również Jolanta Jaworska, dyrektor IBM.   – Na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacją, która nie miała miejsca od 25 lat. Dane o stanie gospodarki – rosnący PKB, spadające bezrobocie, zwyżkujące ...
Dobry stan gospodarek zachodnioeuropejskich i amerykańskiej napędzają koniunkturę także na polskim rynku. O ile nie nastąpią nieoczekiwane wydarzenia, które zmienią ten stan rzeczy, polski PKB powinien ...
34. Jak polskie miasta walczą ze smogiem?
(Aktualności/Wydarzenia)
... obecności w powietrzu pyłu PM2,5 przedwcześnie zmarło 18,6 tys. osób*. W dodatku problem ten wiąże się z wysokimi kosztami – państwo traci z jego powodu 13% PKB rocznie**. Ponieważ źródłem smogu w Polsce ...
... na około 45 proc. PKB. To oznacza, że gdybyśmy dzisiaj wyłączyli różne gałęzie przemysłu oparte na analizie i pracy z danymi, jak na przykład bankowość, to nasze PKB spadłby prawie o połowę – mówi Krzysztof ...
... w ostatnich wskaźnika makroekonomicznych. Z ostatniego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że PKB w III kwartale br. wzrósł o 4,7% r/r, natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki ...
... Z ostatniego szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że PKB w II kwartale br. wzrósł o 3,9% r/r. Na taki rezultat miały wpływ przede wszystkim przemysł oraz budownictwo.   Ponadto, ...
... proc. wolumenowo, czyli tempo najniższe od kryzysu w 2009 roku, kiedy to obroty handlu światowego spadły aż o około 12 proc.   PKB Chin wzrosło w 2016 roku o 6,7 proc., co było wynikiem najsłabszym ...
Drugi kwartał 2017 roku przyniósł najwyższy od ponad sześciu lat wskaźnik przemysłowego indeksu PMI w strefie euro, a tempo wzrostu PKB w I kwartale zbliżyło się do 2 proc. Międzynarodowe instytucje podnoszą ...
... MŚP zatrudniają 70 proc. pracowników w sektorze prywatnym i generują połowę polskiego PKB. Wychodzenie na zagraniczne rynki jest dla nich naturalną ścieżką rozwoju. Ekspansja zagraniczna pozwala firmom ...
... także wzrost inwestycji finansowanych z funduszy unijnych i rosnąca konsumpcja. W 2017 roku PKB Polski wzrośnie o 3,2 proc., ale w II połowie roku dynamika może się zbliżyć do 4 proc. – oceniają ekonomiści ...
42. Polska - succes story
(Aktualności/Wydarzenia)
... skutek reform. Polska ma jeden z najniższych indeksów Giniego wśród państw, które po 2000 roku przeskoczyły do grupy krajów o wysokich dochodach. Regionalne zróżnicowanie PKB w Polsce jest również jednym ...
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat podniosły polski PKB o ponad 15 proc., a płace i zatrudnienie o niemal 9 proc. Jednym z większych inwestorów pozostają Niemcy. Choć ...
... do Polski napłynęło łącznie 712 mld zł w formie zagranicznych inwestycji.   Ich przełożenie na rodzimą gospodarkę jest nie do przecenienia. W 2015 roku dzięki nim polskie PKB było wyższe o 15,6 ...
... producentów szkła, lokalizacja, piece, zdolności, produkty, kolory i lata użytkowania pieca. Dane demograficzne, liczba ludności, zatrudnienie, stopa bezrobocia, PKB, PNB w szkle państwa, w ...
... podwyżki stóp w tym roku są jednak mało prawdopodobne, zwłaszcza że wzrost PKB jest umiarkowany. A niskie stopy to tani kredyt i nieatrakcyjne oprocentowanie lokat w przypadku inwestorów. Stąd apetyt na ...
... Equity uważa, że PKB pójdzie w górę mocniej niż o 3 proc. Dalej będzie też spadać bezrobocie, a rosnąć konsumpcja. Wzrostu stóp procentowych analityk spodziewa się już w tym roku. Dobre dane z gospodarki, ...
... rok do 3,3 proc. z 3,0 proc. w poprzedniej prognozie. W ubiegłym roku PKB wzrósł o 2,8 proc. Dynamika inwestycji, która w 2016 roku była piętą achillesową polskiej gospodarki (-5,5 ...
... determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio ...
... Jest tu wielu inwestorów, rynek jest płynny, gracze nie boją się kupować i sprzedawać. Wielu ekonomistów twierdzi, że Polska osiągnęła swój szczyt, jeżeli chodzi o wzrost PKB i poziom aktywności, ale osobiście ...

 

 

01 chik
          sec