Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 04 okladka

Świat Szkła 04/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 20200212a-SWIAT-SZKLA-HALIO-160X600-V3

  

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Zasady techniczne dotyczące oszkleń stosowanych w budownictwie Część 2
Data dodania: 23.11.14

Szkło, obecnie wszechstronny materiał budowlany, podlega również przepisom normalizacyjnym. W warunkach polskich przepisy te często nie nadążają za nowymi i nowatorskimi zastosowaniami szkła. Dlatego ważna jest umiejętność właściwego stosowania przepisów i ich interpretacji w bieżącej działalności firmy. 

 

Kryteria oceny jakości szyb zespolonych i pojedynczych

 

Zgodnie z normami PN-EN ocenę wad prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, na tle szarego ekranu z odległości minimum 2 m, przy jasnym rozproszonym oświetleniu. Obserwacje szyb przeprowadza się pod kątem prostym w stosunku do szyby i dotyczy obszarów określonych. Na rys. 1 przedstawiono obszar podlegający w przypadku szyb ze szkła powlekanego w formatach gotowych do zamontowania. Badaniu należy poddać zarówno obszar główny, jak i obszar brzegowy szyby. 

 

2014 9 50 1

 

Wady równomierności i plamy 

 

Należy odnotować zmiany w powłoce, stanowiące widoczne zaburzenia występujące w obrębie jednej szyby lub między sąsiednimi szybami.

 

Wady punktowe 

 

Należy odnotować zmiany w powłoce szyby stanowiące widoczne zaburzenia, jak cętki, nakłucia, rysy, stanowiące widoczne zaburzenia, określając długości wszelkich rys. W przypadku rys o długości powyżej 75 mm należy określić odległości między sąsiednimi rysami, natomiast w przypadku rys poniżej 75 mm należy odnotować każdy obszar, w którym ich zagęszczenie rys tworzy widoczne zaburzenia.

 

2014 9 50 2

 

2014 9 50 3

 

(...)

mgr inż. Krzysztof Mateja
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wady dotyczące ramek dystansowych 

 

Powierzchnie wewnętrzne ramek powinny być czyste. W standardowych szybach zespolonych odległość ramek od krawędzi szyb nie powinna przekraczać 13 mm, a różnica odległości od krawędzi szyb na długości jednego boku nie powinna przekraczać 2 mm.

 

Rozszczelnienie 

 

Rozszczelnienie szyby zespolonej polega na utracie szczelności wewnętrznej komory. Sygnałem o wystąpieniu tej wady jest widoczne, stale lub okresowe zaparowywanie wnętrza szyby zespolonej, a także zacieki lub gromadzenie się wody na dolnej ramce dystansowej. 

 

Wady związane z zastosowaniem szprosów

 

Z uwagi na swą budowę i charakter dekoracyjny mogą występować niewielkie drgania lub stukanie szprosów o szyby, szczególnie przy przenoszeniu drgań zewnętrznych (komunikacyjnych) lub w trakcie otwierania/zamykania okien i drzwi. 

 

Zabrudzenia szkła 

 

Wewnątrz szyby zespolonej nie dopuszcza się zabrudzeń widocznych z odległości 2 m. 

 

Odpryski, wyszczerbienia, uszkodzenia krawędzi szyb 

 

Wady w postaci odprysków od krawędzi szyb są dopuszczalne do 2 mm lub 20% grubości szkła, a pojedyncze odpryski do 6 mm. Pęknięcia – nawet niewielkie – są niedopuszczalne. 

 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów i grubości szyb zespolonych

 

2014 9 51 4

 

Ocenie wizualnej nie podlegają: 

  • zjawiska interferencji,
  • efekt podwójnej szyby,
  • anizotropia (charakteryzująca szkła poddane obróbce termicznej i wynikająca z nierównomiernego rozkładu naprężeń wewnątrz szkła),
  • kondensacja na powierzchniach zewnętrznych szyb,
  • właściwości zwilżania szyb.

 

Badanie wizualne oszklenia wytwórcy lub w miejscu zastosowania wg PN-EN 1096-1

 

Ocena wizualna szyb wykonywana jest zarówno u producenta szkła, jak i w miejscu zastosowania, najczęściej po zakończeniu robót wykończeniowych lub momencie odbioru budynku. 

 

 

2014 9 51 1

 

 

Na rysunkach poniżej przedstawiono na podstawie normy PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część 1: Definicje i klasyfikacja dwa przypadki przeprowadzania oceny wizualnej szyb powlekanych, mającej na celu sprawdzenie wyglądu szyb w aspekcie występowania wad równomierności i plam oraz rys i zarysowań włosowatych.

 

2014 9 51 2

 

2014 9 51 3

 

 

Badanie szkła powlekanego w świetle odbitym powinno być wykonane przez obserwatora oglądającego tę stronę szkła, która będzie stanowić zewnętrzną stronę oszklenia.

 

Badanie szkła powlekanego w świetle przechodzącym powinno być wykonane przez obserwatora oglądającego szkło, które będzie stanowić wewnętrzną stronę oszklenia.

 

Podczas badania kąt kąt tworzony pomiędzy linią prostopadłą do powierzchni szkła powlekanego i wiązką światła, która po odbiciu lub przejściu przez to szkło dochodzi do obserwatora, nie powinien być większy niż 300.

 

Ocena wizualna jakości szkła w budownictwie na podstawie wyciągu z Dyrektywy BIV/BF/Vff 2009 

 

Dyrektywa ta nie odnosi się do szkła w wersjach specjalnych, jak np. szkło z elementami wbudowanymi w przestrzeni międzyszybowej lub z zastosowaniem szkła ornamentowego, szkła zbrojonego, szkieł specjalnych (szkło powstrzymujące ataki), szkła przeciwpożarowego oraz szkła nieprzejrzystego.

 

Ocena wizualnej jakości krawędzi wyrobów szklanych nie jest przedmiotem tej dyrektywy. W przypadku konstrukcji nieobramowanych nie stosuje się kryterium obszaru zakładki do oceny krawędzi nieposiadających ramy. Do oceny wizualnej szkła w fasadach od zewnątrz należy uzgodnić specjalne warunki.

 

2014 9 52 2

 

 

Powyższa tabela dotyczy szkła float, hartowanego, wzmacnianego termicznie i laminowanego, w tym szkła powlekanego i niepowlekanego. 

 

Badanie wizualnej jakości zastosowanego szkła 

 

Badanie szkła zgodnie z tabelą należy przeprowadzić z odległości minimum 1 m od środka do zewnątrz oraz pod kątem patrzenia stosownym do ogólnie przyjętego wykorzystania pomieszczenia. Badanie powinno się odbywać przy rozproszonym świetle dziennym (np. pod zadaszeniem), bez bezpośredniego udziału światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego. 

 

Szkło znajdujące się wewnątrz pomieszczeń (przeszklenia wewnętrzne) podlega badaniu przy normalnym (rozproszonym) świetle przewidzianym dla użytkowania tego typu pomieszczeń, pod kątem patrzenia, a przede wszystkim prostopadle do powierzchni.

 

Ewentualna ocena wyglądu zewnętrznego szkła odbywa się w stanie po zamontowaniu, z zastosowaniem zwykłych odległości obserwacji.

 

Warunki badania i odległości obserwacji ustalone w normach dotyczących obserwacji szkła mogą się różnić i nie są przedmiotem niniejszej dyrektywy. Badanie przeprowadza się zgodnie z wymaganiami określonymi dla stref H, R i F według poniższego rysunku.

 

2014 9 52 1

 

 

Przytoczona wyżej Dyrektywa BIV/BF/Vff 2009 opracowana została przez niemieckie stowarzyszenia zawodowe w dziedzinie produkcji, stosowania i badań oszkleń.

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 9/2014

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik