Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne są dzisiaj priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa. Sytuacja z "kosmicznymi" cenami gazu ziemnego w latach 2021-2022 zmusiła wszystkie przedsiębiorstwa do poszukiwania alternatyw dla gazu ziemnego. 

 

W tym artykule omówimy, jak można oszczędzać na zasobach energetycznych i przygotować się na ewentualne ograniczenia w dostawach gazu ziemnego dla przedsiębiorstw po 2025 roku.

 

 

W 2022 roku Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła cel redukcji popytu na gaz o 15%. Regulamin ustanawiał dobrowolny cel dla państw członkowskich polegający na obniżeniu zużycia gazu ziemnego o 15% rocznie do 31 marca 2024 roku w porównaniu ze średnim zużyciem w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2022 roku.

 

Cena kwestii bezpieczeństwa energetycznego?

Pod koniec 2022 roku zanotowano duże zapotrzebowanie na rezerwowe systemy dostawy gazu dla zakładów szklarskich, głównie oparte na oleju napędowym i gazie płynnym (LPG). W 2024 roku, wraz ze spadkiem cen gazu ziemnego, popyt na projekty zastępowania go znacząco zmalał.

Niemniej jednak kryzys gazowy wyraźnie pokazał, że rezerwowe paliwo jest niezbędne w przedsiębiorstwie. Firmy, które to wcześniej zrozumiały i zainstalowały systemy dostawy gazu LPG (SNG) do jesieni 2021 roku, mogły odzyskać inwestycje w ciągu kilku miesięcy pracy zakładu szklarskiego.

 

Na wykresie poniżej przedstawione są ceny różnych dostępnych źródeł energii dla przemysłowych odbiorców, uwzględniając koszty transportu. Źródło: http://i-maximum.com

 

Na dzień dzisiejszy olej opałowy nadal pozostaje rezerwowym paliwem dla wielu zakładów szklarskich. Jednakże takie rozwiązanie jest niezgodne z zobowiązaniami wynikającymi z pakietu legislacyjnego "Fit for 55" - zestawu przepisów Unii Europejskiej mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Ponadto jest to rozwiązanie ekonomicznie nieopłacalne ze względu na wysokie koszty oleju opałowego w przypadku długotrwałego stosowania.

 

LNG (skroplony gaz ziemny) może stanowić rozwiązanie dla problemu rezerwowego źródła energii, ale koszty inwestycji i trudności z logistyką dostaw gazu podważają atrakcyjność tego rodzaju paliwa.

 

Dyrektor Techniczny 

I-Maximum sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........

"Na przykład, dla bezawaryjnej pracy pieca szklarskiego przez 24 godziny o mocy 20 000 kW potrzebne jest 54 tony LNG - co odpowiada równowartości 2 zbiornikom LNG po 50 000 litrów. Koszt kompleksowego projektu dostaw LNG z instalacją regazyfikacji wyniesie ponad 2 miliony euro. Podobne wyposażenie i realizacja całego projektu na LPG wyniosą od 500 do 600 tysięcy euro. Projekt na SNG może kosztować do 1 miliona, w zależności od rodzaju blendera SNG, sprężarki powietrznej i obecności systemu Peak Shaving." 

 

 

 LPG stanowi optymalne rozwiązanie z punktu widzenia ekologii oraz mniejszych nakładów inwestycyjnych na instalację w porównaniu z LNG. Jednak korzystanie z propanu (bez domieszek powietrza) wymaga wymiany lub regulacji palników. Na przykład, w maszynach do wytapiania może być od 50 do 100 palników gazowych, a ich szybka rekonfiguracja na LPG jest bardzo trudna.

Systemy SNG rozwiązują problemy związane ze zmniejszeniem i zastąpieniem zużycia gazu ziemnego - mieszanie propanu z powietrzem (PROPAN+AIR) rozwiązuje problem dla zakładów szklarskich związanym z możliwą przerwą w procesach technologicznych i wymianą palników gazowych w piecach szklarskich i innym gazowym urządzeniu.

 

Czym jest SNG?

SNG, czyli syntetyczny gaz ziemny, to gaz uzyskiwany poprzez mieszanie powietrza (AIR) gazem LPG, który ma taką samą wartość opałową jak metan (gaz ziemny). Mieszankę gazu SNG można stosować w palnikach jako bezpośredni substytut gazu ziemnego, bez potrzeby zmiany lub wymiany palników.

Systemy SNG są szeroko stosowane w Azji, Ameryce Południowej i Północnej. W niektórych krajach stosowanie systemów SNG jest obowiązkowe w projektach dotyczących gazociągów gazu ziemnego w celu uniknięcia potencjalnych sytuacji awaryjnych, takich jak odcięcie gazu, spadek ciśnienia i wartości opałowej gazu. W Europie po raz pierwszy zaczęto zwracać uwagę na SNG w czasie nagłego wzrostu cen gazu ziemnego w latach 2021-2022.

 

gaz3

 

Jakie są główne elementy systemu SNG?

Składowe instalacji to:
1. Zbiorniki LPG nadziemne lub podziemne.
2. Pompa do ciekłego gazu zapewniająca stabilne ciśnienie, zaleca się stosowanie dwóch - jednej jako zapasowej.
3. Parownik LPG, gdzie zachodzi przemiana z ciekłego LPG na gazowy. Zaleca się wybór autonomicznego parownika, który nie wymaga zasilania elektrycznego, na przykład modelu KBV.
4. Mikser SNG (SNG-blender) z opcją automatycznego mieszania - główny element systemu, w którym LPG jest mieszane z powietrzem.
5. Sprężarka powietrzna ze zbiornikiem.
6. Buforowy zbiornik SNG w razie potrzeby.
Ostatecznie, gaz syntetyczny jest dostarczany do istniejącej sieci gazowej.

 

 

I-MAXIMUM

W Polsce pojawił się pierwszy producent mikserów gazowych - firma I-Maximum sp. z o.o., która zaprasza na prezentację swojej nowej produkcji SNG-blenderów niedaleko Warszawy dnia 26 kwietnia 2024 roku.

 

 

gaz4

 

Szczegóły o wizycie studyjnej: https://i-maximum.com/pl/presentation2024

 

Misją I-maximum jest przyspieszenie transformacji przedsiębiorstw na Syntetyczny Gaz Ziemny (SNG) oparty na LPG i powietrzu, z planami zastąpienia LPG gazem bioLPG w przyszłości.

Nasze przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, sprzedaż urządzeń oraz instalację systemów gazowych opartych na LPG i SNG dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz rolniczych. Dodatkowo produkujemy na zamówienie blendery gazowe (miksery) o ciśnieniu roboczym do 40 barów, przeznaczone dla różnych rodzajów gazów, w tym wodoru, biometanu, gazu ziemnego, LPG i innych.

 

gaz4

 

Czy zdarzy się ponowny kryzys energetyczny?

Światowe ceny gazu ziemnego ustabilizowały się po kryzysie gazowym w latach 2021-2022. Niemniej jednak trwająca wojna na Ukrainie i zagrożenie konfliktem w Europie sprawiają, że rynek energetyczny pozostaje niezwykle delikatny i trudny do przewidzenia.

Zakończenie umowy tranzytowej między Ukrainą a Rosją pod koniec 2024 roku prawdopodobnie spowoduje znaczące zmiany w cenach gazu, chociaż media spekulują na temat ewentualnych alternatywnych opcji tranzytu z umowami zawieranymi przez kraje europejskie.

Niemniej jednak przedsiębiorcy i politycy powinni pamiętać, że Rosja nie zawsze działa zgodnie z ustalonymi regułami, często wywołując kryzysy energetyczne.

Poniżej przedstawiamy wykres, który przypomina "huśtawkę cen gazu", które mogą powtórzyć się w najbliższym czasie.

 

gaz4

 

Wykres opiera się na notowaniach TTF i Argus (DAF Brest) w latach 2021-2023.

TTF – The Title Transfer Facility - to wirtualne miejsce handlu gazem ziemnym w Holandii.

Argus (daf Brest) - codzienne notowania cen skroplonego gazu na granicy białorusko-polskiej.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.