Czytaj także -

Aktualne wydanie

2020 07 okladka

Świat Szkła 07-08/2020

User Menu

 20191104-V1-BANNER-160x600-POL

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

katalog 2018 a

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

 Baner 2

Termowizyjne badania przeszkleń budynków
Data dodania: 27.04.13

 

Obecny artykuł jest kontynuacją materiałów z lat 2010 i 2011, w których przedstawiane były możliwości wykorzystywania badań termowizyjnych w budownictwie. Poniżej pokazane są zastosowania termowizji w wykrywaniu i lokalizacji miejsc największych strat ciepła z budynków przy badaniach od wewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem stolarki okiennej i obszarów przeszklonych.

Pokazane będzie, jaki wpływ na to ma jakość zastosowanych okien i użytych materiałów (szyb zespolonych wraz z ramkami, ram okiennych czy uszczelek), a także jakość montażu.

 

30-fot1

 

30-fot1a

Rys. 1. Porównanie rozkładów temperatury na powierzchni dwóch okien w domu mieszkalnym. Dla okna ze strony lewej widoczna różnica temperatury między szybą a murem wynosi ok. 5 K, zaś dla okna ze strony prawej różnica ta wynosi ok. 4 K, co świadczy że ma ono lepszą termoizolacyjność.

Wprowadzenie

W okresie jesienno-zimowym powraca problem należytego komfortu cieplnego, niedogrzewania pomieszczeń, czy w końcu dużych kosztów eksploatacji (ogrzewania) budynków. W ich rozwiązaniu pomocne mogą być przeprowadzone badania termowizyjne pozwalające rejestrować aktualne rozkłady temperatury na powierzchniach ich ścian osłonowych. Badania rozkładu temperatury metodą termowizyjną powinny być prowadzone w określonych warunkach, różnica temperatury miedzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną przegrody powinna wynosić co najmniej 10 K, a lepiej jeszcze 15 K, a takie warunki panują zimą.

 

Badania termowizyjne przegród zewnętrznych budynków mogą być wykonywane zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Kontrola termograficzna prowadzona z zewnątrz budynku pozwala na wykrycie mostków termicznych w ścianach osłonowych, pomaga oszacować stan termoizolacyjności ścian i okien oraz ocenić energochłonność całego budynku. Jednak jest uzależniona od warunków zewnętrznych (wpływu nasłonecznienia, oddziaływania wiatru, wpływu niejednorodnego otoczenia, dobowych zmian temperatury).

 

30-fot2

 

30-fot2a

 

Rys. 2. Rozkłady temperatury na powierzchni wewnętrznej ścian osłonowych w obszarze okien.
a) dla okna ze strony lewej widoczna różnica temperatury między szybą a murem wynosi ok. 3 K, co świadczy o jej niezłej izolacyjności cieplnej, a wyższa temperatura szyby od ramy okiennej wskazuje na jej lepszą termoizolacyjność;
b) dla okna ze strony prawej widoczna różnica temperatury między murem i szybą to ok. 4-6 K, co świadczy o gorszej izolacyjności cieplnej.


Dlatego ostatnio coraz częściej badania termowizyjne prowadzone są wewnątrz pomieszczeń. Mimo iż warstwa izolacji znajduje się na zewnątrz budynku (mieszkania), użytkownika nie interesuje jej stan, a tylko komfort cieplny w jego pomieszczeniach. W miejscach przeznaczonych na pobyt stały ludzi stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 ze względu na konieczność wystarczającego doświetlenia, a w nowoczesnym budownictwie jest jeszcze wyższy.

 

 Jest to zasadniczy powód, dla którego okna i fasady szklane stanowią coraz częściej przedmiot wnikliwych badań termowizyjnych. Ich znaczący udział w całkowitym bilansie strat ciepła z budynku (współczynniki przenikania ciepła szyb zespolonych są obecnie nadal przeważnie 3-4-krotnie wyższe od współczynników przenikania ścian pełnych) ma bezpośredni wpływ na komfort cieplny coraz bardziej wymagających użytkowników.


Zagadnienie komfortu cieplnego jest przeważnie niedoceniane przez projektantów i inwestorów chcących osiągnąć zamierzony efekt architektoniczny.

 

30-fot3

 

30-fot3a

Rys. 3. Rozkłady temperatury na powierzchni ścian wewnętrznych w obszarze okien w sanitariatach w biurowcu. Widoczne bardzo niskie temperatury na szybach, niższe od temperatur ościeżnic, świadczą o ich słabej izolacyjności cieplnej.


Ocena stanu i jakości termoizolacyjnej przeszkleń oraz stolarki okiennej w termowizyjnych badaniach od wnętrza budynku
Wiemy, że termoizolacyjność przeszkleń jest znacznie gorsza od ścian, co powoduje, że nawet mniejsza ich powierzchnia jest przyczyną znacznych strat ciepła. Stąd starania o maksymalne polepszenie własności termicznych okien. Ucieczka ciepła następuje poprzez: pakiet szybowy, ramy skrzydeł i ościeżnic, mostki liniowe połączeń różnych elementów okna, infiltrację powietrza przez uszczelki skrzydeł, infiltrację i przewodzenie osadzenia okna w murze.


Wszystkie te składowe mogą być wykryte i ocenione podczas badań termowizyjnych. Niekiedy podczas użytkowania budynków, czy to mieszkalnych, czy biurowych, wychodzi sprawa niedostatecznego komfortu cieplnego w strefach przeszklonych w okresie zimowym. Analizowane są rodzaj i jakość zastosowanych przeszkleń (szyby zespolone wraz z metalowymi ramkami, ramy i futryny okienne) materiały do ich wykonania, certyfikaty zgodności z normami oraz sposób ich zabudowy i staranność montażu. Często może dojść do konfliktu miedzy inwestorem a producentem okien, czy przeszkleń i firmą budowlaną dokonującą montażu. W rozstrzygnięciu sporu pomocne mogą być wyniki badań termowizyjnych.

 

30-fot4

 

30-fot4a

 

30-fot4b

 

30-fot4c

 

Rys. 4. Porównanie rozkładów temperatury na powierzchni wewnętrznej w obszarze okien. Widoczne obniżenie temperatury w centralnej części szyby okna ze strony lewej: obniżona izolacyjność szyby zespolonej ze względu na niedostateczną ilość gazu szlachetnego w przestrzeni międzyszybowej.


Poniżej przedstawiono termogramy uzyskane podczas typowych badań termowizyjnych we wnętrzach budynków, w czasie normalnej eksploatacji pomieszczeń, bez aranżowania specjalnych warunków pomiarów.


Przedstawione obrazy termalne pokazały gorsze parametry okien (rys. 1, 2, 3, 5) oraz defekty (rozszczelnienie się zestawu szybowego), które wystąpiły na przeszkleniach okien podczas ich użytkowania (rys. 4). Są to przypadki, gdzie wina leży raczej po stronie producenta przeszkleń lub okien.


Zdarza się jednak, że produkty są dobre natomiast zostały one zamontowane w sposób niewłaściwy lub niestaranny. Pokazano to na kolejnych obrazach termalnych.

 

(...)


mgr inż. Józef Osiadły
DIAGNOTERM
Kraków

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 

inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne

więcej informacj: Świat Szkła 3/2013

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik