Folia po naprężeniu jest przezroczysta, nie zniekształca obrazu.
     Opór cieplny nie wentylowanej warstwy powietrza zależy od jej grubości i kierunku strumienia ciepła. W przypadku okna jest to najczęściej strumień poziomy. Przy warstwie grubości 5 mm opór cieplny jest 0,11 (m2·K/W) przy 10 mm już 0,15 a od 25 mm do 300 mm 0,18 (m2·K/W). Wielkość strumienia ciepła, który przechodzi przez okno zależy od różnicy temperatur po obu stronach okna i oporu cieplnego.

Na całkowity opór cieplny składają się opory przejmowania ciepła po wewnętrznej i zewnętrznej stronie okna oraz suma oporów poszczególnych materiałów (szkło, folia) oraz warstw powietrza, jakie w tej przegrodzie zostały stworzone. Każda dodatkowa warstwa, to dodatkowy opór cieplny(odwrotnością oporu cieplnego jest współczynnik przenikania ciepła "U" - dawniej "k"). Dzięki zastosowaniu folii "Dodatkowa szyba" współczynnik przenikania ciepła U spada z 5,0 (W/m2·K) -okna pojedynczo szklonego – na 3,0 (W/m2·K), a jeżeli ocieplimy okno podwójnie szklone to uzyskamy dzięki folii U=1,8-2,0 (W/m2·K).

     Taśmę dwustronnie klejącą można nalepiać na uprzednio oczyszczone powierzchnie drewniane, plastykowe, szklane, metalowe lub gładki tynk. Folię można stosować wewnątrz lub zewnątrz pomieszczeń. Może ona zastępować zbite szyby lub tworzyć prowizoryczne okna na czas budowy.

     Folia nie zawiera i nie wydziela pod wpływem temperatury żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.
     Po sezonie grzewczym, gdy ocieplenie nie jest już konieczne, folię można usunąć lub zostawić na następne lata (można ją nawet delikatnie umyć). Taśma dwustronnie klejąca daje się bez problemów usunąć, nie pozostawiając po sobie śladów.

 Mini instrukcja montażu
● umyć ramy okna,
● usunąć odpadającą farbę,
● umyć szybę,
● okleić taśmą krawędzie powierzchni, która będzie chroniona folią,
● rozwinąć folię,
● naprężyć narożną krawędź folii i delikatnie rozdzielić przylegające do siebie warstwy (folia jest złożona podwójnie),
● odmierzyć potrzebną szerokość folii (z lekkim nadmiarem),
● odciąć potrzebny kawałek,
● oderwać warstwę ochronną z przyklejonej do górnej krawędzi powierzchni taśmy klejącej,
● na bocznych krawędziach lepiej odkleić taśmę tylko częściowo (ułatwia to przyklejanie folii),
● przyklejanie folii rozpocząć od górnej krawędzi,
● przykleić folię na bokach i dolnej krawędzi.
Uwaga: w czasie przyklejania nie naprężać zbyt mocno folii
● naprężanie foli poprzez podgrzewanie suszarką do włosów rozpocząć od oklejonych brzegów, kierując się do środka w miarę naprężania się folii (jest to bardziej skuteczne szczególnie przy dużych powierzchniach).
Naprężona folia nie ma fałd i jest elastyczna.

 • Logo - alu
 • Logo aw
 • Logo - fenzi
 • Logo - glass serwis
 • Logo - lisec
 • Logo - mc diam
 • Logo - polflam
 • Logo - saint gobain
 • Logo termo
 • Logo - swiss
 • Logo - guardian
 • Logo - forel
 • vitrintec wall solutions logo

Copyright © Świat Szkła - Wszelkie prawa zastrzeżone.