Aktualne wydanie

2021 03 okladka1

Świat Szkła 03/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

konferencja webinarium 2021 

 pl 480x100 AW Banner 201208

 

baner4 abprojekt

Brexit – konsekwencje porozumienia
Data dodania: 28.02.21

Wskazówki dla producentów dotyczące atestów i oznaczeń

W ostatniej chwili, parę dni przed końcem 2020 roku, Bruksela i Londyn podpisały 1200-stronicową umowę o handlu i współpracy [6]. Oznacza to, że producenci, dealerzy i firmy montażowe w naszej branży muszą zmierzyć się z nowymi formalnościami i dokumentami. Firmy współpracujące z Wielką Brytanią mają teraz do czynienia z wieloma szczegółowymi pytaniami. Chcemy odpowiedzieć na kilka najważniejszych z nich na podstawie wstępnej analizy umowy i oficjalnych źródeł.

 

 2021 02 22 1

Rys. 1. Brexit staje się coraz bardziej zauważalny i firmy muszą się dostosować do nowej sytuacji – zmieniających się przepisów i procedur. (fot: © bluedesign, AdobeStock)

 

Obecna praktyczna interpretacja jej zapisów z pewnością zapewni nam zajęcie przez kilka następnych miesięcy – o jej wnioskach będziemy Was sukcesywnie informować. Ale najpierw dobra wiadomość: dzięki ścisłej współpracy instytutów ift i UL, klienci ift mogą być pewni, że certyfikaty i wyniki badań przeprowadzonych przez ift są również uznawane w Wielkiej Brytanii, a certyfikaty UL z Wielkiej Brytanii mogą być używane do znakowania CE.

 

Umowa pozwala uniknąć opłat celnych dla większości produktów w ruchu…/ Dzięki umowie większość produktów w ruchu towarowym nie jest objęta opłatami celnymi. Jednak wciąż wymagane są dokumenty towarzyszące, czyli inaczej mówiąc dodatkowe formalności. Z tego względu na obecną chwilę większość dużych dostawców usług logistycznych takich jak DPD i DB Schenker przestało (tymczasowo) przyjmować przesyłki z uwagi na to, że wiele z nich ma niekompletne dokumenty i blokuje na długi czas cały przesyłany ładunek.

 

Rząd brytyjski codziennie zamieszcza informacje o zaktualizowanych procedurach na swojej stronie internetowej - gov.uk, w tym te związane z handlem towarami – rozróżnia się to, czy pochodzą one z Wielkiej Brytanii czy też są do niej importowane [1 i 2]. Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku przepływu towarów między UE a Irlandią Północną obowiązują specjalne zasady.

 

Nie ma zaś dodatkowych przepisów ani wymagań, których należy przestrzegać w przypadku wyrobów budowlanych, jak w odniesieniu do niektórych chemikaliów, leków lub żywności. Wielka Brytania przyjęła (ze zmianami jej dotyczącymi) rozporządzenie UE dotyczące warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych.

 

Oznacza to, że produkty budowlane zgodne z „określonymi w Wielkiej Brytanii normami” (obecnie odpowiadają one zharmonizowanym normom produktowym UE, takim jak te wymienione na stronie internetowej DIBt) również podlegają etykietowaniu w Wielkiej Brytanii. W przypadku produktów zgodnych z normami niezharmonizowanymi, takich jak drzwi wewnętrzne, nic się nie zmienia w porównaniu ze stanem z 2020 roku.

 

Następujące przepisy mają zastosowanie do wyrobów budowlanych zgodnie z normami zharmonizowanymi UE / Wielkiej Brytanii:
1. Nowe przepisy nie mają wpływu na towary, które znajdowały się w swobodnym obrocie w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że ich oznakowanie CE będzie nadal akceptowane w Wielkiej Brytanii.


2. Okres przejściowy do 31 grudnia 2021 r. dotyczy większości wyrobów budowlanych podlegających oznakowaniu CE. Wielka Brytania nadal będzie akceptować oznakowanie CE do tego momentu. Od 1 stycznia 2022 r. produkty muszą nosić nowy znak UKCA.


3. W Irlandii Północnej wyroby budowlane z Europy nadal mogą być oznakowane i sprzedawane ze znakiem CE.

 

Znak UKCA (UK Conformity Assessed) będzie obowiązkowy dla wszystkich wyrobów budowlanych, które podlegają wyznaczonym w Wielkiej Brytanii normom od 1 stycznia 2022. Specyfikacje znaku UKCA odpowiadają unijnym procedurom zgodności znanym dla znaku CE (deklaracja producenta, w razie potrzeby zaangażowanie stron trzecich). Jednak tylko raporty z testów lub certyfikaty zgodności wydane przez brytyjskie jednostki notyfikowane są dozwolone jako podstawa znaku UKCA.

 

Znak UKCA może być nadal naniesiony w 2021 r. równolegle do istniejącego znaku CE. Z drugiej strony UE nie uznaje znaku UKCA, a od 1 stycznia 2021 r. w przypadku wyrobów budowlanych z Wielkiej Brytanii obowiązują tylko certyfikaty badań lub certyfikaty zgodności od jednostek notyfikowanych UE (które nie mogą mieć siedziby w Wielkiej Brytanii!) – tak, jak w przypadku wszystkich wyrobów budowlanych spoza Wielkiej Brytanii – także z krajów UE.

 


Prawidłowe zgłoszenie celne i oznaczenie pochodzenia
Podczas dostosowywania rozporządzenia UE w sprawie wyrobów budowlanych Wielka Brytania usunęła punkt o informacji o produkcie – regulowany w Art. 10, tj. nie określiła organu, który miałby wskazać firmom składającym wniosek z zagranicy, jakie wymagania nakładane są na dany produkt w ramach prawa budowlanego w Wielkiej Brytanii. Deklaracja pochodzenia stanowi podstawę systemu celnego, który jest preferowany w stosunku do krajów trzecich (tj. krajów spoza UE lub krajów EFTA).

 

To wyjaśnia „pochodzenie gospodarcze”, tj. miejsce, w którym miała miejsce cała produkcja lub większość wartości dodanej produktu. Na przykład dżem z hiszpańskich pomarańczy wykonany w Anglii można uznać za „produkt angielski”, ponieważ większość wartości dodanej pochodzi z Wielkiej Brytanii. Natomiast drzwi automatyczne montowane w Wielkiej Brytanii z komponentów europejskich, azjatyckich i amerykańskich można również uznać za „produkt angielski”, jeśli większość procesu produkcji / tworzenia wartości dodanej miała miejsce w Wielkiej Brytanii. Samo przepakowanie, przycięcie na długość lub porcjowanie nie wystarczy, aby osiągnąć większość wartości dodanej. Ma to na celu na przykład uniknięcie preferencyjnego importu tekstyliów wyprodukowanych w Chinach za pośrednictwem angielskich firm wysyłkowych lub portali handlowych.

 

Do 30 czerwca 2021 r. sklepy detaliczne mają sześciomiesięczny okres na przedłożenie świadectw pochodzenia i świadectw celnych oraz wymaganych informacji. na temat pochodzenia oferowanych produktów Deklaracji pochodzenia nie trzeba przedstawiać bezpośrednio przy imporcie z UE, aby ubiegać się o zwolnienie z cła w Wielkiej Brytanii. Okres przejściowy na składanie takich deklaracji pochodzenia od dostawców dotyczy dealerów do 31 grudnia 2021 roku. Ale to tylko oznacza przesunięcie terminu, a nie zrzeczenie się z tego obowiązku! W zależności od wartości towarów, rozsądne może być zaoszczędzenie sobie wysiłku związanego z dostarczaniem atestów/certyfikatów i zamiast tego uiszczenie opłat celnych tak, jak za produkt z kraju trzeciego. [5]

 

 2021 02 22 2

Rys. 2. Nowe etykiety dla wyrobów budowlanych w Wielkiej Brytanii (GB) i Irlandii Północnej (NI)

 


Prace instalacyjne i usługi w Wielkiej Brytanii
Firmy z UE, które wysyłają swoich pracowników do Wielkiej Brytanii, np. w celu wykonania tam usług montażowych lub naprawczych, mogą być zmuszone do wyposażenia swoich firmowych pojazdów w tzw. „Zieloną kartę ubezpieczeniową”. Wizy dla pracowników są wymagane tylko wtedy, gdy delegacja ma trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

W związku z obecną pandemia COVID-19 należy wypełnić (w ciągu 48 godzin przed wjazdem do Wielkiej Brytanii) „Formularz online dotyczący lokalizacji pasażerów” [3], a następnie wydrukować go jako potwierdzenie do kontroli. Należy też posiadać negatywny test na obecność COVID-19, (test nie może być starszy niż 72 godziny) który musi być przedstawiony tylko w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

 

Naruszenie tych dwóch przepisów jest uważane za przestępstwo („criminal offence“). Pobyty hotelowe w Wielkiej Brytanii są obecnie dozwolone dla podróży niezwiązanych z turystyką. Z uwagi na klasyfikację Anglii jako obszaru wysokiego ryzyka, specjalne, szybko zmieniające się przepisy dotyczą podróży powrotnej do Europy kontynentalnej; więc Francja wymaga francuskich certyfikatów testu na COVID-19! Ale Anglia ma również obostrzenia/blokady utrudniające swobodne przemieszczanie się - o szczegółach należy dowiedzieć się przed wyjazdem (a ewentualne zmiany w przepisach należy poznawać na bieżąco w czasie dłuższego pobyty w Anglii). [4]

 

Import i eksport narzędzi wymaganych do pracy takich zespołów (serwisowych lub montażowych) jest bezcłowy, ale należy wystąpić o „Karnet ATA (ATA-Carnet)” w języku angielskim. Jeśli wjazd odbywa się przez Dover lub Eurotunnel, formalności celne po stronie angielskiej należy dopełnić w jednym z krajowych urzędów celnych (w Wielkiej Brytanii), które zostały utworzone w celu odciążenia miasta portowego.

 

Zezwolenie na wjazd do Kent (Kent Access Permit KAP) jest wymagane w przypadku korzystania z ciężarówek o masie powyżej 7,5 t i opuszczania Wielkiej Brytanii przez port w Dover lub Eurotunnel. Zezwolenie to jest jednocześnie potwierdzeniem posiadania wszystkich dokumentów potrzebnych do wyjazdu z kraju i że pojazd nie przyczynia się do korków w Kent. KAP jest również wymagany dla wyjeżdżających, rozładowanych ciężarówek. Jest ważny tylko przez 24 godziny, jeśli brakuje KAP, zostanie naliczona opłata w wysokości 300 £, a ciężarówka zostanie odrzucona z kolejki!

 

Kierowca i pasażerowie muszą przejść test na obecność koronawirusa COVID-19, test nie może być starszy niż 72 godziny (w dniu przyjazdu do Francji). Takie badania dla kierowców przejeżdżających przez Anglię są bezpłatne, ponieważ doraźna opieka medyczna w Wielkiej Brytanii jest darmowa dla osób z krajów UE posiadających obowiązkowe ubezpieczenie (za okazaniem karty ubezpieczenia). Ze względu na znane problemy i czas oczekiwania w angielskim krajowym systemie opieki zdrowotnej („National Health Service NHS”), zaleca się jednak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne zagranicą na wypadek choroby.

 


Wnioski
Dzięki akceptacji w Wielkiej Brytanii znaku CE jako dowodu zgodności wyrobów budowlanych, przedłużony jest okres przejściowy/karencji na eksport do UE do 31 grudnia 2021 r. Istnieje jednak szereg praktycznych barier, o których należy pamiętać – nie tylko w przypadku podróży i usług oferowanych przez europejskie firmy w Wielkiej Brytanii. Jednak instytut ift Rosenheim zawarł już dwustronne umowy ze swoim partnerem instytutem UL, które umożliwiają wzajemne uznawanie atestów z badań, certyfikatów i weryfikacji nadzoru. Pod warunkiem spełnienia wymagań normatywnych angielscy producenci otrzymują niezbędne dowody upoważniające do oznakowania CE, a europejscy producenci otrzymują dokumenty potrzebne do oznakowania UKCA lub UKNI.

 

prof. Jörn P. Lass

Andreas Woest

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji:  Świat Szkła 2/2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

01 chik
01 chik