Materiały ogniotrwałe z układu SiO2-Al2O3 są powszechnie stosowane w przemyśle szklarskim. Jest to związane z ich dobrymi parametrami fizykochemicznymi, stosunkowo wysoką odpornością na korozję oraz korzystną ceną. Materiały szamotowe oraz andaluzytowe często są stosowane jako płyty denne pieca, ściany, izolacja. Wyroby o wyższej zawartości tlenku glinu, mulity oraz andaluzyt, coraz częściej są doceniane jako wyłożenia regeneratorów a także tzw. kształtki garnkowe. W ostatnich latach nastąpiły duże zmiany właściwości materiałów ogniotrwałych, mające na celu podwyższenie ich parametrów użytkowych.

 

 

Wyroby glinokrzemianowe w przemyśle szklarskimOfertę materiałów ogniotrwałych z grupy glinokrzemianowych dla przemysłu szklarskiego stanowią cegły oraz betony najczęściej o zawartości SiO2 od 38% do 75%. Szamoty, czyli te o najniższej zawartości Al2O3 cechuje dobra odporność na szoki termiczne oraz stosunkowo niska cena. Wraz ze wzrostem zawartości tlenku glinu w materiale, poprawiają się właściwości wysokotemperaturowe, rośnie ogniotrwałość. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dobre właściwości materiału zależą od bardzo wielu czynników, nie tylko składu chemicznego. Duży wpływ na cechy produktu finalnego ma surowiec zastosowany w produkcji i jego czystość. Wielu bowiem producentów, w celu zwiększenia zysków i obniżenia ceny, stosuje zanieczyszczony złom pochodzący z nieznanych źródeł. Ważny jest również proces prasowania cegieł pod wysokim ciśnieniem oraz wypał. Skład fazowy, porowatość, gęstość produktu końcowego mają istotne znaczenie na trwałość wyrobu i jego bezproblemową pracę w piecu szklarskim. Wysokiej jakości wyroby glinokrzemianowe firmy Vesuvius oraz ich najważniejsze parametry przedstawia tabela. 

 

 

2017 2 50 1

 

 

Nowości

 

Firma VESUVIUS od lat oferuje najwyższej jakości wyroby ogniotrwałe dla przemysłu szklarskiego. Posiada ona duże doświadczenie w technologii ich wytwarzania, stosuje najwyższej jakości surowce oraz nie wykorzystuje złomu obcego pochodzenia, który często dodawany jest przez innych producentów jako składnik pochodzący z rozbiórki zużytych wyłożeń różnych pieców.

 

Oprócz swojej standardowej oferty, firma wprowadziła ostatnio na rynek dwa nowe typy materiałów. Sillmax 60 ZR jest to wysokoglinowy wyrób andaluzytowy, wzbogacony dodatkiem tlenku cyrkonu. Mullite F z kolei cechują bardzo dobre parametry wysokotemperaturowe, w tym niski współczynnik pełzania.

 

Pierwszy z nich bazuje na andaluzycie z 3% dodatkiem tlenku cyrkonu. Proces produkcji jest tak zaplanowany, że podczas wypału w wysokiej temperaturze powstaje faza mulitowa, która znacznie poprawia parametry tego wyrobu. Dodatkowo bardzo niska porowatość oraz dodatek tlenku cyrkonu sprawiają, że materiał ten cechuje duża odporność korozyjna. Mullite F jest to, z kolei, najwyższej jakości materiał mulitowy, bazujący na mulicie topionym. Jego możliwa temperatura pracy przekracza 1700oC a bardzo dobre właściwości pozwalają na zastosowanie w szczególnie wymagających obszarach pieca. Szczególnie niski współczynnik pełzania sprawia, że cegły te doskonale sprawdzają się jako sklepienia pieców. Ich trwałość znacznie przewyższa sklepienia wykonane z materiałów krzemionkowych. Sklepienie wykonane z topionego Mullite F przedstawiono na ilustracji.

 

 

2017 2 50 2

Sklepienie pieca wykonane z wysokogatunkowych kształtek mulitowych Mullite F

 

 

Podsumowanie

 

Współcześnie produkowane materiały ogniotrwałe z układu SiO2-Al2O3 znajdują coraz szersze zastosowanie w konstrukcji pieców szklarskich. Są to wyroby o dobrych właściwościach fizykochemicznych, stosunkowo wysokiej odporności na korozję związaną z działaniem spalin oraz par alkaliów obecnych w regeneratorach szklarskich. W ostatnim czasie zauważa się również rosnące zainteresowanie wysokiej jakości kształtkami mulitowymi, które stanowią dobrą alternatywę dla sklepień szamotowych. Są to materiały o wysokiej ogniotrwałości, odporne na zjawisko pełzania wysokotemperaturowe. Czas pracy sklepienia mulitowego powinien być znacznie dłuższy w porównaniu z krzemionkowym, ze względu na wyższą odporność korozyjną tego tworzywa.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2017

 

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.